P I R M D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ, atk.)
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) , mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis, Krustaceļš
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio
ziņas (atk.)
05:30 Gavēņa kalendārs, Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna,
Rūgtās asaras
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:45 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ)
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00
Dienas katehēze
10:00 Gavēņa kalendārs
10:10 Kafijas pauze
11:00 Ziņas, Aktualitātes Baznīcā
11:30 Grāmatas lasījums
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana, Krustaceļš
13:00 Svētā Gara augļi svētajos: sirds dziedināšanas skola (māsa Emanuela, 04.03.), Notikumu kaleidoskopā (Ainārs Ašaks, 11.03.,25.0
3.), Aiz aizvērtām durvīm (Sandra Krupenko, 18.03.)
13:55 Gavēņa kalendārs
14:00
Apsveikuma stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ, atk.)
15:35 Vatikāna radio ziņas
(atk.)
16:00 Raidījums par reliģiju un kultūru “Spārni” (pr. Andris Vasiļevskis, 04.03.), Ārpus rāmjiem (Dr. theol., pr. Dmitrijs Artjomovs MIC, 11.03.), Grēcīgais un dievišķais vēsturē (Dr. hist. Inese Runce, 18.03.), Filozofijas stunda: Gudrības sēdeklis (Dr. phil. Māra Kiope, 25.03.)
17:00 Pi golda (Māra Sadovska)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola)
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio
ziņas
22:00
Dienas katehēze (atk.)
22:55 Gavēņa kalendārs
23:00 Krustaceļš

O T R D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ, atk.)
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis, Krustaceļš
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio
ziņas (atk.)
05:30 Gavēņa kalendārs, Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna, Rūgtās asaras
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:45 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ)
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Dienas katehēz
e
10:00 Gavēņa kalendārs
10:10 Rīta cēliens kopā ar Caritas Latvija
11:00 Ziņas, Aktualitātes Baznīcā
11:30 Grāmatas lasījums

12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana, Krustaceļš
13:00 Stacija (Kaspars un Tabita Ezeriņi)

13:55 Gavēņa kalendārs
14:00 Svešvārdu ievārījums (V. Vizulis, pr. Tadeušs Ciesļaks SJ, m. Inese Šteina, m. Ginta Mākulēna)
14:10 Vairāk Tevis manī (Sandra Preisa, atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ, atk.)
15:35 Vatikāna radio ziņas
(atk.)
16:00 Tīra sirds, tīrā vidē (RKĢ)
17:00 Saruna ar bīskapu (pr. Jānis Meļņikovs SJ, 05.03.), Sievietes sirds (Judīte Briede – Jureviča, 12.03.,26.03), Kultūras oāze (Normunds Zariņš
, 19..03.)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Vairāk, tālāk, dziļāk (Signe Smilga / kustība “Pro Sanctitate”)
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00 Dienas katehēze
(atk.)
22:55 Gavēņa kalendārs
23:00
Krustaceļš

T R E Š D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ, atk.)
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis, Krustaceļš

04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30
Gavēņa kalendārs, Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna,
Rūgtās asaras
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis

07:45 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ)
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Dienas katehēz
e
10:00 Gavēņa kalendārs
10:10 Kafijas pauze
11:00 Ziņas, Aktualitātes Baznīcā
11:30 Grāmatas lasījums
12:00
Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana, Krustaceļš
13:00 Grāmatzīme (Aija Balode
, 13.03.,27.03.)
13:30 Rūgtās asaras
13:55 Gavēņa kalendārs
14:00 Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ, atk.)
15:35 V
atikāna radio ziņas (atk.)
16:00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis, 06.03.,20.03. ), Saki dzīvei – Jā! (Egils Purviņš, 13.03.), Ticība un brīnumi (pr. Ilmārs Tolstovs, 27.03., atk.)
17:00 Dzīvesstāsti (Iveta Munce, 06.03.), Dzīvesstāsti no Latgales (Iveta Seimanova, 20.03.),
Tiksim skaidrībā (Andris Medians, Toms Treibergs, Andrejs Rodionovs, 13.03.,27.03.)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Kedās (Kristīgu jauniešu veidots raidījums, 06.03.), Mūzika manā Baznīcā (Silvija Greste, 13.03.), Cerības uguns (kopiena “Emanuel”, 20.03.), Dievmātes svētvietas (Aija. Avotiņa, Santa. Purmale, Antra. Jakovļeva, 27.03.)
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00 Dienas katehēze (atk.)

22:55 Gavēņa kalendārs
23:00 Krustaceļš

C E T U R T D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ, atk.)
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) , mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis, Krustaceļš
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30 Gavēņa kalendārs, Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna,
Rūgtās asaras
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:45 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ)
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Dienas katehēze (pr. Mārtiņš Klušs)

10:00 Gavēņa kalendārs
10:10 Kafijas pauze
11:00 Ziņas, Aktualitātes Baznīcā
11:30 Grāmatas lasījums

12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana, Krustaceļš
13:00 Priestera viedoklis (pr. Jānis Meļņikovs SJ)

13:55 Gavēņa kalendārs
13:30 Rūgtās asaras
13:55 Gavēņa kalendārs
14:00 Laulība – ceļs uz svētumu (07.03., atk.), Kultūras oāze (14.03., atk.), Mīlestības dialogs (21.03., atk.), Jaunais ceļš (28.03., atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ, atk.)
15:35 Vatikāna radio ziņas
(atk.)
16:00 Ceļš uz Emmausu (diakons G. Avotiņš, 07.03.,21.03.), Svētā Gara augļi svētajos: sirds dziedināšanas skola (14.03, atk.), Aicinājuma ceļš – Dievam veltīta dzīve (A. Eižvertiņa, G. Mākulēna, 28.03.)
17:00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders, 14.03., 28.03.), Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris, 07.03.,21.03.)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00 Rožukronis
20:00 Slavēšanas mūzika,
21:00 Kompletorijs.
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00
Dienas katehēze (atk.)
22:55 Gavēņa kalendārs
23:00 Krustaceļš

P I E K T D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ, atk.)
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis, Krustaceļš
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30 Gavēņa kalendārs, Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna
, Rūgtās asaras
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:45 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ)
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Dienas katehēze

10:00 Gavēņa kalendārs
10:10 Kafijas pauze
11:00 Ziņas, RML aktualitātes (Līva Kupfere)
11:30 Grāmatas lasījums
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana, Krustaceļš
13:00
Ezra sauc atjaunot templi (atk.)
13:30 Rūgtās asaras
13:55 Gavēņa kalendārs
14:00 Apsveikuma stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņēvičs SJ, atk.)
15:35 Vatikāna radio ziņas
(atk.)
16:00 Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks )

17:00 Es esmu sava brāļa sargs (Daina Strelēvica, 01.03.), Diakonu sarunas (G. Avotiņš, D. Stikuts, J. Radziņš. M. Savickis, 15.03.), Dziedātprieks (Rita Šteinberga – 08.03., 22.03.)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Lūgšanu nakts ēters (01.03.), Mēs gribējām lidot… (Judīte Zusmane, 15.03., atk.), Sievietes sirds ( Judīte Briede – Jureviča, 08.03., 22.03., atk.)
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00 Dienas katehēze (atk.)
22:55 Gavēņa kalendārs
23:00
Krustaceļš

S E S T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis, Krustaceļš
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30
Gavēņa kalendārs, Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
06:00 Latvijas valsts himna, Rūgtās asaras
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
08:00 Svētā Mise
09:00 RML aktualitātes (atk.)

10:00 Gavēņa kalendārs
10:10 Kafijas pauze (atk.)
11:00 Mūzika
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana, Krustaceļš
13:00
Mūzika
13:30 Rūgtās asaras
13:55 Gavēņa kalendārs
14:00 Saruna ar bīskapu (09.03., atk.), Dzīvesstāsti (16.03., atk.), Saki dzīvei – Jā! (23.03.,, atk.), Dzīvesstāsti no Latgales (02.03., atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:35 Vatikāna radio ziņas (atk.)
16:00 Ezra sauc atjaunot templi (Stella Jurgena)
17:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola, atk.)
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Spārni – raidījums par reliģiju un kultūru (09.03., atk.), Ārpus rāmjiem (16.03., atk.), Grēcīgais un dievišķais vēsturē (02.03., atk.), Iota Unum (Marija un Ilze Podnieces, 23.03.),
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00 Es esmu sava brāļa sargs
(09.03., atk.), Dziedātprieks (02.03.,16.03., atk.), Diakonu sarunas (23.03., atk.)
22:55 Gavēņa kalendārs
23:00 Krustaceļš

S V Ē T D I E N A

00:00 Rožukronis
01:00 Grāmatas lasījums
01:30 Vatikāna radio ziņas (atk.)
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu), mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis, Krustaceļš
04:00 Mūzika
05:00 Vatikāna radio ziņas (atk.)
05:30 Gavēņa kalendārs, Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas

06:00 Latvijas valsts himna, Rūgtās asaras
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
08:00 Svētā Mise
09:00 Mūz
ika
10:00 Gavēņa kalendārs
10:05 Lūgšana ar sv. Ignāciju no Lojolas (Sandra Krupenko)

11:00 Mūzika
12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Dienas vidus lūgšana
, Krustaceļš
13:00 Mūzika, lūgšanas, Luterāņu dievkalpojums
13:55 Gavēņa kalendārs
14:00 Vairāk, tālāk, dziļāk (Signe Smilga / kustība “Pro Sanctitate”, atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:35 Vatikāna radio ziņas (atk.)
16:00 Baptistu dievkalpojums
18:00 Svētā Mise, Vesperes
19:00
Rožukronis
20:00 Aicinājuma ceļš – Dievam veltīta dzīve (03.03., atk.), Mīlestības dialogs (Laulāto kustība, 10.03.), Jaunais Ceļš (kopiena “Chemin Neuf”, 17.03.), Laulība – ceļš uz svētumu (Starptautiskā laulāto kustība “Equipes Notre – Dame”, 24.03.)
21:00 Kompletorijs
21:20 Vatikāna radio ziņas
22:00
Dievmātes svētvietas (03.03., atk.), Kedās (10.03., atk.), Mūzika manā Baznīcā (17.03., atk.), Filozofijas stunda: Gudrības sēdeklis (24.03., atk.),
22:55 Gavēņa kalendārs
23:00 Krustaceļš

* Svētdienas Sv. Mises laiks var mainīties atkarībā no draudzes, no kuras tā tiek translēta

SV. MISES ĀRPUS IERASTĀ LAIKA:


02.03. plkst.12:00 Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīca (Svētā Mise un Tautas rožukronis)
26.03. plkst.12:00 Pasienes Sv. Dominika baznīca