P I R M D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ – atk.)
01:00 Grāmatas lasījums (
Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
01:30 Vatikāna radio
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio
ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera kateh
ēze
10:00 Litānija / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums (
Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
12:00 Lūgšana “Debess Karaliene, līksmojies”/ Dienas vidus lūgš
ana
12:20 Gaismas ceļš
13:00 Notikumu kaleidoskopā (Ainārs Ašaks –
22.05.)
14:00 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ)
14:15 Apsveikuma stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)

16:00 Kristīgo kļūdu komplekts (Viesturs Vizulis)
16:15 Viss pa četri (Rīgas Katoļu Ģimnāzija
)
17:00 Pi golda (Māra Sadovska)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Maija dziedājumi
20:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio
ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Raidījums (atk.)
23:00 Priestera katehēze (atk.)

O T R D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā ( pr. Ivars Juhņevičs SJ – atk.)
01:00 Grāmatas lasījums (Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio
ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00 Litānija / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums (
Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
12:00 Lūgšana “
Debess Karaliene, līksmojies“/ Dienas vidus lūgšana
12:20 Gaismas ceļš
13:00 Mūzik
a
14:00 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ)
14:15 Vienkārši un mierīgi (māsa Meinarda CSCIJ)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Atrasts tulkojumā (Māris Šverns / Latvijas Bībeles biedrība – 09.05.) / Mūzika
17:00 Saruna ar bīskapu (02.05.) / Kultūras oāze (Normunds Zariņš – 16.0
5.) / Mūzika
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Maija dziedājumi
20:00 Vairāk, tālāk, dziļāk (Signe Smilga / kustība “Pro Sanctitate”)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Raidījums (atk.)
23:00 Priestera katehēze

T R E Š D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā ( pr. Ivars Juhņevičs SJ – atk.)
01:00 Grāmatas lasījums (
Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
01:30 Vatikāna radio
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis

04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30
Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna /
Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis

07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00 Litānija/ Rīta cēliens
11:00 Ziņas / Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums (Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
12:00
Lūgšana “Debesu Karaliene, līksmojies”/ Dienas vidus lūgšana

12:20 Gaismas ceļš
13:00 Grāmatzīme (Aija Balode –
10.05.,24.05.)
14:00 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ)
14:15 Apsveikuma stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Mīliet cits citu (Aigars Brikmanis )
17:00 Dzīvesstāsti (Jolanta Grāvīte – 17.05.) / Saki dzīvei – Jā! (Egils Purviņš – 10.05.) / Mūzika
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Maija dziedājumi
20:00
Kedās (Kristīgu jauniešu veidots raidījums – 03.05.) / Raidījumu atkārtojumi no Radio Marija Latvija Zelta fonda (10.05.) /Ekumēniskie koncili Baznīcā (pr. Ilmārs Tolstovs – 17.05.) / Par liecību visām tautām (Olga Velika – 24.05.)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00 Stacija (Kaspars Ezeriņš )
23:00 Priestera katehēze

C E T U R T D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā ( pr. Ivars Juhņevičs SJ – atk.)
01:00 Grāmatas lasījums (
Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna /
Stundu Dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00 Litānija / Rīta cēliens
11:00 Ziņas /Aktualitātes
11:30 Grāmatas lasījums
(Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
12:00 Lūgšana “Debesu Karaliene, līksmojies”/ Dienas vidus lūgšana
12:20 Gaismas ceļš
13:00 Svētie (pr. Vjačeslavs Bogdanovs )

13:45 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ)
14:00 Laulība – ceļš uz svētumu (04.05.,atk.) / Iota unum (11.05.,atk.) / Mīlestības dialogs (18.05.,atk.) / Jaunais ceļš (25.05.,atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Kristīgo kļūdu komplekts (Viesturs Vizuli
s)
16:10 Aicinājuma ceļš – Dievam veltīta dzīve (m. Gunta Strode un m. A. Eižvertiņa – 25.05.) / Jaunās Derības lasījumi (Latvijas Bībeles biedrība – 18.05.)
17:00 Laiks īstiem vīriem (Mārtiņš Kanders – 11.05.,25.05.) / Pasaules tulkošana (Jānis Ūdris – 04.05.,28.05.)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Maija dziedājumi
20:00 Slavēšanas mūzika
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Raidījums (atk.)
23:00 Priestera katehēze

P I E K T D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā ( pr. Ivars Juhņevičs SJ – atk.)
01:00 Grāmatas lasījums (Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30 Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas
06:00 LV valsts himna /
Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Ziņas
09:00 Priestera katehēze
10:00
Litānija / Rīta cēliens
11:00 Ziņas / RML aktualitātes (Līva Kupfere)
11:30 Grāmatas lasījums (
Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
12:00 Lūgšana “Debess Karaliene, līksmojies”/ Dienas vidus lūgšana

12:20 Gaismas ceļš
13:00
Sieviete, vara un neredzamais Dievs Esteres grāmatā (atk.)
14:00 Lūgšana ceļā (pr. Ivars Juhņevičs SJ)
14:15 Apsveikuma stunda
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Randiņš ar Bībeli (Māris Veliks )

17:00 Es esmu sava brāļa sargs (Daina Strelēvica – 05.05. ) / Diakonu sarunas (G. Avotiņš, D. Stikuts, J. Radziņš. M. Savickis – 19.05.)
Dziedātprieks (Rita Šteinberga – 12.05.,26.05.)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00 Maija dziedājumi
20:00 Vienkārši un mierīgi (atk.)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00 Pasaules tulkošana (12.05.,26.05.,atk.) / Laiks īstiem vīriem (05.05.,19.05.,atk.)
23:00 Priestera katehēze

S E S T D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā ( pr. Ivars Juhņevičs SJ – atk.)
01:00 Grāmatas lasījums (Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30
Svēto Rakstu lasījumi (Bībeles biedrība)
05:50 365 iespējas

06:00 LV valsts himna / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
09:00 RML aktualitātes (atk.)
10:00 Litānija / Rīta cēliens
11:00
Rīta cēliens ar Caritas Latvija (atk.)
12:00 Lūgšana “Debess Karaliene, līksmojies” / Dienas vidus lūgšana

12:20 Gaismas ceļš
13:00
Raidījums
14:00  Saruna ar bīskapu (06.05., atk.) / Dzīvesstāsti (13.05.,27.05., atk.) / Saki dzīve – Jā! (20.05., atk.) / Mūzika
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
16:00 Lūgšanu svētība ģimenei Tobija grāmatā
(Stella Jurgena)
16:30 Mūzika
17:00 Dievs ir ļoti, ļoti labs (Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola – atk.)
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00
Maija dziedājumi
20:00 Ievārījums izaugsmei (Dāvids Krūze – 20.05. ) / Iota Unum (Marija Podniece – 27.05.) / Mūzika
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Aicinājuma ceļš – Dievam veltīta dzīve (20.05., atk.) / Slavēšanas mūzika
23:00 Es esmu sava brāļa sargs (13.05., atk.)
/ Dziedātprieks (06.05.,20.05., atk.) / Diakonu sarunas (27.05., atk.)

S V Ē T D I E N A

00:00 Rožukronis
00:40 Lūgšana ceļā ( pr. Ivars Juhņevičs SJ – atk.)
01:00 Grāmatas lasījums (Kardināls Julians Vaivods “Dienasgrāmata”)
01:30 Vatikāna radio ziņas
02:00 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu) / Mūzika
03:00 Žēlsirdības kronītis
04:00 Mūzika latviešu valodā
05:00 Vatikāna radio ziņas
05:30 Gavēņa kalendārs
05:50 365 iespējas

06:00 LV valsts himna / Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam
06:30 Laudes
06:50 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
07:00 Rožukronis
07:50 365 iespējas
08:00 Svētā Mise
08:50 Tradicionālās garīgās dziesmas
09:00 Mūzika

10:00 Litānija
10:10 Lūgšana ar sv. Ignāciju no Lojolas (māsa Brigita SJE)

11:00 Sv. Mises tiešraide *
12:00 Lūgšana “Debess Karaliene, līksmojies“, Dienas vidus lūgšana
13:00 Mūzika / Lūgšanas / Luterāņu dievkalpojums

14:00 Vairāk, tālāk, dziļāk (kustība “Pro Sanctitate, atk.)
15:00 Žēlsirdības kronītis
15:20 Vatikāna radio ziņas
15:45 Svēto Rakstu lasījumi (Mieram Tuvu)
16:00 Baptistu dievkalpojums
18:00 Svētā Mise / Vesperes
19:00
Maija dziedājumi
20:00 Kultūras oāze (07.05., atk.) / Mīlestības dialogs (kustība “Laulāto tikšanās” – 14.05.) / Jaunais Ceļš (kopiena “Chemin Neuf”- 21.05.) / Laulība – ceļš uz svētumu (Starptautiskā laulāto kustība “Equipes Notre – Dame” – 28.05.)
21:00 Vakara pasaciņa
21:15 Kompletorijs
21:30 Vatikāna radio ziņas
21:50 365 iespējas
22:00
Par liecību visām tautām (07.05., atk.) / Kedās (14.05., atk.) / Raidījuma atkārtojums no Radio Marija Latvija Zelta fonda (21.05., atk.) / Ekumēniskie koncili Baznīcā (28.05., atk.)
23:00 Svētie (atk.)

* Svētdienas Sv. Mises laiks var mainīties atkarībā no draudzes, no kuras tā tiek translēta

* SVĒTDIENU SV. MISES maijā

14. plkst.11:00 Salaspils Dievmātes Rožukroņa Karalienes baznīca
21. plkst. 12:00 Daugavpils Sv. Pētera Ķēdes baznīca
28. plkst. 11:30 Rīgas Vissvētākās Trīsvienības baznīca

SV. MISES ĀRPUS IERASTĀ LAIKA:

06. plkst.11:00 Sv. Mise un Tautas rožukronis (translācija no Aglonas bazilikas)
18. plkst.1 2:00 Siguldas Sv. Jēzus Sirds baznīca (Kunga debeskāpšanas svētki)
26. plkst.12:00 Pasienes Svētā Dominika baznīca