Oktobra pirmajā pusē iesākās notikums, ko cītīgi gaidīja visa Baznīca – bīskapu sinode, kas veltīta jauniešu tēmai. Par to, kas vispār ir sinode un kādi tās mērķi, vari lasīt rakstā šeit. Protams, ar notiekošā rezultātu mēs varēsim iepazīties pakāpeniski, tomēr ir svarīgi, ka esam vienoti lūgšanā par šo svarīgo jautājumu un interesējamies par dienas kārtībā esošajiem jautājumiem.

Būt gataviem klausīties

Bīskapu sinodi par jauniešiem, ticību un aicinājuma atpazīšanu pāvests Francisks iesāka ar aicinājumu visiem būt gataviem klausīties. Viņš mudināja sinodes dalībniekus būt brīviem un nebaidīties teikt to, kas šķiet svarīgs, reizē arī ieklausoties otra sacītajā, pat ja pašam tas šķiet nepieņemams. “Tad man ir jāklausas otrā vēl rūpīgāk,” sacīja pāvests.

Piedāvājam vēlreiz noklausīties:

(1) rīta cēlienu, kurā dzirdamas vairākas intervijas ar sinodes dalībniekiem;

(2) priestera katehēzi, kurā priesteris Pēteris sarunājas ar Emilie Callan, Salt + Light Media pārstāvi, kura piedalās sinodē kā jaunietis – novērotājs;

(3) telefona sarunu ar arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču dienā, kad Sinode sākās;

(4) Sinodes atklāšanas Svēto Misi ar komentāriem un tulkojumu latviešu valodā;

(5) priestera katehēzi par sinodi un tās nozīmi, kurā priesteris Pēteris sarunājas ar diakonu Gunāru Konstantinovu.

Pirmā nedēļa – identitātes meklējumi

Sinodes pirmajā nedēļā sinodes ietvaros sākās darbs mazajās grupās, pievēršoties pirmajai Instrumentum Laboris jeb darba dokumenta daļai, kas veltīta tam, lai ieklausītos reālajā jauniešu situācijā. (Pavasarī sagatavoto visas pasaules jauniešu dokumentu šim notikumam latviešu valodā vari lasīt šeit. Jauniešu sagatavotais dokuments strukturēts tāpat kā sinodes darba dokuments.)

Vērtējot jauniešu situāciju mūsdienās, vairāki runātāji ir uzsvēruši jauniešu identitātes meklējumus, starppaaudžu attiecības. Bīskapi no Tuvajiem Austrumiem ir uzsvēruši migrācijas problēmu, kā arī visai liela uzmanība ir bijusi pievērsta tam, ka Baznīcas autoritātes nav bijušas labs piemērs iekšēju problēmu risināšanā. Viens no atzinigāk novērtētajiem runātājiem bija arhibīskaps no Austrālijas, kurš atvainojās jauniešiem par seksa noziegumiem Baznīcā un autoritāšu nolaidību to risināšanā.

Tēva loma – Latvijas arhibīskapa uzsvērtais identitāti veidojošais aspekts

Sinodes norisi ik pa laikam papildina dažādu valstu bīskapu uzrunas pāris minūšu garumā. Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs savā iespējā uzrunāt sinodes tēvus uzsvēra tēva lomu.

Piemēram, viņš uzsvēra tēva nozīmi ticības tālāk nodošanā, pieminot statistikas datus, kas parāda, ka, “ja tēvs ir nopietni iesaistījies ticības jautājumos, tad ir 75% iespējamība, ka viņa bērni viņam sekos, savukārt, mātes gadījumā – 15% iespējamība, ka bērni viņai sekos”.

Otrā nedēļa – ticības atbilde uz izaicinājumiem

Šajā laikā sarunas pievēršas dokumenta otrajai daļai – “Jaunieši, ticība un aicinājuma atpazīšana”, centrā liekot Baznīcas atbildi uz mūsdienu pasaulē notiekošo.

Viens būtisks jautājums, kas tiek aktualizēts, ir sievietes loma Baznīcā, tai pat laikā spriežot arī par to, kā nākotnē būtu iespējams veicināt sieviešu (šobrīd runa par konsekrētām māsām) iesaistīšanos sinožu norisē. Vēršoties pie Baznīcas, jaunieši ir teikuši, ka ilgojas pēc tā, lai sievietēm būtu lielāka loma Baznīcā notiekošajā, tāpēc arī, piemēram, Vacijas kardināls Reinhards Markss neilgi pirms sinodes uzsvēra to, ko Vācija pēdējos gados ir darījusi, lai “pamanāmi veicinātu sieviešu ieņemto pozīciju īpatsvaru amatos, kas ir atbilstoši lajiem”, kas varētu būt viens no veidiem kā mazināt Baznīcā valdošo klerikālismu.

Dokumenta otrā nodaļa izceļ garīgā pavadītāja lomu jauniešu ticības ceļā. Šeit viena no atziņām ir tā, ka jaunieši ilgojas pēc līderiem, kuri būtu tēvi, nevis farizeji. “Kamēr mēs nesāksim airēt kopā,” izteicās Žozefs Moeono-Kolio no Samoa, kurš sinodē pārstāv Klusā okeāna salu reģionu, “ieklausoties un sniedzot jauniešiek ekipējumu ar rīkiem, kas vajadzīgi, lai navigētu neizbēgamo vētru laikā, tad mūsu laivas ieplūdīs tikai un vienīgi bezjēdzīgumā. Bet, ja jūs, pieaugušie, izvēlēsieties pareizo virzienu un šo laivu pavērsīsiet pareizajā virzienā, tad mēs, ticīgie jaunieši, esam gatavi palīdzēt ar savu spēku cīņā pret izaicinājumiem.”

Interesanti, ka bīskapu sinodē piedalās arī brālis Aloīzs, Tezē kopienas vadītājs. Savā vēstījumā notiekošā kontekstā viņš izceļ autentiskas draudzības nozīmi. “Mēs dzīvojam konkurences pilnā pasaulē, kur tev ir jābūt labākajam. Šis spiediens nāk no sabiedrības un pat no ģimenēm,” viņš stāsta intervijā. “Tas rada ļoti individuālistisku attieksmi. Tāpēc ilgas pēc draudzības kļūst arvien dziļākas, bet reizē arī apslēptākas, tām nav telpas, kur attīstīties un atvērties.”

Trešā nodaļa – pārbaudīti instrumenti Baznīcas pieredzē

Sinodes laikā ir izveidota pāvesta apstiprināta komisija, kas strādā pie tā, lai izstrādātu sinodes dokumenta (Baznīcas vēstījuma) melnrakstu. Ar tās sastāvu vari iepazīties šeit.

Trešais, noslēdzošais posms, pievēršas instrumentiem – pieejām, ko jaunieši un Baznīca atzīst par labiem esam, veicinot to, ka jauni cilvēki sev saprotamā veidā var iepazīt ticību un veidot dziļākas attiecības ar Kristu.

Interesanta tēma, kas parādās šajā tēmā, ir digitālā vide, kas ir Baznīcas izaicinājums pastorālajā aprūpē. Lai gan cilvēki nereti ir skeptiski, pamatoti satraucoties par interneta radītajiem draudiem, sinodes brīfingā tika atgādināts: “Tā nav interneta, datoru vai mobilo telefonu vaina. Viss ir atkarīgs no personas, kas zina vai nezina, kā šīs lietas izmantot.” Tāpēc šajā kontekstā Baznīca sev uzdod jautājumus par to, kā Baznīca var būt oficiālā un pastāvīgā veidā klātesoša digitālajā pasaulē, piedāvājot arī šajā vidē būšanu līdzās un garīgo pavadīšanu.

Izmantojot dažādus rīkus, kas var veicināt kristīgās vēsts nodošanu, ir svarīgi atcerēties, ka būtiskākais ir saglabāt saturu neskartu. Kardināls Roberts Sarā uzsvēra, ka jaunieši ilgojas pēc skaidrojuma, tāpēc Baznīcai ir svarīgi “drosmīgi piedāvāt kristietības ideālu, atsaucoties uz katolisko morāles doktrīnu un to neatšķaidot, cenšoties paslēpt patiesību cerībā piesaistīt jauniešus Baznīcai”.

Trešās nodaļas kontekstā tika aktualizēts arī jautājums par bēgļu uzņemšanu, par ko vairāk vari lasīt šeit un šeit.

Ar nepacietību gaidām to, kā sinode noslēgsies, kāds būs sinodes tēvu piedāvātais vēstījums un ko par to visu teiks pāvests Francisks!