“Krustaceļš” jeb “Via Crucis”, “Via Dolorosa” ir lūgšana, kas sastāv no 14 stacijām jeb apstāšanās vietām un ir veltīta Jēzus Kristus ciešanu un nāves apcerei. Šīs lūgšanas pirmsākumi meklējami Svētajā zemē, taču tas kļuva populārs visā pasaulē tikai 17. gadsimtā.

Tradicionāli mūsdienās Baznīca pieturās pie šādas lūgšanas kārtības:

  1. Krustaceļa dziesma (dzied, ejot no vienas stacijas uz otru)
  2. V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
    R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
  3. Attiecīga apcere no Svētajiem Rakstiem
  4. LŪGSIMIES (seko Baznīcas lūgšana)
  5. Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija…
  6. V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu
    R. Apžēlojies par mums!

Radio Marija ēterā ir izskanējušas daudzas skaistas Krustaceļa lūgšanas, veltītas dažādos nodomos, tostarp “Krustaceļš par Latviju”, “Grēku nožēlas Krustaceļš par Latviju“, Krustaceļš par Ukrainu, Krustaceļš ar godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna apcerēmun daudzi citi.

Ieslēdz Krustaceļa lūgšanas ierakstu un izmanto to savā lūgšanu laikā, vai pievienojies Radio Marija ēterā, darba dienās plkst. 12:10 vai 22:00!

Dažas klausītaju atsauksmes par Kustaceļu RML ēterā: