Gavēņa laiks jau tepat aiz stūra. Šogad gavēni sāksim 26. februārī. Kā ierasts tas iesāksies ar pelnu kaisīšanu uz mūsu pierēm Pelnu trešdienā. Pēc tam sekos 6 nedēļas gandarīšanas, atteikšanās un lūgšanas noskaņā. Gavēni noslēgsim ar Lieldienu svinēšanu, kas ir mūsu ticības centrālie svētki.

Būtiskākais gavēnī

Baznīcas liturģija, iesākot gavēni, Pelnu dienā lasa fragmentu no Mateja evaņģēlija 6. nodaļas, kurā Jēzus apraksta trīs gavēņa pamatattieksmes, kas ir žēlsirdības darbi, lūgšana un gavēnis.

Svētais Pēteris Hrizologs ir sacījis, ka šīs trijotnes dēļ mūsu “ticība stāv uz stingra pamata, dievbijība paliek uzticīga un tikumi paliek noturīgi (..) Šīs trīs ir viena un tās dod dzīvību viena otrai”. (Sermo 43: PL 52, 320, 322)

Svētais savā sprediķī turpina: “Gavēšana ir lugšana dvēsele, žēlsirdības darbi ir gavēšanas dzīvības spēks.” Tās ir patiesi efektīvas, ja tiek izmantotas “komplektā”. Atsevišķi tās nedarbojas – “ja tu lūdzies, gavē; ja gavē, tad parādi žēlsirdību”.

Lūgšana, gavēnis, žēlsirdības darbi ir tās jomas, kurām esam aicināti pievērst uzmanību 40 dienu gavēņa laikā. Tām, protams, esam aicināti pievērst uzmanību arī ikdienā, bet gavēņa laiks ir domāts tam, lai mēs tām pievērstos ar lielākām rūpēm un dievbijību.

Lūgšana

Ikdienas steigā un rūpēs mēs nereti aizmirstam būtiskāko – to, ka viss ir Dieva žēlastība, tāpēc esam aicināti vairāk pievērst uzmanību lūgšanai. Gavēņa laikā varam no jauna izdarīt apņemšanos ikdienā lasīt svētos Rakstus. Ne daudz, pa fragmentam, bet uzticīgi katru dienu. Varam apņemties veltīt laiku adorācijai vai klusajai lūgšanai, kurā ikdienas skrējiena laikā klausāmies, kā Dievs uz mums runā un pāri visam saka: “Es Tevi mīlu!” Varam vienkārši ikdienas gaitas caurvīt ar Jēzus lūgšanu: “Jēzu Kristu dzīvā Dieva Dēls, apžēlojies par mani grēcinieku!” Radio Marija Tev šeit var būt labs palīgs. Tu vari pieteikties gavēņa laika pārdomām, kurās dzirdēsi katras dienas Evaņģēlija fragmentu un kāda garīdznieka pārdomas, kas ļaus to labāk izprast. Tāpat vari ieslēgt RML ēteru dažādos dienas laikos un lūgties kopā ar citiem klausītājiem.

Gavēšana

Lūgšana ir patiesi efektīva, ja to pavada gavēnis. Nereti uz gavēni vai atteikšanos no kaut kā mēs raugāmies kā uz tādu puritānismu, jo Baznīca mūs it kā mudina atteikties no labām lietām, kas mums taču sniedz baudu, norādot ka šīs lietas neesot labas. Nebūt ne! Katoļi nav puritāņi! Bauda nav nekas slikts! Dievs mums ir devis baudu un tā ir laba. Bet mēs nedrīkstam baudai ļaut valdīt pār mums. Ja mēs pakļaujamies iekārēm un savā dzīvē meklējam tikai baudu, mēs kļūstam par tās vergiem. Dievs grib, lai esam brīvi, tāpēc mums ir jāmācās atteikties no dažādām lietām, lai iemācītos pār tām valdīt, tādējādi neļaujot tām valdīt pār mums.

Gavēņa laiks ir brīnišķīga iespēja paraudzīties uz savu dzīvi un uzdot jautājumu: kas ir tās baudas, kuras valda pār mani? Gavēnis nav tikai atteikšanās no saldumiem, gaļas, TV skatīšanās vai kā tamlīdzīga. Vissvarīgāk ir izmantot gavēņa laiku, lai mācītos atteikties no tā, kas mūs pakļauj.

Ja pār Tevi valda iekāre pirkt jaunas lietas, tad ierobežo to daudzumu. Ja Tu nemitīgi pavadi savu laiku internetā, tad izvēlies konkrētu laika ilgumu, kurā sev ļausi apskatīt jaunākos video Youtube vai memes Facebook, apņemoties šo laiku nepārkāpt. Ja Tu ikdienā neliedz sev nekādus ēdienus, tad ierobežo sevi, ēdot tikai maltīšu laikā un negraužot našķus starp ēdienreizēm. Ja nespēj valdīt pār savu iekāri, tad samazini pieeju internetam vai tām situācijām, kas Tevi varētu mudināt uz nešķīstību. Esi radošs!

Žēlsirdības darbi

Kad gavējam, tad, atsakoties no sev patīkamām lietām, mēs spējam ierauzīt arī citu vajadzības. Tāpēc neatņemama gavēņa sastāvdaļa ir žēlsirdības darbi. Svētie Raksti mums saka, lai esam žēlsirdīgi, kā mūsu Tēvs ir žēlsirdīgs. Mēs visu no Dieva saņemam kā dāvanu! Visu! Tāpēc esam aicināti ar to visu dalīties. Līdzekļi, ko ieekonomējam uz mazāku našķu patēriņu, pieticīgāku lietu iegādi, var tikt novirzīti nabagu atbalstam vai kādas labdarības uzturēšanai. Laiks, ko ieekonomējam, vairs bezgalīgi “neskrollojot” Youtube, Facebook vai TikTok, var tikt izlietots, lai pabūtu kopā ar kādu, kurš ir vientuļš, kuram neviena nav līdzās.

Mācoties saskatīt citu vajadzības, varam atcerēties, ko Jēzus sacīja: “Dari otram, ko tu vēlies, lai tev dara!” Ja Tu vēlies, lai Dievs uzklausa Tavas lūgšanas, mācies sadzirdēt citu saucienu! Ja Tu gribi saņemt uzmanību un novērtējumu no citiem, dāvā to citiem! Ja Tu gribi, lai Tevi atbalsta grūtā brīdī, meklē kādu, ko Tu vari atbalstīt!

Sirds

Pāri visam mums ir jāatceras tas, ka gavēnis nav rigoristiska sevis mērdēšana, atteikšanās no patīkamām lietām, ciešanās sakostiem zobiem līdz Lieldienām. To visu var darīt pilnīgi pa tukšo, ja tas nemaina mūsu sirdis. Ne par velti psalmists saka, ka upurus Dievs nav gribējis, bet gan sirds pārmaiņu, Sirdi, kas atgriežas pie Dieva! (sal Ps. 51:17) Gavēnis ir laiks, kurā varam atjaunot savas attiecības ar Dievu, nolikt viņu atkal pirmajā vietā, atgādināt, ka viņš ir mūsu dzīvība, mūsu pamats, bez kura nevaram pat elpot.

Lieldienas

Atceries, ka gavēnis nav pašmērķis. Tas nav tikai jautājums par kaut kā neēšanu, diētas ievērošanu un veselīga dzīvesveida līdzsvarošanu. Tas ir līdzeklis, kurš mums palīdz pievērst uzmanību visbūtiskākajam mūsu ticībā – Dievs tik ļoti mīl Tevi, ka atdod visu sevi par Tavu glābšanu, lai Tu varētu dzīvot. Viņš pat atdod savu dzīvību par Tevi. Bet nāvei nav varas pār Dievu, Viņš to uzvar ar savu augšāmcelšanos Lieldienu rītā. Viņš vēlas ar Tevi dalīties šajā uzvarā, bet lai gūtu uzvaru, ir jācīnās. Tāpēc – lai gavēnis ir kā gatavošanās, kā cīņa, kā līdzeklis Lieldienu svinēšanai! Lai gavēņa laiks mums iemāca arī ikdienā atrast laiku lūgšanai, gandarei, žēlsirdības darbiem, kas mums var palīdzēt piedzīvot Dieva klātbūtni un mīlestību!

Attiecības ar augšāmcelto Jēzu ir visa centrā. Viss pārējais ir līdzekļi šo attiecību veidošanā. Ja Tavas reliģiskās prakses nepalīdz Tev būt tuvākās attiecībās ar Jēzu, tad kaut kas ir jāmaina.

Es novēlu Tev, lai šis gavēņa laiks ir Tava iespēja no jauna iemīlēties! Lai lūgšana, gavēšana un žēlsirdības darbi palīdz Tev atklāt, cik ļoti tu esi mīlēts! Lieldienas ir šīs mīlestības visspilgtākā izpausme. Gavēņa laiks var būt lielisks laiks, kad atbildēt šai mīlestībai un dalīties ar to tālāk!

Lai Tev izdevies šis gavēņa laiks!

 

Pr. Pēteris Skudra
RML direktors

 

P.S. Ja vēlies izdarīt patiesi labu gavēņa apņemšanos, lai tā nestu augļus, iesaku to saskaņot ar savu garīgo vadību. Ja tev tādas nav, tad gavēnis ir lielisks laiks, kad tādu beidzot sākt meklēt.