Raidījumu vada:  Māsa Meinarda
Raidījums klausītājiem pieejams tikai arhīvā
Apraksts:Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu…”– savulaik populāras, īpaši svētceļnieku solim piemērotas, dziesmas vārdi. Sekojoši skan: “…mēs taču ejam ar Kungu, lai ar to mums pietiek..” Jā, ejam ar Kungu. Tomēr, visticamāk, ka ikviens ir piedzīvojis, ka, neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav ne vienkārši, ne mierīgi. Kas ir šis Kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu Viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams “vienkārši un mierīgi”? Kur Viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es?

Šajā, 2021./22., sezonā uzsāktajā raidījumu ciklā esam runājuši gan par Dievu un mani, cilvēku, gan par mūsu attiecību veidošanu un dažādajiem ceļiem, pa kādiem tiekam vadīti.

Katrs raidījums ir ar akcentu uz kādu būtisku ticības izdzīvošanas ikdienā jomu vai jautājumu. Aicinu uz klausīšanos, cerot, ka tā palīdzēs doties arvien dziļāk Dieva noslēpumā.