No 18. līdz 25. janvārim norisināsies ikgadējā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kuras ietvaros dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji Latvijā un visā pasaulē vienosies kopīgos ekumeniskos dievkalpojumos un lūgšanu brīžos. Radio Marija aicinās arī savus klausītājus piedalīties šajā lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību. 

Šoreiz kā nedēļas tēma ir izvēlēti vārdi no Isaja grāmatas 1. nodaļas 17. panta: “Iemācieties darīt labu, tiecieties pēc taisnības.”

Katru dienu pl. 10.00 kopā lasīsim lūgšanu un pārdomu tekstus, kurus sagatavojusi Amerikas Savienoto Valstu kristiešu grupa, ko izveidoja Minesotas Baznīcu Padome. Minesota ir bijusi lieciniece ļoti netaisnīgai attieksmei pret cilvēkiem ar citu ādas krāsu, arī citviet ASV Baznīcu vēsturē ir bijis jārisina ar rasismu saistīti jautājumi un sašķeltība starp dažādām kristīgajām kopienām. Pastāv arī citi drīzāk sociāli, ar Baznīcas doktrīnu tieši nesaistīti jautājumi, kuri joprojām rada sašķeltību starp brāļiem un māsām Kristū. Šā gada lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību Minesotas kristieši aicina lūgties gan par Baznīcu doktrinālo vienotību, gan arī par to, lai sagrūtu tādi kristiešu ģimeni šķeļoši mūri kā rasisms.
Teksti dažādās valodās pieejami šeit, bet par tulkojumu uz latviešu valodu pateicamies “Mieram Tuvu” redakcijai.

Trešdien, 18.01. 

 • plkst. 10:10 raidījumā “Rīta cēliens” lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību atklāšana, kurā piedalīsies dažādu konfesiju graīdznieki – bīskaps Andris Kravalis, māc. Kaspars Simanovičs, māc. Indulis Paičs
 • plkst. 20:00 klausies kārtējo raidījumu ciklā “ Ekumēniskie koncili Baznīcā“, kuru vada pr. Ilmārs Tolstovs

Ceturtdiena, 19.01. 

 • plkst. 18:00 Sv. Mise tiešriadē no RML kapelas, kuru celebrēs pr. Jānis Meļņikovs nodomā par atbalstītājiem, pēc tam sekos Adorācija, kurā muzicēs m. Marija Stefana un pr. Ivars Juhņevičs

Piektdiena, 20.01. 

 • plkst. 10:10 “Rīta cēlienā” Viktorija Rače un Elizabete Mežule dalīsies par brīvprātīgo darbu un dzīvi kristiešu kopienā Chesed Racham (Slovākijā)
 • plkst. 18:00 starpkonfesionāls pielūgsmes un slavēšanas vakars tiešraidē no Rīgas Sv. Alberta draudzes. Pasākuma laikā plānotas kopīgas lūgšanas, slavēšana, Svēto Rakstu tekstu lasīšana, bīskapu uzrunas.

Sestdiena, 21.01.

 • 20:00 Raidījumā “Ievārījums izaugsmei” par tēmu “Vīrišķība”, kur dažādu konfesiju vīri dalīsies par vīrišķību. 
 • 22:00 Slavēšana History Makers

Svētdiena, 22.01. 

 • plkst. 11:00 Svētā Mise tiešraidē no Cēsu Kristus Karaļa draudzes
 • plkst.13:00 Luterāņu dievkalpojums
 • plkst.16:00 Baptistu dievkalpojums

Pirmdiena, 23.01. 

 • plkst.10:10 “Rīta cēlienā” ciemosies laulātais pāris no kopienas Chemin Neuf  – Andis un Olita Smilgas

Otdien, 24.01.

 • plkst. 14:00 m. Meinardas vadītajā raidījumā “Vienkārši un mierīgi” tēma – Ordinarius catholicus un ekumenisms (katolis “parastais” un ekumēnisms)

Trešdiena, 25.01.  

 • plkst. 10:10 “Rīta cēliens” –  Tallinas atmoda (Olevistes draudze)
 • plkst. 18:40 tiešraidē no Vatikāna, kopā ar pāvestu Francisku.