P I R M D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) , Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio
ziņas (atk.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna
, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00
Dienas katehēze
10:10 Kafijas pauze
11:00 Ziņas, Aktualitātes Baznīcā
11:30 Grāmatas lasījums
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana
13:00 Svētā Gara augļi svētajos: sirds dziedināšanas skola (māsa Emanuela, 03.06.), Notikumu kaleidoskopā (Ainārs Ašaks, 10.06.,
24.06.), Aiz aizvērtām durvīm (Sandra Krupenko, 17.06.)
14:00 Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
15:35 Vatikāna radio ziņas
(atk.)
16:00 Raidījums par reliģiju un kultūru “Spārni” (pr. Andris Vasiļevskis, 03.06.,17.06.), Ārpus rāmjiem (Dr. theol., pr. Dmitrijs Artjomovs MIC, 10.06.), Grēcīgais un dievišķais vēsturē (Dr. hist. Inese Runce, 24.06.)
17:00 Pi golda (Māra Sadovska)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola)
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio
ziņas
22:00
Dienas katehēze (atk.)
23:00 Randiņš ar Bībeli (atk.)

O T R D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio
ziņas (atk.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna,
Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00
Dienas katehēze
10:10 Rīta cēliens kopā ar Caritas Latvija
11:00 Ziņas, Aktualitātes Baznīcā
11:30 Grāmatas lasījums

12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana
14:00 Svešvārdu ievārījums (V. Vizulis, pr. Tadeušs Ciesļaks SJ, m. Inese Šteina, m. Ginta Mākulēna)
14:05 Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
15:35 Vatikāna radio ziņas
(atk.)
16:00 Mūzika
17:00 Saruna ar bīskapu (pr. Jānis Meļņikovs SJ, 04.06.), Sievietes sirds (Judīte Briede – Jureviča, 11.06.,25.06.), Kultūras oāze (Normunds Zariņš
, 18.06.)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā (m. Emanuēla, atk.)
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00 Dienas katehēze
(atk.)
23:00
Lūgšana ar sv. Ignāciju (atk.)

T R E Š D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis

04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30
Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna,
Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Dienas katehēz
e
10:10 Kafijas pauze
11:00 Ziņas, Aktualitātes Baznīcā
11:30 Grāmatas lasījums
12:00
Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana
13:00
Mūzika
14:00 Apsveikuma stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
15:35 V
atikāna radio ziņas (atk.)
16:00 Tiksim skaidrībā (Andris Medians, Toms Treibergs, Andrejs Rodionovs
, atk.)
17:00 Dzīvesstāsti no Latgales (Iveta Seimanova, atk.),

18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Kedās (Kristīgu jauniešu veidots raidījums, 05.06.), Mūzika manā Baznīcā (Silvija Greste, 12.06.), Dievmātes svētvietas (Aija Avotiņa, Santa Purmale, Antra Jakovļeva, 19.06.,26.06.)
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00 Dienas katehēze (atk.)

23:00 Mūzika

C E T U R T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) , Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Dienas katehēze (pr. Mārtiņš Klušs)

10:10 Kafijas pauze
11:00 Ziņas, Aktualitātes Baznīcā
11:30 Grāmatas lasījums

12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana
13:00 Mūzika

14:00 Laulība – ceļš uz svētumu (02.05., atk.), Kultūras oāze (09.05., atk.), Mīlestības dialogs (16.05., atk.), Jaunais ceļš (23.05., atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
15:35 Vatikāna radio ziņas
(atk.)
16:00 Ceļš uz Emmausu (diakons G. Avotiņš, 06.06.,20.06.), Aicinājuma ceļš – Dievam veltīta dzīve (A. Eižvertiņa, G. Mākulēna, 13.06.,27.06.)
17:00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders, 13.06., 27.06.), Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris, 06.06.,20.06.)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Slavēšanas mūzika,
21:00 Kompletorijs.
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00
Dienas katehēze (atk.)
23:00 Mūzika

P I E K T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himn
a, Stundas dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Dienas katehēze

10:10 Kafijas pauze
11:00 Ziņas, RML aktualitātes (Līva Kupfere)
11:30 Grāmatas lasījums
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana
13:00
Ezra sauc atjaunot templi (atk.)
14:00 Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
15:35 Vatikāna radio ziņas
(atk.)
16:00 Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks )

17:00 Kā Tēvs mani ir sūtījis (Olga Velika, atk.)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Lūgšanu nakts ēters (07.06.), Katehēze ar bīskapu Viktoru Stulpinu (atk.)
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00 Dienas katehēze (atk.)
23:00 Slavēšanas mūzika

S E S T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30
Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
08:00 Svētā Mise
09:00 RML aktualitātes (atk.)

10:10 Kafijas pauze (atk.)
11:00 Mūzika
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana
13:00
Svešvārdu ievārījums (V. Vizulis, pr. Tadeušs Ciesļaks SJ, m. Inese Šteina, m. Ginta Mākulēna)
14:00 Dzīvesstāsti no Latgales (Iveta Seimanova, atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis

15:20 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
15:35 Vatikāna radio ziņas (atk.)
16:00 Mūzika
17:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola, atk.)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Mūzika
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00
Dziedātprieks (R.Šteinberga, atk.)
23:00 Mūzika

S V Ē T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas

06:00 Latvijas valsts himna, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
08:00 Svētā Mise
09:00 Mūz
ika
10:05 Lūgšana ar sv. Ignāciju no Lojolas (Sandra Krupenko)

11:00 Mūzika
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana

13:00 Mūzika, lūgšanas
14:00 Vairāk, tālāk, dziļāk (Signe Smilga / kustība “Pro Sanctitate”, atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis

15:20 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
15:35 Vatikāna radio ziņas (atk.)
16:00 Baptistu dievkalpojums
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Mūzika
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00
Eksperimentālās sarunas (pr. Jānis Meļņikovs)
23:00 Svētie (atk.)
23:30 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)

* Svētdienas Sv. Mises laiks var mainīties atkarībā no draudzes, no kuras tā tiek translēta

SV. MISES ĀRPUS IERASTĀ LAIKA:

01.06. plkst. 12:00 Svētā Mise un Tautas rožukronis (Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca)
07.06. plkst. 11:00 Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle
09.06. plkst. 14:00 Elernas Kunga Jēzus Debeskāpšanas katoļu baznīca
16.06. plkst. 11:00 Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas baznīca
26.06. plkst. 12:00 Pasienes Sv. Dominika baznīca