Vasarā daudziem ir atvaļinājumu laiks un varbūt beidzot rodas iespēja vairāk pievērsties saviem hobijiem un atpūtai. Kāpēc gan šo laiku neizmantot, lai tuvāk iepazītu Bībeli varbūt un sāktu praktizēt meditāciju ar Svētajiem Rakstiem?
Radio Marija arhīvu krātuvēs ir vairāki lieliski raidījumi, kas var Tev palīdzēt šo apņemšanos īstenot!

Esam apkopojuši 7 raidījumus, kuros vadītāji ieved klausītājus Bībeles izpētes dziļumos un palīdz iemīlēt Svētos Rakstus.

Randiņš ar Bībeli

Vēlies labāk saprast Svētos Rakstus, bet nezini, ar ko sākt? Tavā draudzē nav Bībeles studiju pulciņa, bet Tu vēlētos tādu apmeklēt? Nevari atrast Svēto Rakstu komentārus latviski? Ja tā, tad “Randiņš ar Bībeli” ir Tava skanošā neklātienes Bībeles studiju iespēja – dinamiska, mūsdienīga un aktuāla! Iepazīst dažādas Bībeles grāmatas kopā ar “savedēju” Māri Veliku!

Atrasts tulkojumā

Sadarbībā ar Latvijas Bībeles biedrību, radio klausītājiem raidījums piedāvā pa atslēgas aci ieklausīties Bībeles 2012. gada latviešu valodas tulkojuma revīzijas komisijas darbā. Divas reizes mēnesī komisija dalās stāstos par to, kā norit darbs pie tulkojuma revīzijas, ar kādiem viedokļiem, tulkojuma variantiem, latviešu valodas mūsdienu izaicinājumiem, un vienkārši interesantiem mirkļiem, komisijai nākas sastapties. Darbs pie tulkojuma revīzijas jau rit pāris gadus, un turpinās ritēt, līdz tiks pabeigts. Tik ilgi arī raudzīsim klausītājiem piedāvāt šo iespēju sekot komisijas darbam. Raidījumu vada Judīte Zusmane.

Bībeles studijas ar māsu Hannu

Ieskaties Bībeles notikumos kopā ar Betānijas dominikāņu māsu Hannu Ritu Laue.

Lūgšana ar svēto Ignāciju

Vēlies praktizēt kristīgo meditāciju ar Svētajiem Rakstiem? Māsas Brigitas SJE vadītās meditācijas Tev palīdzēs iepazīt Svētos Rakstus, ignāciskajā garīgumā.

Kā garšo psalmi

Ecehiela grāmatā lasām, ka Kungs dod pravietim Rakstu rulli kā ēdienu, ar kuru pildīt savas iekšas (sal. Ez 3,3). Tātad Rakstiem ir garša un tie uztur cilvēku dzīvu, jo iekšu pildīšana ar Rakstu rulli bibliskā nozīmē Vārdu uzņemt ar visu būtību. Lūgties Rakstu vārdiem ar visu būtību. Nedaudz aplūkosim psalmu sarakstīšanas vēsturi – kad tie tapuši, kādi ir iespējamie autori un baudīsim psalmu vārdu garšu, lai saprastu, cik šīs Vecās Derības tautas lūgšanas ir aktuālas šodien, jo tās ietver visu cilvēka sarunas ar Dievu spektru, sākot ar pārmetumiem Kungam un saucieniem pēc palīdzības, līdz dedzīgām pateicības un slavas dziesmām. Raidījumu vada Stella Jurgena un Andžela Roze-Jumiķe.

Ceļš uz Emmausu

Dodoties uz Emmausu, Jēzus mācekļiem skaidroja Svētos Rakstus un atklāja, ka tie visi runā par Viņu. Tad nu arī mēs, RML lasām Dieva Vārdu, to iepazīstam tuvāk un cenšamies tajā atklāt Jēzu, kurš turpina runāt uz mums. Šajā raidījumā lasām Svētos Rakstus kopā ar dažādu konfesiju pārstāvjiem, lai iepazītu arī citu kristiešu izpratni par Dievu, Viņa svēto Vārdu un Baznīcu. Raidījumu vada pr. Pēteris Skudra

Vairāk, tālāk, dziļāk

Kustības Pro Sanctitate raidījums “Vairāk.Tālāk.Dziļāk.” piedāvā klausītājiem, raidījuma laikā aizdegt un atvērt savas sirdis. Izmantojot kustības dibinātāja Guljermo Džakvintas metodi – “Eksplozīvais Evaņģēlijs”, pārdomāsim un dalīsimies pārdomās, par to, kā Dieva vārds mūs uzrunā konkrētajā brīdī.  

Klausies raidījumus ar mūzikas straumēšanas vietnē Spotify un Apple podcasts! Raksti raidījuma nosaukumu vietnes meklētājā un ērti klausies jebkuru epizodi savā viedtālrunī!