Kopš 2019. gada parastā liturģiskā laika 3. svētdiena turpmāk būs veltīta “Dieva Vārda svinēšanai, pārdomāšanai un izplatīšanai”.

2022. gadā svinot Dieva Vārda svētdienu, pāvests Francisks uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”, pievērsās Dieva Vārda nozīmei:

“Evaņģēlijā vēstīts, ka Jēzus savas atklātās darbības sākumā ierodas Nācaretes sinagogā, kur piedalās lūgšanā, un pasludina: “Šie Raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies” (sal. Lk 1, 1; 4, 14-21). Skaidrojot šo fragmentu, Francisks pievērsās atslēgas vārdam “šodien”. Tas ir pirmais vārds, ko Jēzus lieto, iesākot sprediķošanu. Tas norāda uz tādu “šodien”, kas caurstrāvo visus laikus un paliek spēkā vienmēr. Dieva Vārds vienmēr ir “šodien” – uzsvēra Svētais tēvs. “Kad tu lasi Dieva Vārdu, tavā dvēselē sākas ‘šodien’”, viņš sacīja. Isaja pravietojumi ir rakstīti pirms gadu simteņiem, bet Jēzus Gara spēkā tos padara aktuālus, piepilda un parāda, kā uzņemt Dieva Vārdu. To jāuzņem “šodien”, nevis kā kādu senu stāstu. Nē. Dieva Vārds “šodien” uzrunā mūsu sirdi.

Dieva Vārds ir, patiešām, dzīvs un iedarbīgs (sal. Ebr 4, 12). Tas mūs izmaina, ienāk mūsu dzīves notikumos, apgaismo mūsu ikdienu, iepriecina mūs un ienes mūsu dzīvē kārtību – sacīja pāvests. “Atcerēsimies”, viņš uzsvēra, “Dieva Vārds jebkuru dienu pārvērš par šodienu, kurā mūs uzrunā Dievs. Tāpēc ņemsim rokās Evaņģēliju, un katru dienu kādu mazu fragmentu lasīsim un pārlasīsim.

Francisks arī šoreiz aicināja nēsāt sev līdzi kabatā mazu Evaņģēlija grāmatiņu un to lasīt – vai tas būtu kāda brauciena vai citā brīdī. Ar laiku mēs atklāsim, ka tie vārdi ir patiešām domāti mums, mūsu dzīvei. Tie mums palīdzēs katru dienu uzlūkot ar labāku, mierīgāku skatienu, jo tad, kad Evaņģēlijs iesniedzas “šodienā”, to piepilda Dievs.

(avots: vaticannews.va)

Radio Marija piedāvā dzirdēt un pārdomēt Svētos Rakstus ikdienā, gan arī dažus raidījumus, kas palīdz lūgties ar Svētajiem Rakstiem!

Svēto Rakstu lasījumus RML ēterā dzirdēsi šādos laikos:

  • 02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
  • 05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
  • 06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
  • 15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)

RAIDĪJUMI LŪGŠANAI AR DIEVA VĀRDU

LŪGŠANA CEĻĀ

Katru darba dienu pēc Dienas vidus lūgšanas, plkst. 12.20. Skan ikdienas evaņģēlija fragments, kuram seko trīs īsi pārdomu impulsi – jautājumi, kura mērķis ir labāk un dziļāk apzināties un izprast Dieva Vārda gaismā savas emocijas, jūtas, reakcijas, nostājas. (Vada Jezuīti Latvijā) Ierakstus vari atrast šeit!

LŪGŠANA AR SVĒTO IGNĀCIJU

Vēlies praktizēt kristīgo meditāciju ar Svētajiem Rakstiem? Māsas Brigitas SJE vadītās meditācijas Tev palīdzēs iepazīt Svētos Rakstus, ignāciskajā garīgumā.

Vairāk, tālāk, dziļāk

Kustības Pro Sanctitate raidījums “Vairāk, Tālāk, Dziļāk.” piedāvā klausītājiem, raidījuma laikā aizdegt un atvērt savas sirdis. Izmantojot kustības dibinātāja Guljermo Džakvintas metodi – “Eksplozīvais Evaņģēlijs”, pārdomāsim un dalīsimies pārdomās, par to, kā Dieva vārds mūs uzrunā konkrētajā brīdī. Pievienojies mums otrdienās, 20:00, un kopā būsim cilvēki, kuri cenšas dzīvot Dieva vārdu, nevis tikai izlasa to un aizmirst!

RAIDĪJUMI BĪBELES STUDIJĀM

Atrasts tulkojumā

Atrasts tulkojumā-sadarbībā ar Latvijas Bībeles biedrību, radio klausītājiem raidījums piedāvā pa atslēgas aci ieklausīties Bībeles 2012.gada latviešu valodas tulkojuma revīzijas komisijas darbā. 2 reizes mēnesī komisija dalās stāstos par to, kā norit darbs pie tulkojuma revīzijas, ar kādiem viedokļiem, tulkojuma variantiem, latviešu valodas mūsdienu izaicinājumiem, un vienkārši interesantiem mirkļiem, komisijai nākas sastapties. Darbs pie tulkojuma revīzijas jau rit pāris gadus, un turpinās ritēt, līdz tiks pabeigts. Tik ilgi arī raudzīsim klausītājiem piedāvāt šo iespēju sekot komisijas darbam.

Randiņš ar Bībeli

Vēlies labāk saprast Svētos Rakstus, bet nezini, ar ko sākt? Tavā draudzē nav Bībeles studiju pulciņa, bet Tu vēlētos tādu apmeklēt? Nevari atrast Svēto Rakstu komentārus latviski? Ja tā, tad “Randiņš ar Bībeli” ir Tava skanošā neklātienes Bībeles studiju iespēja – dinamiska, mūsdienīga un aktuāla! Iepazīst dažādas Bībeles grāmatas kopā ar “savedēju” Māri Veliku!

Sieviete, vara un neredzamais Dievs Esteres grāmatā

Kāpēc – šajā grāmatā jūdu tautas nedienas atrisina sieviete – ar gudrību, spēju runāt ar cilvēku, kuram ir vara-ķēniņu Ahasveru. Kurai pašai ir vara un ir nolasāms jautājums par varu un atbildību. Dieva vārds grāmatā nav minēts. Nevienu reizi. Bet Viņš visā Esteres grāmatas stāstā ir klātesošs. Visvairāk atklājot Savu glābjošo darbību caur trauslu un vāju, bet gudru un skaistu sievieti.

Vienkārši un mierīgi

Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu…”– savulaik populāras, īpaši svētceļnieku solim piemērotas, dziesmas vārdi. Sekojoši skan: “…mēs taču ejam ar Kungu, lai ar to mums pietiek..” Jā, ejam ar Kungu. Tomēr, visticamāk, ka ikviens ir piedzīvojis, ka, neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav ne vienkārši, ne mierīgi. Kas ir šis Kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu Viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams “vienkārši un mierīgi”? Kur Viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es?

Šajā, 2021./22., sezonā uzsāktajā raidījumu ciklā esam runājuši gan par Dievu un mani, cilvēku, gan par mūsu attiecību veidošanu un dažādajiem ceļiem, pa kādiem tiekam vadīti.

Katrs raidījums ir ar akcentu uz kādu būtisku ticības izdzīvošanas ikdienā jomu vai jautājumu. Aicinu uz klausīšanos, cerot, ka tā palīdzēs doties arvien dziļāk Dieva noslēpumā.

Klausies raidījumus ar mūzikas straumēšanas vietnē Spotify un Apple podcasts! Raksti raidījuma nosaukumu vietnes meklētājā un ērti klausies jebkuru epizodi savā viedtālrunī!