Esam nonākuši pie, iespējams, gada visgaidītākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Šajos svētkos apmaināmies ar dāvanām, cenšamies iepriecināt viens otru ar savu klātbūtni, garšīgām maltītēm un rotaļām.

Ziemassvētkos svinam Kristus dzimšanas dienu. Šodien Betlēmes stāsts mums saistās ar romantisku kūtiņas ainu, kur mākslīgā apgaismojumā apspīdēta bērniņa Jēzus figūriņa, Marija ar dievbijīgi saliktām rokām, Jāzeps viņai līdzās, ganiņi un visādi lopiņi.

Romantika un reālie apstākļi

Realitātē šī aina nemaz nebija tik romantiska. Iedomājies ģimeni, kura gaida bērna nākšanu pasaulē, kura ir spiesta doties ceļojumā uz pilsētu, kurā viņus īsti negaida, kurai nākas apmesties vietā, kur citi atstāj savus lopus. Silīte, kur nākas likt jaundzimušo, arī nav tā tīrākā un piemērotākā guļvieta.

Bet pats Dievs to sev izvēlas. Caur šo ienākšanu pasaulē Viņš mums parāda, cik radikāla ir Viņa mīlestība pret katru no mums. Viņš ienāk katra mūsu stāstā, mūsu katra personīgajā vēsturē, ņemot vērā mūsu pieredzi, apstākļus un konkrēto situāciju.

Ar guļvietas izvēli Viņš mums atklāj savu misiju. Jēzus nāk pasaulē Betlēmē. Vārds “Betlēme” apzīmē maizes namu. Sile ir vieta, kurā tiek likta barība. Tas mums atgādina radīšanas stāstu, kur pirmajam cilvēkam Dievs klāj galdu, dāvājot par barību visus zemes augļus. Šodien Dievs Tev dāvā par barību pats sevi! Guļot silē, Viņš mums norāda, ka Viņš ir mūsu uzturs, Viņš ir Dzīvības Maize, kas nākusi pasaulē, lai mums būtu mūžīgā dzīve.

Kā es sastopu Kristu?

Neskatoties uz visiem šiem skarbajiem apstākļiem, Dieva Dēls paliek uzticīgs savam aicinājumam. Kaut arī cilvēki noraida Dievu, Viņš turpina nākt pie mums, pie katra. Šodien īpašā veidā Viņš nāk pie mums Svētajā Misē, kad uzklausām Dieva Vārdu un pieņemam Viņu Svētajā Komūnijā.

Ziemassvētkos varam pievērst uzmanību jautājumam – kāda ir mana satikšanās ar Dievu? Kā es gatavojos pirms sastapšanās ar Kungu Svētjā Misē, personīgajā lūgšanā, Svētajos Rakstos? Ar ko ir aizņemta mana sirds? Kam es tajā esmu atvēlējis pirmo vietu?

Īpaši varam pievērst uzmanību jautājumam – vai spēju saskatīt Kristu, kurš joprojām nāk pie manis bēgļa izskatā, atstumtā un nepieņemtā izskatā? Vai esmu gatavs nešķirot man apkārt esošos un vienkārši dāvāt sevi? Ziemassvētku stāsts var būt labs pamudinājums apņemties veikt kādu žēlsirdības darbu, lai, kalpojot sabiedrības mazākajiem un trūcīgākajiem, mēs varētu sastapt Jēzu.

Pr. Pēteris Skudra
RML direktors

https://www.youtube.com/watch?v=S67XYlnmu2I