Kopš 1908. gada kristieši visā pasaulē vienojas kopīgā lūgšanā par vienotību. Lielākajā daļā pasaules šī nedēļa tiek svinēta no 18. – 25. janvārim. Šīs lūgšanas sākotnēji gatavoja pasaules Baznīcu padome, 1966. gadā šim procesam pievienojās Kristiešu vienotības veicināšanas pontifikālā padome, kura pārstāv katoļu Baznīcu. Sākot ar 1975. gadu ikgadējās pārdomas un lūgšanas gatavo dažādu valstu vietējās ekumēniskās grupas. 2016. gada pārdomas bija gatavojuši Latvijas kristieši.

Šogad šīs pārdomas ir sagatavojuši Maltas kristieši, par moto ņemot Apustuļu darbu grāmatas fragmentu no 28. nodaļas 2. panta: “Viņi mums izrādīja neparastu laipnību”.

Plašākā kontekstā šis fragments stāsta par apustuļa Pāvila ieslodzījumu un pēdējo ceļojumu uz Romu, kura laikā, važās iekalts, viņš piedzīvo kuģa katastrofu. Katastrofa notiek tieši Maltas salas krastā, kur arī šodien varam aplūkot vietas, kur apustulis Pāvils ir uzturējies. Ja Tev sanāk kādreiz būt uz Maltas salas, noteikti apmeklē alas, kurās mitinājies Pāvils Rabatas pilsētā, un salas Ziemeļaustrumu pludmali, kur  notikusi kuģa katastrofa. Maltas kristieši joprojām piemin 10. februāri kā dienu, kad uz viņu salas nonāca apustulis Pāvils.

Katru gadu, kopš Radio Marija Latvija skan ēterā, arī mēs cenšamies dzīvot līdzi kristiešu dialogam un sniegt savu artavu tā veicināšanā. Tāpēc arī šogad Radio Marija Latvija Tev sniedz iespēju lūgties kopā ar visas pasaules kristiešiem par vienotību Dieva bērnu starpā. Katru rītu plkst. 10:00 RML ēterā vari dzirdēt Maltas kristiešu sagatavotās lūgšanas un pārdomas. Ja Tev nav iespējas klausīties lūgšanu ēterā un Tu vēlies uzticīgi lūgties šīs lūgšanas visu oktāvas laiku, tad piesakies info@rml.lv un mēs Tev katru dienu nosūtīsim epastu ar lūgšanu. Tāpat šīs lūgšanas vari lasīt mieramtuvu.lv un katolis.lv mājas lapās.

Svarīgi atcerēties, ka esam aicināti domāt un lūgties par kristiešu vienotību ne tikai vienu nedēļu gadā, bet arī savā ikdienā. Jēzus īsi pirms savas nāves lūdzās par kristiešiem, uzrunājot Tēvu: “Lai viņi visi ir viens!” (Jņ 17: 21) Jēzus lūdzas par kristiešu vienotību, jo tas ir nosacījums evaņģelizācijas panākumiem: “Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis.” (Jņ 17:21)

Pāvests Francisks 2018. gada 21. jūnijā uzrunāja Pasaules baznīcu padomi, sakot: “Mums, kristiešiem, iet kopā nenozīmē savu pozīciju stiprināšanas pasākumu, bet gan paklausība mūsu Kungam un mīlestība uz mūsu pasauli.” Ekumenisms nav kāda greznība, kuru mēs varam izvēlēties lietot vai ne, tas ir kristiešu pienākums: ja mēs vēlamies būt autentiski Kristus liecinieki pasaulē, tad, tuvojoties Viņam, mums ir jāmācās tuvoties arī saviem brāļiem un māsām, pārvarot visus vēstures aizvainojumus un aizspriedumus.

Atsaucoties šim aicinājumam, Radio Marija uzticīgi savā ikdienas skanējumā cenšas veicināt dialogu starp kristiešiem. Ar Dieva palīgu to centīsimies arī turpināt darīt. Šī lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotība RML ēterā ir ienesusi lielisku papildinājumu ekumeniskā dialoga veicināšanā – raidījumu “No konflikta uz kopību”. Raidījuma nosaukums ir aizgūts no Pasaules Luterāņu federācijas un Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes kopīgi parakstīta dokumenta ar tādu pašu nosaukumu. Šajā raidījumā Munise Lamberte diskutēs ar katoļu, luterāņu un baptistu pārstāvjiem par to, kas tad mums ir kopīgs un pie kā mums vēl ir jāstrādā, lai vienotība būtu vēl uzskatāmāka. Raidījums notiks reizi mēnesī. Raidījumi notiks tiešraidē, tāpēc ceru uz tavu iesaistīšanos raidījumā ar saviem komentāriem un jautājumiem konfesiju pārstāvjiem, rakstot SMS uz numuru 26677272 un zvanot uz 67969131.

Aicinu Tevi, Radio Marija Latvija draugs, lūgties kopā ar RML par kristiešu vienotību, pašam rūpēties par kristiešu vienotību, iepazīstot Baznīcas dokumentus, kas skaidro, kā pielietot ekumenisma principus ikdienā, iepazīstot citas konfesijas un reliģijas, saskatīt kopīgo un atšķirīgo, nebaidīties diskutēt par būtiskām lietām, bet pāri visam būt cilvēciskam, draudzīgam un parādīt mīlestību, jo pēc tās pazīst kristiešus (Jņ 13: 35).

Lūgšanu nedēļas laikā katehēzēs pievērsīsim uzmanību dažādiem Baznīcas dokumentiem, kas skaidro, ko Baznīca saprot ar ekumenismu. Arī Tu daļu dokumentu vari izlasīt latviešu valodā, piemēram, Vatikāna II koncila dokumentus Unitatis redintegratio, Dignitatis Humanae, Nostra aetate. Tāpat arī katoļu un luterāņu kopīgo dokumentu “No konflikta uz kopību”, kā arī atšķirt katehismā satura rādītājā vārdu “ekumenisms”.

Lai Dievs palīdz katram no mums veicināt ekumenismu un atrast izlīgumu savā starpā, lai atkal visi kristieši var pulcēties ap Dieva Vārda un Miesas galdu!

Pr. Pēteris Skudra
RML direktors