P I R M D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (
Selgma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis, mūzika
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio
ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera kateh
ēze
10:00 Litānija / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums (
Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”/ Dienas vidus lūgš
ana
12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00 Notikumu kaleidoskopā (Ainārs Ašaks – 13.02.,27.02.) / Mūzika
14:00 Apsveikuma stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)

16:00 Kristīgo kļūdu komplekts (Viesturs Vizulis)
16:15 Viss pa četri (Rīgas Katoļu Ģimnāzija -13.02.,27.02.) /Mūzika
17:00 Pi golda (Māra Sadovska)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio
ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks – atk.)
23:00 Priestera katehēze (atk.)

O T R D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis / Mūzika
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio
ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00 Litānija / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums (
Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”/
Dienas vidus lūgšana
12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00 Mūzika

14:00 Kristīgo kļūdu komplekts (Viesturs Vizulis)
14:05 Vienkārši un mierīgi (māsa Meinarda CSCIJ)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Atrasts tulkojumā (Māris Šverns / Latvijas Bībeles biedrība -14.02.) / Mūzika
17:00 Saruna ar bīskapu (07.02.) / Kultūras oāze (Normunds Zariņš – 21.02
.) / Mūzika
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Vairāk, tālāk, dziļāk (Signe Smilga / kustība “Pro Sanctitate”)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Lūgšana ar sv. Ignācija no Lojolas (atk.)
23:00 Priestera katehēze

T R E Š D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (
Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis

04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30
Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis

07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00 Litānija / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums (Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
12:00
Lūgšana “Kunga eņģelis” / Dienas vidus lūgšana

12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00 Grāmatzīme (Aija Balode – 08.02.,22.02
.)
13:30 Mūzika
14:00 Apsveikumu stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis )
17:00 Dzīvesstāsti (Jolanta Grāvīte – 01.02.,15.02.) / Saki dzīvei – Jā! (Egils Purviņš – 08.02.) / Mūzika
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00
Kedās (Kristīgu jauniešu veidots raidījums – 01.02.) / Raidījumu atkārtojumi no Radio Marija Latvija Zelta fonda (08.02.) /Ekumēniskie koncili Baznīcā (pr. Ilmārs Tolstovs – 15.02.) / Par liecību visām tautām (Olga Velika – 22.02.)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00 Stacija (Kaspars Ezeriņš )
23:00 Priestera katehēze

C E T U R T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00 Litānija / Rīta cēliens
11:00 Ziņas /Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums
(Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”/ Dienas vidus lūgšana
12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00 Svētie (pr. Vjačeslavs Bogdanovs )

14:00 Laulība – ceļš uz svētumu (02.02.,atk.) / Iota Unum (09.02.,atk.) / Mīlestības dialogs (16.02, atk.) / Jaunais ceļš (23.02., atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Kristīgo kļūdu komplekts (Viesturs Vizuli
s)
16:10 Jaunās Derības lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
17:00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders – 09.02.,23.02.) / Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris – 02.02.,16.02.)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Slavēšanas mūzika
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Mīliet cits citu (atk.)
23:00 Priestera katehēze

P I E K T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00
Litānija / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / RML aktualitātes (Līva Kupfere)
11:30 Grāmatas lasījums (Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”/ Dienas vidus lūgšana

12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00
Sieviete, vara un neredzamais Dievs Esteres grāmatā (atk.)
14:00 Apsveikumu raidījums
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks )

17:00 Es esmu sava brāļa sargs (Daina Strelēvica – 03.02.) / Diakonu sarunas (G. Avotiņš, D. Stikuts, J. Radziņš. M. Savickis – 17.02.)
Dziedātprieks (Rita Šteinberga – 10.02.,24.02.)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Vienkārši un mierīgi (atk.)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Pasaules tulkošana (10.02.,24.02.,atk.) / Laiks īstiem vīriem (03.02.,17.02.,atk.)
23:00 Priestera katehēze

S E S T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas

06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09:00 RML aktualitātes (atk.)
10:00 Litānija / Rīta cēliens
11:00 Mūzika
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis” / Dienas vidus lūgšana
13:00 Saruna ar bīskapu (11.02., atk.) / Mūzika
14:00  Dzīvesstāsti (11.02.,25.02., atk.) / Saki dzīve – Jā! (18.02., atk.) / Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
16:00 Sieviete,vara un neredzamais Dievs Esteres grāmatā (Stella Jurgena – atk. )
16:30 Mūzika
17:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola – atk.)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis

20:00 Ievārījums izaugsmei (Dāvids Krūze – 04.02.,18.02. ) / Iota Unum (Marija Podniece – 25.02.) / Mūzika
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Slavēšanas mūzika
23:00 Es esmu sava brāļa sargs (11.02., atk.)
/ Dziedātprieks (04.02.,18.02.,atk.) / Diakonu sarunas (25.02., atk.)

S V Ē T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (Selma Lāgerlēva “Kristus leģendas”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas

06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09:00 Mūzika
10:00 Lūgšana ar sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE)

11:00 Sv. Mises tiešraide *
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis“, Dienas vidus lūgšana
13:00 Mūzika / Lūgšanas / Luterāņu dievkalpojums

14:00 Vairāk, tālāk, dziļāk (kustība “Pro Sanctitate, atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Baptistu dievkalpojums
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukr
onis
20:00 Kultūras oāze (05.02., atk.) / Mīlestības dialogs (kustība “Laulāto tikšanās” – 12.02.) / Jaunais Ceļš (kopiena “Chemin Neuf”- 19.02.) / Laulība – ceļš uz svētumu (Starptautiskā laulāto kustība “Equipes Notre – Dame” – 26.02.)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna raidījums ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Par liecību visām tautām (05.02., atk.) / Kedās (12.02., atk.) / Raidījuma atkārtojums no Radio Marija Latvija Zelta fonda (19.02., atk.) / Ekumēniskie koncili Baznīcā (26.02., atk.)
23:00 Svētie (atk.)


* Svētdienas Sv. Mises laiks var mainīties atkarībā no draudzes, no kuras tā tiek translēta

* SVĒTDIENU SV. MISES februārī

05. plkst. 11:00 Rīgas Svētās Terēzes draudze Rīgā
12. plkst.11:00 Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle
19.
plkst. 11:00 Liepājas Svētā Jāzepa katedrāle
26. plkst. 12:00 Pasienes Svētā Dominika draudze

SV. MISES ĀRPUS IERASTĀ LAIKA:

02. plkst.12:00 Siguldas Svētā Jēzus Sirds baznīca
02. plkst.19:00 Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīca

04. plkst.12:00 Sv. Mise un Tautas rožukronis (translācija no Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas)
22. plkst.12:00 Aglonas bazilika

Visi raidījumi arhīvā atrodami šeit!