6. aprīlis, Lielā Ceturtdiena

Plkst. 8:00 nebūs Sv. Mises tiešraides, bet tā vietā no plkst. 8:00 līdz 10:00 klausītaji tiks aicināti sūtīt savas pateicības un sveicienus priesteriem, kuri iespējams tobrīd būs ceļā uz Hrizmas svētīšanas Svēto Misi.
Plkst.10:00 Hrizmas svaidīšanas dievkalpojums no Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles
Plkst. 12:15 lūgsim Krustaceļu nodomā par garīgās kārtās pārstāvjiem, īpaši par priesteriem un bīskapiem.
Plkst.18:00 Pēdējo vakariņu dievkalpojums no Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles

7. aprīlis, Lielā Piektdiena

Plkst.11:00 Ekumēniskais krustaceļš (Rīga)
Plkst.15:00 Kunga Ciešanu dievkalpojums no Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrāles
Plkst.18:00 Kungu Ciešanu dievkalpojums no Sv. Pētera bazilikas (Vatikāns) Krustaceļš no Romas, paredzēta arī videotiešraide  Facebook un Radio Marija Youtube kanālos
Plkst. 22:15 Krustaceļš no Romas, paredzēta arī videotiešraide  Facebook un Radio Marija Youtube kanālos

8. aprīlis, Lielā Sestdiena

Plkst.18:00 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija no Rēzeknes Jēzus Sirds
katedrāles
Plkst. 20:30 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija no Sv. Pētera bazilikas (Vatikāns) paredzēta arī videotiešraide Facebook un Radio Marija Youtube kanālos

9. aprīlis, Kristus augšāmcelšanās svētki

Plkst. 08:00 Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums no Liepājas Sv. Jāzepa
katedrāles
Plkst.11:00 Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums no Rīgas Sv. Jēkaba
katedrāles
Plkst.13:00 Pāvesta Franciska uzruna “Urbi et orbi” (“Pilsētai un pasaulei”), paredzēta arī videotiešraide Facebook un Radio Marija Youtube kanālos
Plkst.13:30 Luterāņu Lieldienu dievkalpojums no Vecās Ģertrūdes baznīcas
Plkst.16:00 Lieldienu dievkalpojums no baptistu baznīcas
Plkst.18:00 Lieldienu dievkalpojums Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas
katedrāles

10. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās svētki (Otrās Lieldienas)

Plkst. 08:00 Svētā Mise no Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas
Plkst.11:00 Svētā Mise no Salaspils no Dievmātes Rožukroņa – Karalienes
baznīcas
Plkst.18:00 Svētā Mise no Rīgas Sv. Franciska baznīcas

Translācijas no Vatikāna un Romas ar Pāvestu varēs vērot arī Facebook un Radio Marija Youtube kanālos.