PAR RADIO MARIJA LATVIJA

SazinātiesAtbalstīt Radio

Radio Marija Latvija

FM 97, 3 Rīgā | FM 97,1 Liepājā| FM 97,0 Krāslavā | FM 93,2 Valkā | FM 106,0 Cēsīs | FM 97,1 Tukumā | FM 97,2 Saldū | FM 95,9 Rēzeknē | www.rml.lv visā Latvijā un pasaulē

Radio Marija ir klausītāju veidots radio, kas nes Dieva Vārdu pasaulē.

Radio Marija balss skan 24 stundas diennaktī. Šajos raidījumos klausītājiem kā saviem draugiem neatkarīgi no viņu reliģiskās pārliecības cenšamies sniegt Kristus Labo Vēsti – Evaņģēliju, skaidru katoliskās Baznīcas mācību. Cenšamies vairot lūgšanas pieredzi un sniegt iespēju ielūkoties visas cilvēces kultūras daudzveidībā. Radio Marija visā pasaulē darbojas uz brīvprātīgo kalpošanas pamata. Labprātīga savu talantu un laika ziedošana Dieva godam un jaunās evaņģelizācijas labā ir daļa no Radio Marija harizmas. Tā ir lieliska iespēja ikvienam īstenot savus talantus Evaņģēlija pasludināšanas darbā, piedzīvojot kalpošanas prieku. Ticam, ka Dievs īpaši lietos ikvienu cilvēku, kurš atsauksies šai kalpošanai, lai ar Radio Marija starpniecību paveiktu Latvijā lielas lietas.
Radio Marija ir arī ģimene, kas vieno dažādu vecumu, dažādu konfesiju, dažādu sociālo slāņu cilvēkus, ļaujot katram būt iederīgam un sniegt savu pienesumu Dieva Vārda pasludināšanā, kā arī kopīgā lūgšanas pieredzē.

Brīvprātīgo darbs 

Brīvprātīgie it tik vitāli svarīgi, cik sirdspuksti cilvēka dzīvības procesu nodrošināšanai. Pateicoties brīvprātīgo darbam gan ēterā, gan ārpus tā, Radio var nodrošināt savu skanējumu, aizsniedzot ikvienu cilvēku, kam nepieciešams dzirdēt Labo Vēsti. Brīvprātīgie ienes cerību un mieru ikvienās mājās, kur klausās Radio Marija.

Mariāniskais garīgums

Radio Marija dzima Itālijā pirms vairāk nekā 30 gadiem kā atbilde uz Marijas aicinājumu. Viņa mums kalpo kā piemērs.  Marija ir pirmā evaņģēlizētāja, jo saņēmusi Jēzu savā miesā, viņa tūdaļ steidzās kalpot savai radiniece, kuru pārņēma liels prieks, sastapot Jēzu viņa mātes miesās. Marija ar savu kluso, pacietīgo klātbūtni pestīšanas notikumos ir paraugs mums nest ikdienas grūtības un pārbaudījumus, saglabājot paļāvību uz Dievu.

Kopība ar Baznīcu

Radio Marija ir biedrība, kura nepieder Baznīcai, bet kura kalpo Baznīcai, tās vienībai. Radio Marija ir uzticīga pāvesta mācībai, palīdz tai aizsniegt klausītājus un rūpēties par Baznīcas vienotību ar tās ganu. Tāpat Radio Marija cieši sadarbojas ar vietējo bīskapu konferenci, atbalstot Baznīcu katrā valstī, kur tā skan un ik dienas cenšas būt uzticīga Baznīcas maģistērija mācībai, to uzticīgi ievērot un skaidrot.

Paļāvība uz Dievišķo providenci

Lai Radio Marija varētu brīvi sludināt atgriešanos pie Dieva, netiekot pakļauta kādas šauras grupas interesēm vai noteikumiem, tā apzināti atsakās no reklāmām. Klausītāji ir tie, kas novērtē vai Radio ir uzticīgs saviem mērķiem un atbalsta tā skanējumu ar saviem ziedojumiem un kalpošanu. Līdz ar to paļaušanās uz Dieva providenci nav pasīva gaidīšana, bet gan aktīva iesaistīšanās, apzinoties katra līdzatbildību.

Misionārais gars

Radio Marija mērķis ir palīdzēt Baznīcai evaņģelizācijas darbā. Vēlamies, lai radio skanējums ļauj cilvēkiem nemitīgi piedzīvot Dieva klātbūtni. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības atstumtajiem – nabagiem, slimajiem, vientuļajiem, ieslodzītajiem, kā arī citiem, kuri atstāti sabiedrības perifērijā. Viņi ir evaņģelizācijas prioritāte.

“Vienmēr atminieties, ka jūs sniedzat kaut ko lielu un unikālu: kristīgā cerība, kas ir daudz vairāk nekā vienkāršs garīgais mierinājums, jo tā balstās uz Augšāmcelšanās spēku, par ko liecina ticība un labdarības darbi.” Pāvests Francisks 29.10.2015 uzrunā Radio Maria Pasaulei Ģimenei

“Es aicinu jūs būt neatlaidīgiem savā nodomā, kas ir kļuvis par patiesu misiju, ar uzticību Evaņģēlijam un Baznīcas Maģistērijam, ieklausoties sabiedrībā un indivīdos, it īpaši nabadzīgākajos un visvairāk atstumtajos ļaudīs, lai jūs būtu saviem klausītājiem izziņas un atbalsta punkts.” Pāvests Francisks 29.10.2015 uzrunā Radio Maria Pasaulei Ģimenei

„Radio Marija” tika izveidots kā kristīgās mīlestības auglis. Tā darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kas meklē dzīves jēgu, atrast to Kristus Labajā Vēstī – Evaņģēlijā. Dzīvajā ēterā „Radio Marija” nes mieru un saticību sirdīm, ģimenēm un visai sabiedrībai. Var teikt, „Radio Marija” ir līdzīgs „pastieptai rokai”, kas tiek dāvāta katram labas gribas cilvēkam, lai viņu atbalstītu, lai sniegtu palīdzību grūtā brīdī, lai palīdzētu ar cerību raudzīties uz nākotni.”

Kas mēs esam?

Radio komanda

Radio Marija ģimeni veido brīvprātīgie un pastāvīgie darbinieki. Ar aktīvākajiem brīvprātīgajiem vari iepazīties šeit,
šeit vari lasīt par cilvēkiem, kam bijusi liela loma RML izveidošanās procesā,
bet zemāk piedāvājam ieskatu pastāvīgo darbinieku komandā.

Lai Radio Marija Latvija spētu ienākt – un atnest līdzi Dieva svētību – katrā Latvijas nostūrī!

EDUARDS FEDOROVIČS

Prezidents un valdes priekšsēdētājs

Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos… Darbs Radio Marija Latvija man saistās ar ļaušanos Dievam strādāt caur mani, pielietojot manas zināšanas un prasmes, bet pats svarīgākais – ieklausoties Viņa iedvesmās un Vārdā. Un tas iet roku rokā darbā ar kolēģiem, brīvprātīgajiem un klausītājiem: kad mēs kopā veidojam kaut ko skaistu Dieva godam! 

OLGA VELIKA

Lietvede

Ikreiz sev pajautāt: “Bet kas tas ir, pret mūžību?”
JĒKABS REINIS PĒRKONS

Tehniķis

Radio Marija misijā iesaistījos, kad šī vēl dzimstošā radio stacija savu skanējumu nebija uzsākusi nedz internetā, nedz FM viļņos. Brīvajā laikā man patīk spēlēt ģitāru, braukt ar velosipēdu, kā arī doties garās pastaigās pa mežu.

MĀRIS VELIKS

Skaņu režisors

Gribās, lai Radio Marija Latvija ir labās vēsts – cerības – nesējs un kopienas iedvesmotājs un veidotājs un ceru, ka es varēšu šajā plānā un misijā kā programmas direktors līdzdarboties (lielākam cilvēku labumam un Dieva godam).
PR. JĀNIS MEĻŅIKOVS SJ

Programmas direktors

Dievs ir vienmēr jauns un Līva mūžam dzīva!

LĪVA KUPFERE

Koordinatore

Radio Marija Latvija ir iespēja turpināt misiju kopā Jēzus Māti, liecinot par Viņas Dēlu pasaulei, pasludinot Evaņģēliju visai Latvijai. Tā ir iespēja sniegt  atbalstu cilvēkiem, pat ja neatrodmies viņam fiziski blakus. Radio Marija Latvija ir Sirds Radio.

AIJA AVOTIŅA

Programmas direktora asistente

Radio Marija Latvija ir ģimene, kurā visi rūpējas par viens otru. Tā ir vieta, kurā ikdienas skrējienā – auto, pilsetā, laukos, ceļā uz darbu vai mājās – var atrast mirkli, lai apstātos un būt kopā ar viens otru un Dievu. Pat, ja tas ir uz minūti, pateicies Dievam par to, ka atrodies tieši tur, kur esi – izbaudi brīdi, kas ir tev dāvāts.

MĀRA ELIZABETE BANDENIECE

Izaugsmes veicinātāja

Sazināties ar mums

Radio Marija klausītāji nav anonīms pūlis, bet gan ģimene, kas apzinās savu dalību kopīgajā ceļā. Tieši klausītājiem ir aktīva un dinamiska loma raidījumos, iesaistoties ar jautājumiem un pārdomām. Klausītāju liecības dzīvajā ēterā ir ne mazāk svarīgas kā raidījumu vadītāju stāstītais.

Saziņai ar studiju tiešā ētera laikā

v

SMS studijā

+371 266 77 272

Tālrunis studijā

+371 67 969 131

E-pasts saziņai ar studiju

studija@rml.lv

Saziņai ārpus ētera

info Tālrunis saziņai ārpus ētera

+371 67 969 128

info E-pasts saziņai

info@rml.lv

Radio Marija Latvija ofiss

Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV – 1004

Privātuma politika:

6 + 11 =