Ceturtdien, 23. jūnijā, Pāvila VI zālē, Vatikānā, iesākās 10.pasaules ģimeņu tikšanās konferences. Šīs dienas galvenā tēma bija “Mīlestība ģimenē”. Pirmā konference “Mājas Baznīca un sinodalitāte” deva ieskatu kā laulātie pāri un priesteri var kopā veidot Baznīcu un kā šie divi dažādie aicinājumi uz laulību un priesterību viens otru papildina un vieno kopējā Baznīcas misijā. Šīs konferences ietvaros uzstājās arī laulātais pāris no Latvijas Daina un Uldis Žurilo, kopā ar priesteri Juri Jalinski. Interviju ar viņiem būs iespējams noklausīties Radio Vatikāna ziņās, kas izskanēs Radio Marija Latvija ēterā 25.jūnijā un vēlāk jaunajā Radio Marijas sezonā viņi dalīsies savos iespaidos kādā no Rīta cēlieniem. Pēc savas uzstāšanās Radio Marija Latvija pārstāvjiem Daina un Uldis atzina, ka šī uzstāšanās radīja zināmu stresu un satraukumu, bet tajā pašā laikā jūtas gandarīti un pagodināti par iespēju uzstāties kongresā.

Ģimeņu tikšanās pirmā konference aicināja uz jaunu ekleziologiju caur Mājas baznīcas dzīves liturģiju, kas arī ir atbilde uz jautājumu, ko nozīmē ģimenēm būt svētām un ļauj “dzīvot Baznīcu savās ģimenēs”. Konferences vadītāji norādīja, ka praktiskajā dzīvē tas izskatās īstenojot trīs ritus: Kristīgo attiecību ritu, kas ģimenei ļauj izdzīvot kristībā iegūto priesterisko funkciju un izpaužas kā ikdienas veltīšanu Kungam; Ģimenes rituālu ritu, kas ģimenei palīdz praktizēt kristībā iegūto pravietisko funkciju caur jēgpilniem darba, spēļu, runāšanās un kopīgās lūgšanas rituāliem, aicinot kultivēt kristīgu attieksmi darbā, izklaidēs, attiecībās un ticībā; un visbeidzot Misijas ritu, kas ļauj ģimenei svinēt kristībā iegūto karalisko funkciju, lai kļūtu par Dieva svētību viens otram un pasaulei.

Pēcpusdienā 2.konferecē apskatīja jautājumu par laulāto pavadību pirmajos laulības gados. Konferencē tika uzsvērts, ka nedrīkst pamest jaunlaulātos vienus viņu pirmajos laulības gados. Bieži jaunlaulātie ir gatavojušies laulībām izejot pirmslaulību kursus, tad pašas laulības un pirmais sajūsmas vilnis, bet pēc tam viņi sastopas ar realitāti – mājas pienākumi, jauni uzdevumi, savstarpējās vienošanās utml, tāpēc vajadzīga Māte Baznīca, kas uzņem, pavada un apgaismo, tādā veidā palīdzot atklāt ikdienas mīlestību, kas ir pastāvīga un uzticīga. Šis atbalsts jaunlaulātajiem ir īpaši svarīgi, lai pārvarētu grūtības, jo arī pirmajos laulības gados var piedzīvot sāpīgas situācijas; aborti, nevēlamas grūtniecības, savstarpējas cīņas, slimības, neauglība… vai citas krīzes. Tāpēc ir vajadzīgs pavadījums, lai varētu ar tiem tikt galā, ciest kopā, dziedināt brūces un atrast Dieva mierinājumu šajos brīžos. Tādā veidā jaunlaulātie varētu iet garīgo ceļu caur mīlestības nobriešanu ģimenē Baznīcas apskāvienos. Konferences ietvaros laulātie pāri dalījās par grūtām situācijām ģimenēs kā mīlestības pārbaudījumi, neuzticība un piedošana, pamešana, kā arī tēvišķo un mātišķo pavadību.