Šogad Radio Marija Latvija ir īpašs gads, jo 8. decembrī  svinēsim 5 gadus, kopš šī Dieva dāvana ir pieejama arī musu zemē un ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību sniedz atbalstu Latvijas iedzīvotājiem. Šī radiostacija Latvijā savu skanējumu sāka dienā, kad Baznīca svin lielus svētkus – Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkus.
Kaut arī šo svētku noskaņu varētu nomākt pandēmijas radītie ierobežojumi, mēs esam aicināti izmantot iespēju svinēt.

Kā lai svin svētkus, kad apkārt ir tik daudz ciešanu un grūtību? Kāpēc vispār ir vērts kaut ko svinēt?

Vācu filozofs Jozefs Paipers (Josef Pieper) skaidro, ka cilvēki var svinēt vienīgi to, ko tie atzīst par labu: mēs svinam dzimšanas dienas, jo atzīstam, ka dzīvība ir kaut kas labs, svinam kāzas, jo tās ir labas, svinam svēto piemiņu, jo tie ir labi. Ja mēs uzskatītu, ka dzīve ir bezjēdzīga, ja viss ir lemts iznīcībai un nekam nav vērtības, mēs neko nesvinētu. Tomēr, mēs svinam un arī Baznīca mūs mudina svinēt! Kāpēc? Jo Baznīca redz, cik daudz laba Dievs ir devis un darījis. Galu galā, arī pats Dievs, kad uzlūko pasauli, ka viss ir radīts labs, Viņš ņem sabata dienu, kas simbolizē atpūtu un svētkus.

Svētki mums liek paraudzīties uz to, kas mums ir un novērtēt to.

Šogad RML ēteru papildina raidījums “Saki dzīvei “jā”!”. Tas ir ļoti trāpīgs nosaukums, jo sakot dzīvei “jā”, mēs sakām savu “jā” tās Radītājam. Mēs svinam svētkus, jo novērtējam labo, kas mums ir, līdz ar to, svinot svētkus, mēs slavējam Dievu, kurš mums visu dāvā.

No tā varam secināt, ka svētku svinēšana ir saistīta ar pateicību. Mums ir tik daudz iemeslu būt pateicīgiem, kad svinam RML dzimšanas dienu! Mēs varam pateikties Dievam par Viņa māti Mariju, kura sacīja savu “jā”, tādējādi rādot mums piemēru.

Mēs varam pateikties Dievam par visiem Radio Marija klausītājiem Itālijā, Vācijā, Šveicē, Austrijā, Ukrainā, Āfrikā, kuri ziedoja ne tikai savu radio staciju uzturēšanai, bet kuri pa visiem kopā saziedoja 400’000 Eiro, lai šis projekts varētu skanēt arī pie mums. Varam pateikties par visiem RML darbiniekiem, kuri ir strādājuši un strādā RML ikdienas skanējuma nodrošināšanai – par prezidentu Mareku, par iepriekšējo direktoru pr. Vjačeslavu, kurš turpina savu kalpojumu RML kā brīvprātīgais, par Irinu, Gintaru, Māri, Rihardu, Veltu, Judīti, Evu, Jolantu, Līvu un Jēkabu. Varam pateikties visiem tiem, kuri noticēja RML idejai pirms vēl bija skaidrs, ka tāds šeit būs. Varam pateikties par neskaitāmiem brīvprātīgajiem, kuri lūdzas ar klausītājiem, kuri translē dievkalpojumus, gatavo un vada raidījumus, aicina interesantus viesus, kuri darbojas aizkadrā un kurus mēs nekad nedzirdam, bet pateicoties kuriem visi procesi radio turpina notikt. Pateicamies visiem tiem, kuri kaut reizi ir ziedojuši RML uzturēšanai. Pateicamies ikvienam klausītājam, kurš ir uzticīgs RML, jo bez klausītājiem radio būtu bezjēdzīgs.

Pāri visam pateiksimies Dievam, svinēsim to, ko Viņš mums dāvā un ļauj piedzīvot. Svinot visu to, ko esam piedzīvojuši RML, parādīsim Dievam, ka atzīstam to par labu esam! Dievam sagādā lielu prieku, kad Viņa bērni Viņam pateicas! Pateiksimies Dievam, svinot RML dzimšanas dienu un lūgsim svētību turpmākam tā skanējumam.

Dievs, svētī Radio Marija!

Pr. Pēteris Skudra

NB!
Dzimšanas dienas svinību 4. – 8.12. programma pieejama šeit: 

www.rml.lv/svetku-programma