P I R M D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums ( “Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
01:30 Vatikāna radio (LV)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis, mūzika
04:00 Adventa kalendārs / Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (RU)

05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera kateh
ēze
10:00 Adventa kalendārs / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums ( “Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”/ Dienas vidus lūgš
ana
12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00 Notikumu kaleidoskopā (Ainārs Ašaks )

13:55 Adventa kalendārs
14:00 Apsveikuma stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio (LV)
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)

16:00 Kristīgo kļūdu komplekts (Viesturs Vizulis)
16:15 Viss pa četri (Rīgas Katoļu Ģimnāzija – 05.12.,19.12.)

16:55 Adventa kalendārs
17:00 Pi golda (Māra Sadovska)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio (RU
)
21:50 365 iespējas
22:00
Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks – atk.)
22:55 Adventa kalendārs
23:00 Priestera katehēze (atk.)

O T R D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (“Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
01:30 Vatikāna radio (LV)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis / Mūzika
04:00 Adventa kalendārs / Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (RU)

05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00 Adventa kalendārs / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums (
“Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”/
Dienas vidus lūgšana
12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00 Mūzika

13:55 Adventa kalendārs
14:00 Kristīgo kļūdu komplekts (Viesturs Vizulis)
14:05 Vienkārši un mierīgi (māsa Meinarda CSCIJ)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio (LV)
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Atrasts tulkojumā (Māris Šverns / Latvijas Bībeles biedrība -13.12.) / Mūzika

16:55 Adventa kalendārs
17:00 Saruna ar bīskapu (06.12.) / Kultūras oāze (Normunds Zariņš – 20.12.) / Mūzika
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Vairāk, tālāk, dziļāk (Signe Smilga / kustība “Pro Sanctitate”)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio (RU)
21:50 365 iespējas
22:00
Lūgšana ar sv. Ignācija no Lojolas (atk.)
22:55 Adventa kalendārs
23:00 Priestera katehēze

T R E Š D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (“
Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
01:30 Vatikāna radio (LV)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis

04:00 Adventa kalendārs / Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (RU)
05:30
Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis

07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00 Adventa kalendārs / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums (“Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
12:00
Lūgšana “Kunga eņģelis” / Dienas vidus lūgšana

12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00 Grāmatzīme (Aija Balode – 14.12., 28.12.) / Mūzika

13:30 Mūzika
13:55 Adventa kalendārs
14:00 Apsveikumu stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio (LV)
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis )

16:55 Adventa kalendārs
17:00 Dzīvesstāsti (Jolanta Grāvīte – 07.12., 21.12.) / Saki dzīvei – Jā! (Egils Purviņš – 14.12.) / Mūzika
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00
Kedās (Kristīgu jauniešu veidots raidījums – 07.12.) / Neredzamā Dieva attēls (Mārīte Jirgensone – 14.12.) /Ekumēniskie koncili Baznīcā
(pr. Ilmārs Tolstovs – 21.12.) / Par liecību visām tautām (Olga Velika – 28.12.)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio (RU)
21:50 365 iespējas
22:00 Stacija (Kaspars Ezeriņš )

22:55 Adventa kalendārs
23:00 Priestera katehēze

C E T U R T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (“Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
01:30 Vatikāna radio (LV)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Adventa kalendārs / Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (RU)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00 Adventa kalendārs / Rīta cēliens
11:00 Ziņas /Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums
(“Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”/ Dienas vidus lūgšana
12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00 Svētie (pr. Vjačeslavs Bogdanovs )

13:55 Adventa kalendārs
14:00 Laulība – ceļš uz svētumu (01.12., atk.) / Iota Unum (08.12., atk.) / Mīlestības dialogs (15.12., atk.) / Jaunais ceļš (22.12., atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio (LV)
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Kristīgo kļūdu komplekts (Viesturs Vizuli
s)
16:10 Jaunās Derības lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība)
16:55 Adventa kalendārs
17:00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders – 18.12., 22.12.) / Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris – 01.12.,15.12.)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Slavēšanas mūzika
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio (RU)
21:50 365 iespējas
22:00
Mīliet cits citu (atk.)
22:55 Adventa kalendārs
23:00 Priestera katehēze

P I E K T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (“Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
01:30 Vatikāna radio (LV)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Adventa kalendārs / Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (RU)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna, lūgšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00
Adventa kalendārs / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / RML aktualitātes (Līva Kupfere)
11:30 Grāmatas lasījums (“Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”/ Dienas vidus lūgšana

12:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičš SJ)
13:00
Sieviete, vara un neredzamais Dievs Esteres grāmatā (atk.)
13:55 Adventa kalendārs
14:00 Apsveikumu raidījums
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio (LV)
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks )

16:55 Adventa kalendārs
17:00 Es esmu sava brāļa sargs (Daina Strelēvica – 02.12.) / Diakonu sarunas (G. Avotiņš, D. Stikuts, J. Radziņš – 16.11.) / Dziedātprieks (Rita Šteinberga – 23.12.)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Vienkārši un mierīgi (atk.)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio (RU)
21:50 365 iespējas
22:00
Pasaules tulkošana (09.12.,11.,23.12., atk.) / Laiks īstiem vīriem (02.12.,16.12.,atk.)
22:55 Adventa kalendārs
23:00 Priestera katehēze

S E S T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (“Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
01:30 Vatikāna radio (LV)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Adventa kalendārs / Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (RU)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas

06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09:00 RML aktualitātes (atk.)
10:00 Adventa kalendārs / Rīta cēliens
11:00 Mūzika
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis” / Dienas vidus lūgšana
13:00 Saruna ar bīskapu (10.12., atk.) / Mūzika

13:55 Adventa kalendārs
14:00  Dzīvesstāsti (17.12.,31.12., atk.) / Saki dzīve – Jā! (17.12., atk.) / Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio (LV)
16:00 Sieviete,vara un neredzamais Dievs Esteres grāmatā (Stella Jurgena )
16:30 Mūzika

16:55 Adventa kalendārs
17:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola – atk.)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis

20:00 Ievārījums izaugsmei (Dāvids Krūze – 03.12.,17.12. ) / Iota Unum (Marija Podniece – 10.12.) / Mūzika
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio (RU)
21:50 365 iespējas
22:00
Slavēšanas mūzika
22:55 Adventa kalendārs
23:00 Es esmu sava brāļa sargs (10.12., atk.)
/ Dziedātprieks (03.12.,17.12., atk.) / Diakonu sarunas (24.12., atk.)

S V Ē T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums (“Stāsti ar dvēseli” – nezināmu autoru stāsti)
01:30 Vatikāna radio (LV)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Adventa kalendārs / Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio (RU)
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas

06:00 LV valsts himna / Lūgšana / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09:00 Mūzika
10:00 Adventa kalendārs / Lūgšana ar sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE)

11:00 Sv. Mises tiešraide *
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis“, Dienas vidus lūgšana
13:00 Mūzika / Lūgšanas / Luterāņu dievkalpojums

13:55 Adventa kalendārs
14:00 
Vairāk, tālāk, dziļāk (kustība “Pro Sanctitate, atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio (LV)
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Baptistu dievkalpojums
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Rožukronis

20:00 Kultūras oāze (04.12., atk.) / Mīlestības dialogs (kustība “Laulāto tikšanās” – 11.12.) / Jaunais Ceļš (kopiena “Chemin Neuf”- 18.12.) / Laulība – ceļš uz svētumu (Starptautiskā laulāto kustība “Equipes Notre – Dame” – 25.12.)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna raidījums (RU)
21:50 365 iespējas
22:00
Par liecību visām tautām (04.12., atk.) / Kedās (11.12., atk.) / Neredzamā Dieva attēls (18.12., atk.) / Ekumēniskie koncili Baznīcā (25.12., atk.)
22:55 Adventa kalendārs
23:00 Svētie (atk.)

* Svētdienas Sv. Mises laiks var mainīties atkarībā no draudzes, no kuras tā tiek translēta

* SVĒTDIENU SV. MISES decembrī

04. plkst. 11:00 Tukuma Sv. Stefana baznīca
11. plkst. 11:00 Jelgavas Jaunavas Marijas katedrāle
18. plkst. 11:00 Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīca
25. plkst 11:00 Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle

SV. MISES ĀRPUS IERASTĀ LAIKA:

03.12. plkst. 12:00 Sv. Mise un Tautas rožukronis (translācija no sv. Marijas Magdalēnas baznīcas)
08.12. plkst.12:00 Aglonas bazilika
26.12. plkst. 12:00 Pasienes sv. Dominika baznīca

03.,10.,17.,24. plkst. 07:30 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca (Rorātmise)