Dārgie Radio Marija Latvija draugi, ir atkal pienācis laiks pāršķirt mēneša lapu mūsu kalendāro, un pretī mums raugās maija mēnesis. Maijā īpaši godinām Jaunavu Mariju kā debesu un zemes Karalieni. Lūdzamies gādīgās Mātes aizbildniecību un izsakām pateicību par piemēru, ko Marija mums visiem ir sniegusi ar savu bezierunu paklausību Dieva aicinājumam. Jau kopš 18. gs beigām ir vietas Latvijā, kur šis mēnesis tiek pavadīts kopīgās lūgšanās, dziedājumos ceļmalās, sādžās pie krucifiksiem. Vakarā, kad darbi padarīti, kaimiņi nāk kopā un pieskandina Latvijas āres ar pateicības un godināšanas dziesmām Pestītājam un Viņa Svētajai Mātei. Citviet ar rožukroni, citviet bez, bet dziedāts tiek visur. Ir dziesmas, kas dzirdamas pie katra krucifiksa, ir dziesmas, kas dažādos pagastos atšķiras. Arī daļa materiālu, no kuriem tiek dziesmas dziedātas, nāk no 100 gadus grāmatām, bet citi – no svaigi sarakstītām lapām.

“Nākotne sākas šodien, nevis rīt,” ir teicis svētais Jānis Pāvils II. Ja mēs nesāksim strādāt pie tradīciju saglabāšanas jau šodien, tad rītdiena var pienākt bez skaistā tradicionālā mantojuma. Mēs, Radio Marija, uzskatām, ka tradīcijām ir liela nozīme mūsu identitātes, piederības stiprināšanā, un domājam, ka ir jāpieliek spēks to saglabāšanā. Kā tas izpaudīsies RML ēterā? No pirmā maija līdz pat pēdējam mēneša datumam, katru darba dienas vakaru, kā arī 7. maijā plkst. 18:30 radio ēterā būs dzirdami Maija dziedājumi no dažādiem novadiem. Pirms gada piedāvājām piedalīties dziedājumos kā no Latgales, tā arī no suitu puses. Šogad lūgšanās pievienoties varēsi Latgales dziedātājiem.

Maijā aprit 100 gadi kopš Latgales kongresa, kad 1917. gada 9. un 10. maijā Rēzeknē notika Latgales latviešu pārstāvju sanāksme. Kongresā pieņemtā rezolūcija noteica – Vitebskas, Kurzemes un Vidzemes guberņās dzīvojošie latvieši ir viena tauta, kurai teritoriāli jāapvienojas. Šis notikums ir viens no stūrakmeņiem Latvijas valsts izveidē un latviešu nācijas konsolidācijā. Maija krustu dziedājumu pārraidēs klausīsimies, arī dziedāsim kopā ar Viļakas, Balvu, Kārsavas, Aglonas, Dagdas, Rēzeknes, Preiļu, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Krāslavas, Krustpils novadu un citiem Latgales novadu dziedātājiem. 20 dažādi krucifiksi, 20 dažādas lūdzēju grupas, viena lieta, kas vieno visus – mīlestība pret Dievu, debesu Tēvu. Būsim vienoti lūgšanā, būsim vienoti Radio Marija Latvija.