Kunga Jēzus prezentācijas templī svētki RML ēterā

Ceturtdien svinējām Kunga Jēzus prezentācijas templī svētkus. Šo dienu mēdz arī saukt par sveču dienu. Šajā dienā raugāmies uz Jēzu, kurš ir gaisma visām tautām (sal. Lk 2:32). Svece ir kā simbols Jēzum. Svece, kaut pati sadeg, tā nes gaismu, siltumu, līdz ar to patīkamākas sajūtas, prieku, cerību… Tāds arī bija Jēzus. Viņš, būdams Dieva Dēls, nāca pasaulē, lai pilnībā dalītos ar mūsu likteni. Viņš, kas ir visa radītājs, atteicās no visa, lai uzņemtos mūsu ierobežotību, mūsu vājības, lai rādītu ceļu uz mūžību. Viņš kļuva cilvēks, lai mēs varētu saņemt Dieva garu. (sal. flp 2: 6 – 9) Kaut arī kā svece, Jēzus sadega cilvēku labā un atdeva savu dzīvību par mums, viņš ienesa pasaulē jaunu cerību – mūžīgās dzīves garantiju. Šai vēstij, kuru sauc par labo vēsti mums vajadzētu nest prieku.

Jēzus nāca pasaulē, lai nestu gaismu, cerību, prieku. Mēs, kas esam saņēmuši Kristus garu kristībā, esam aicināti viņu arī atdarināt. Tas nozīmē, ka mēs arī esam aicināti nest gaismu, dalīties ar Kristus saņemto žēlastību, pasaulē vairot cerību. Jēzus saviem mācekļiem Kalna sprediķī saka: “Jūs esat pasaules gaisma!” (Mt 5: 14). Jēzus arī turpina, ka pasaulē kristieši gaismu ienes darot labus darbus, kurus redzot, cilvēki slavētu Dievu.

Izcils paraugs sekošanā Jēzum mums ir konsekrētās personas. 2. februāris ir diena, kad varam viņiem īpaši pievērst uzmanību. Viņi īpašā veidā ir izvēlējušies sekot Jēzum, atdarinot viņa dzīvi, kura ir atdota kalpošanai citiem, lai, atsakoties no savas personīgas ģimenes, varētu veltīt laiku Dievam un citiem cilvēkiem, kurus pavadīt viņu ceļā uz mūžību, uz prieku, un lūgtos par visiem tiem, kuriem pašiem tam nav laika.

Tā arī mēs katrs varam pateikties visiem konsekrētajiem, kurus Dievs ir sūtījis mūsu dzīves ceļā. Pateikties Dievam par katru, kuru Viņš ir aicinājis būt par īpašu Dieva Valstības zīmi mūsu vidū. Pateikties katram, kurš šim aicinājumam ir atsaukties un kurš mums rāda piemēru sekošanā Jēzum, kurš ir vissirsnīgākās mīlestības vērts, kuri mums palīdz iet mūsu ticības ceļu.

Un neaizmirsīsim paši būt kā svece, kura ir gatava sadegt pati, lai nestu citiem gaismu, siltumu, mīlestību, cerību, nevis liekot uz sārta citu domas, darbus, idejas, grāmatas vai uzskatus.

 

Svētīgu nedēļas nogali!

Pr. Pēteris Skudra
RML direktors