Autors: Modris Skujiņš

Tāpat kā šogad, arī citus gadus Radio Marija programma ir bijusi īpaši veidota lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību. Ik gadu mēs esam aicinājuši uz sarunām un diskusijām dažādu kristīgo konfesiju pārstāvjus.

Šogad piedāvājam Tev iespēju noklausīties ierakstus no 2016., 2017., 2018. un 2019. gadu programmas. Tajos dzirdami gan biežāki, gan arī retāki mūsu studijas viesi, tajā skaitā arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs un LELB arhibīskaps Jānis Vanags,  LELB bīskaps Hanss Martins Jensons, Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkēvičs, pareizticīgo priesteris Jānis Dravants, Latvijas Kristīgā Radio prezidents Tālivaldis Tālbergs un citi draudžu mācītāji, laji un kopienu pārstāvji, kurus vieno viena ticība uz Kungu un Glābēju Jēzu Kristu.

Tāpat, dažādas tēmas ir tikušas apspriestas un komentētas, kā piemēram, konfesiju vēsture (Pr. Andris Priede), draudzība (Arhibīskapi Jānis Vanags un Zbigņevs Stankevičs) un sarunas par kopību (Āgenskalna mācītāji).

Īpaši jāpiemin, ka meditāciju ierakstos dzirdams arī cilvēks, kurš bijis viens no pirmajiem Latvijā, kas aicināja kristīgo konfesiju vadītājus tikties un kopā lūgties – Ivars Levi Graudiņš, tagad jau devies uz Debesu dārziem.

Lai noklausītos ierakstus, spied šeit:

Jātzīmē, ka šī ieraksta titulbilde, kurā ir redzami dažādu konfesiju garīgie līderi, pulcējušies uz diskusiju Radio Marija studijā, ir kļuvusi simboliska. Par to liels paldies jāteic Fotogrāfs Modris Skujiņš – Fotosalons.lv