Pāvests Francisks 18. marta audiencē mudināja ticīgos raudzīties uz Svēto Jāzepu, kura dienu šodien svinam. “Ikdienas dzīvē, darbā, ģimenē, priekos viņš vienmēr meklēja un mīlēja Kungu,” tā Jāzepu raksturoja pāvests. Viņš arī piebilda, ka mēs vienmēr varam piesaukt svētā Jāzepa aizbildniecību, jo īpaši grūtos laikos, un uzticēt viņam savas dzīves.

Svētā Jāzepa svētki ir vieni no tiem svētkiem, kuri, kaut neiekrīt svētdienā, katoļiem ir ar svētdienas raksturu. Šajā dienā mums nav saistošs gavēnis, jo mēs svinām šī svētā piemiņas dienu, kurš Baznīcai jau no seniem laikiem ir svētuma paraugs un spēcīgs palīgs.

Visos apstākļos pildīt Dieva gribu

2019. gada nogalē pāvests Francisks kādā no savām uzrunām mudināja raudzīties uz Jāzepu kā uz paraugu. Ko viņš mums māca? Viņš mums māca klausīties Dieva balsī, pazīt Dieva gribu un to uzticīgi pildīt. Īsi pirms Ziemassvētkiem Baznīca lasa Evaņģēliju fragmentus, kur ir teikts, ka Jāzeps, uzzinājis par Marijas grūtniecību, nolemj pamest Mariju, lai neceltu viņai neslavu, bet arī lai nebūtu jāpacieš šī ārlaulības bērna klātbūtne. Kā zināms, Jāzepam atklājās Dieva Vārds, kas paskaidro situāciju, un, lai cik tā nešķistu neierasta un neparasta, Jāzeps izpilda visu, ko Dievs viņam liek.

Pāvests Francisks svēto Jāzepu min kā piemēru spēt atteikties no saviem plāniem un ļaut Dievam veikt savas korekcijas. Dievs tās pieļauj ne tāpēc, lai mūs spīdzinātu un kaitinātu, bet gan tāpēc, lai ļautu mums kļūt par daļu no pasaules glābšanas plāna. Svētā Jāzepa drosme paklausīt Dieva gribai un pieņemt Mariju ar bērnu, kas nav viņa bērns, ļāva piepildīties Dieva glābšanas plānam!

Miers neziņas brīdī

Šodien Jāzepa piemērs mums ir tik svarīgs kā nekad iepriekš. Sen pasaule nav piedzīvojusi situāciju, kad visiem mūsu plāniem dzīve ir ieviesusi pamatīgas korekcijas. Svētais Jāzeps mums var kalpot kā paraugs tam, kā ar mieru pieņemt šīs korekcijas. Jāzeps mums sniedz piemēru, kā ļaut Dieva plānam notikt mūsu dzīvēs un caur mūsu “jā” arī citu cilvēku dzīvēs. Pāvestam Franciskam bieži patīk teikt, ka mums jāļauj Dievam mūs pārsteigt. Vai Tu spēj pieņemt šo Dieva pārsteigumu? Vai esi gatavs šodienas pandēmijas un pašizolācijas apstākļos, kad ir tik liela neskaidrība visapkārt, sekot Dievam, lai kur viņš Tevi vestu (šobrīd gan vairāk liekot tev sēdēt mājās)?

Šodienas satraukumā un neziņā, kas nu būs un kā vispār būs, svētais Jāzeps ienāk ar savu mieru, ar savu paklausību. Viņš Evaņģēlijos nekur nerunā. Vien uzklausa Dieva plānu un to izpilda.

Laiks lūgšanai

Kā mēs varam sekot Jāzepa piemēram? Mēs esam aicināti uz lūgšanu. Jāzeps var ataukties Dieva aicinājumam, jo viņš pazīst Dieva balsi! Kā tu vari iepazīt Dieva balsi? Tad, kad tu lūdzies! Viņš runā caur tavu sirdsapziņu, caur lūgšanām, caur Svētajiem Rakstiem, caur citiem cilvēkiem.

Šis pandēmijas laiks ir brīnišķīga iespēja! Liec malā sazvērestības teoriju šķetināšanu par to, kas un ar kādu mērķi ir radījis šo sitāciju pasaulē! Atliec uz kādu brīdi Netflix un Youtube video skatīšanos! Paņem rokās Bībeli un sāc to lasīt! Paņem rokās rožukroni un lūdzies to, pārdomājot svarīgākos Kristus dzīves notikumus! Ieslēdz online adorāciju un pavadi kaut 30 min dienā, uzlūkojot Vissvētāko sakramentu, vai noklausies kādu Misi RML ēterā! Tas viss Tev dod lielisku iespēju veltīt laiku Dieva balss iepazīšanai.

Mēs nezinām, cik ilgi šis “mājas arests” mums būs. Mēs nezinām, kādas sekas tas uz mums atstās, uz mūsu darbu, ekonomiku. Bet mēs skaidri zinām to, ka mēs šo laiku varam izmantot, lai pilnveidotu attiecības ar Dievu. Lai, gluži kā Jāzeps, mēs pazītu viņa balsi un uzticīgi tai sekotu, pat ja tā mūs ved pa nezināmu ceļu. Mūsos var pieaugt ticība tam, ka Dievs nekad nekad mūs neatstāj. Bet viss atkarīgs no tā, kā izmantosim šo pandēmijas laiku!

Sāc jau šodien!

Pāvests Francisks sacīja, ka pievienojas pats un aicina to darīt kristiešus visa pasaulē: plkst 21:00 iedegt logā sveci un lūgties Rožukroņa gaismas daļu, lūdzot Svētā Jāzepa aizbildniecību mūsu ģimenēm un no vīrusa cietušajiem. Lai šie Jāzepa svētki kļūst par jaunu tradīciju Tavā dzīvē – lūgties katru dienu, veltīt laiku Dievam, pazīt viņa balsi un uzticīgi pildīt viņa gribu!

Svētais Jāzep lūdz par mums!

Tiekamies plkst. 21:00 lūgšanā!

Pr. Pēteris Skudra
Radio Marija Latvija direktors