02.09.2019

PROGRAMMA | 2021. gada jūlijs

P I R M D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmiņas Dievmātes godam
06.20 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
09.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
10.00 Litānija, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga eņģelis, Rožukronis
13.00 Notikumu kaleidoskopā (Ainārs Ašaks)
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Tīra sirds tīrā vidē (Rīgas Katoļu Ģimnāzija)
17.00 Kedās / Neredzamā Dieva atēls / Žēlsirdīgais samarietis
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis
20.00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās Dzīves un Evaņģelizācijas skola)
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Vairāk Tevis manī (Sandra Preisa)
22.30 Akustiskie vakari
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
23.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu

 

O T R D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmiņas Dievmātes godam
06.20 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
09.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
10.00 Litānija, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga eņģelis, Rožukronis
13.00 Kā garšo Psalmi? (Stella Jurgena) 
14.00 Tēva meitas (Annija Pallo)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Mīlestības terapija Ina Grasmane 
17.00 Atrasts tulkojumā (Latvijas Bībeles biedrība) / Kultūras oāze (Normunds Zariņš)
17.30 Pī golda (Māra Sadovska)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis
20.00 Vairāk, tālāk, dziļāk (kustība “Pro Sanctitate”)
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespēja
22.00 Lūgšana ar Sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE)
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
23.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
 

T R E Š D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmiņas Dievmātes godam
06.20 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
09.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
10.00 Litānija, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums 
12.00
Kunga eņģelis, Rožukronis
13.00 Grāmatzīme (Aija Balode) 
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis)
17.00 Dzīvesstāsti (Munise Lamberte) / Savienots (Tuvumā.lv) / No konflikta uz kopību (Kristīne Lazdiņa) 
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis
20.00 Kedās (Jauniešu pastorālā māja) / Neredzamā Dieva attēls (Mārīte Jirgensone) / Žēlsirdīgais samarietis (Anna Eižvertiņa)
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Stacija (Kaspars Ezeriņš)
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
23.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu

 

C E T U R T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmiņas Dievmātes godam
06.20 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
09.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
10.00 Litānija, Rīta cēliens
11.00 Aktualitātes
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga eņģelis, Rožukronis
13.00 Svētie (pr. Vjačeslavs Bogdanovs)
13.30 Saki dzīvei – Jā! (Egils Purviņš)
14.00 Mūzika
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Ceļš uz Emmausu (Pr. Pēteris Skudra)
17.00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders) / Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris) 
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis
20.00 Mīlestības terapija (Ina Grasmane)
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis) 
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
23.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu

 

P I E K T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, lūgšanas, mūzika
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmiņas Dievmātes godam
06.20 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Sv. Jāzepa litānija
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Ziņas
09.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra)
09.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
10.00 Litānija, Rīta cēliens
11.00 RML aktualitātes (Līva Kupfere)
11.30 Grāmatas lasījums
12.00 Kunga eņģelis, Rožukronis
13.00 Kristīgā filozofija (Jānis Valtervitenheims)
14.00 Apsveikumu raidījums
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
15.45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16.00 Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks)
17.00 Sirds mūzikā (Annija Pallo)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis
20.00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders) / Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris)
20.40 Aktualitātes
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
23.00 Priestera katehēze (Pr. Pēteris Skudra) 
23.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu

 

S E S T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmiņas Dievmātes godam
06.20 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Stundu dziesmas
07.50 365 iespējas
08.00 Svētā Mise
08.50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09.00 RML aktualitātes 
09.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
10.00 Litānija, Rīta cēliens 
11.00 Mūzika
12.00 Kunga eņģelis, Rožukronis
13.00 Bībeles studijas (m. Hanna Rita Laue)
14.00 Dzīvesstāsti (Munise Lamberte) / Savienots (Tuvumā.lv) / No konflikta uz kopību (Kristīne Lazdiņa)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
16.00 Kā garšo Psalmi? (Stella Jurgena)
16.30 Pi myusim Latgolā
17.00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās Dzīves un Evaņģelizācijas skola)
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis
20.00 Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks)
21.00 Vakara pasaka
21.15 Kompletorijs
21.30 Mūzika
21.50 365 iespējas
22.00 Saki dzīvei – Jā! (Egils Purviņš)
23.00 Ceļš uz Emmausu (Pr. Pēteris Skudra)
23.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu

  

S V Ē T D I E N A

00.00 Rožukronis
01.00 Grāmatas lasījums
01.30 Vatikāna radio
02.00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03.00 Žēlsirdības kronītis, Gaismas ceļš
04.00 Mūzika latviešu valodā
05.00 Vatikāna radio (krievu val.)
05.30 Svēto Rakstu lasījumi (Latv. Bībeles biedrība)
05.50 365 iespējas
06.00 Himna, lūgšana, Stundu dziesmiņas Dievmātes godam
06.20 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07.00 Rožukronis, Stundu dziesmas
07.50 365 iespējas
08.00 Sv. Mise
09.00 Mūzika
09.30 Svētie (Pr. Vjačeslavs Bogdanovs)
09.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu
10.00 Litānija, Lūgšana ar Sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE)
11.00 Svētās Mises tiešraide*
12.15 Kunga eņģelis, Rožukronis
13.00 Mūzika, lūgšanas / Luterāņu dievkalpojums
14.00 Vairāk, tālāk, dziļāk (kustība “Pro Sanctitate”)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.20 Vatikāna radio
16.00 Baptistu dievkalpojums
18.00 Svētā Mise, Vesperes
19.00 Rožukronis
20.00 Mīlestības dialogs (kustība “Laulāto tikšanās”) / Jaunais ceļš (Kopiena “Chemin Neuf”)
21.15 Kompletorijs
21.30 Vatikāna radio (krievu val.)
21.50 365 iespējas
22.00 Kafija ar kapucīnu (krievu val., t. Pjotrs Kurkevičs OFMCap)
23.00 Mūzika
23.55 Ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu

* Svētdienas Sv. Mises laiks var mainīties atkarībā no draudzes, no kuras tā tiek translēta

* SVĒTDIENU SV. MISES:

11. pl. 11:00 Kuldīgas Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzīvības Mātes sanktuārijs

18. pl. 11:00 Sv. Franciska baznīca
25. pl. 12:00 Aglonas bazilika

SV. MISES ĀRPUS IERASTĀ LAIKA:
30. pl. 12:00 Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
31. pl. 12:00 Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca

** 16. jūlijā pl. 17:00 “Rožukronis” tiešraidē no Karmela kalna Dievmātes svētnīcas (Izraēla)