Jūnijs ir viens no mierīgākajiem mēnešiem Radio Marija Latvija ēterā un dzīvē. Daudzi raidījumu veidotāji un brīvprātīgie devušies pelnītā atpūtā, ir mazāk izbraukuma translāciju, mazāk dažādu aktivitāšu. Tomēr arī jūnijā ir bijuši kādi skaisti notikumi, piemēram, RML translēja Labā Padoma Dievmātes godināšanas dievkalpojumu no Pasienes svētvietas. Tāpat radio ēterā bija dzirdamas translācijas ar tulkojumu un komentāriem no 10. Pasaules ģimeņu tikšanās, kas norisinājās Romā (atskatu vari lasīt arī mūsu mājaslapā – 1. diena, 2. diena, 3. diena, 4. diena).

Tāpat, neraugoties uz rimtāko ritmu, katras dienas neatņemama sastāvdaļa joprojām ir lūgšana, kā arī iespēja noklausīties dažādus vērtīgus raidījumus, kas tapuši aktīvās sezonas laikā. Nekas no tā nebūtu iespējams bez Tavas dalības – finansiālā, lūgšanu un brīvprātīgā darba atbalsta. Tāpēc ar gandarījumu jāsaka, ka jūnijā ziedojumos saņemti 15 722.38 EUR.

Šajā mēnesī dažādās pozīcijās izdevumi sastāda 16 614.05 EUR. Vairāk par to, kādiem mērķiem šī nauda iztērēta, vari redzēt grafikā:

Pārskats par Radio Marija Latvija izdevumu pozīcijām 2022. gada jūnijā

Tātad lielākās izmaksu pozīcijas jūnija mēnesī ir bijušas: 
– nodokļi (3832.99 EUR);
– algas (5197.78 EUR);
– torņu izmaksas (2933.33 EUR);
– komunālie un apsaimniekošanas izdevumi, elektrība studijā (1141.27 EUR);
– transporta izdevumi no translāciju vietām (966.72 EUR);
– promocijas un reklāmas izdevumi (825.73 EUR).

Tavs atbalsts ir svarīgs, lai arī turpmāk Radio Marija Latvija varētu nest iedrošinājumu, mieru un Dieva Vārdu katrā mājā. Informāciju par iespējām ziedot Tev ērtā veidā atradīsi ŠAJĀ SAITĒ. Paldies un būsim vienoti lūgšanā!