Tuvojas gavēņa laiks, kura laikā esam aicināti padziļināt attiecības ar Dievu, vairāk laika lūgšanai. Viens no nodomiem, ko joprojām varam paturēt savās sirdīs, ir kriestiešu vienotība, ko īpaši pieminējām janvāra beigās – lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību.

Lai atsvaidzinātu prātā apspriesto, piedāvājam noklausīties arhīva materiālus no dzirdētajām sarunām (daļa no materiāla nāk no 2016. gada, kad tieši Latvija bija atbildīga par lūgšanu nedēļas materiāla sagatavošanu).

19. janvāra rīta cēliens (plkst. 10:10); saruna ar baptistu māc. Edgaru Maži*

19. janvāra pēcpusdiena (plkst. 16:00); saruna ar arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču un bīskapu Hansu Jansonu

19. janvāra pēcpusdiena (plkst. 17:00); saruna ar 2016. gada lūgšanu nedēļas materiālu sagatavošanā iesaistītajiem*

20. janvāra rīta cēliens (plkst. 10:10); saruna ar pareizticīgo pr. Jāni Dravantu

21. janvāra diena (plkst. 14:00); saruna ar luterāņu māc. Induli Paiču*

21. janvāra pēcpusdiena (plkst. 17:00); saruna ar Tāli Tālbergu*

22. janvāra rīts (plkst. 11:00); saruna ar diakonu Gunāru Konstantinovu*

22. janvāra diena (plkst. 14:00); saruna ar Septītās dienas adventistu mācītāju Ģirtu Rozneru*

22. janvāra vakars (plkst. 20:00); saruna ar Latvijas Vasarassvētku draudžu apvienības bīskapu Modri Ozolinkeviču*

24. janvāra pēcpusdiena (plkst. 17:00); saruna ar dažādu konfesiju mācītājiem un priesteriem

25. janvāra vakars (plkst. 19:00); lūgšanu nedēļas noslēguma dievkalpojums Siguldā


* 2016. gada materiāli

kristiesu-vienotibas