Euharistija ir “visas kristīgās dzīves avots un virsotne”.

Lumen gentium, 11: AAS 57

Lai gan Svētā Mise ir tik svarīga ticības prakses sastāvdaļa, šīs svinības kādā brīdī var kļūt par ierastu rutīnu, kurā piedalāmies ieraduma pēc, vai arī – pat pēc dalības tajā daudzu gadu garumā – joprojām šķist kā kaut kas svešs, nesaprotams vai formāls.

Tāpēc vasarā, kad, iespējams, brīvā laika ir vairāk un rodas vēlme pilnveidoties un iedziļināties kādos jautājumos, aktualizējam vērtīgo katehēžu ciklu, kas bija veltīts tam, lai iepazīstu Svēto Misi. Priestera katehēzēs, ko vari noklausīties nedaudz zemāk, dzirdams par liturģiskajiem priekšmetiem un apģērbiem, Svētās Mises kārtību un tajā iekļauto lūgšanu nozīmi, par dažādām lomām un kalpojumiem dievkalpojuma laikā, kā arī to, kā savu dalību tajā piedzīvot vēl īpašākā veidā.

Savus vasaras rītus pavadu, nūjojot un austiņās klausoties RML katehēžu atkārtojumus. Esmu ieguvusi atbildes uz daudziem jautājumiem par Svēto Misi.

Inta

Lai citu klausītāju pieredze arī Tevi iedrošina iet dziļumā un savas ticības praktizēšanu piedzīvot kā apzinātu procesu, kurā atklāj Dieva darbību savā dzīvē!