“Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.” (Jņ 14, 14)

Radio Marija ir aizsācies un balstās lūgšanā. Tādēļ ticam, ka tieši Tavās rokās ir šis dārgums – lūgties par mums.

Aicinām Tevi pieminēt mūs savās lūgšanās, kā arī mūsu nodomā lūgties šo lūgšanu:

“Žēlsirdīgais Dievs, mēs lūdzam ticības dāvanu un spēju mīlēt tā, kā Tu mūs mīli! Ļauj mums Tevi slavēt ar visu savu dzīvi, kalpojot pazemībā un vienkāršībā! Tu esi Kungs un Glābējs, visa Raddītājs, Tavās rokās, mēs esam pasargāti! Svētais Gars, iedvesmo mūs!

Marija, vadi mūs mūsu lēmumos un dod spēku grūtībās, lai mēs pazemīgā drosmē sekotu Debesu ceļam, saglabājot ticību Dievam un cilvēcei, un lai mēs priecīgi nestu Glābēja Kristus vēsti! Marija, evaņģelizāciju vadošā zvaigzne, esi ar mums! Esi ar Radio Marija un sargā to! /Jānis Pāvils II/

Protams, arī mēs vēlamies lūgties Tavos nodomos. Ja vēlies, lai Tavas lūgšanu vajadzībes vai pateicības tiktu pieminētas lūgšanās ēterā, raksti tās uz studija@rml.lv vai vakara rožukroņa laikā (plkst. 19:00) uz tālruņa nr. 26677272.