Vasaras laikā RML ēteru lielākoties aizpilda raidījumu atkārtojumi, lai dotu iespēju atpūsties raidījumu vadītājiem, gūt radošu iedvesmu jaunām idejām nākamajai sezonai un Tev klausītāj atsvaidzināt atmiņā to, kas ir skanējis iepriekš, bet var noderēt joprojām. Priestera katehēzes nav izņēmums.

Līdz šim priestera katehēžu laikā varējām dzirdēt 2016. gada katehēžu ciklu par Laudato si – pāvesta Franciska encikliku, kas veltīta vides jautājumiem. Šis gads ir dokumenta 5 gadu jubilejas gads un pāvests Francisks to aicina no jauna pārdomāt, jo vides jautājumi joprojām ir aktuāli un ska ikvienu no mums. Ja gadījumā tiešraidē nevarēji dzirdēt visus raidījumus, tad tos vari noklausīties šeit.

Sākot ar 20.07 RML ēterā katehēžu ciklu par vidi nomainīs cits – veltīts Dieva žēlsirdībai. 2015. gadā, kad Radio Marija uzsāka savu darbību Latvijā, pāvests Francisks bija izsludinājis ārkārtas Dieva žēlsirdības gadu. Parasti pāvesti želsirdības gadus izsludina ik pēc 25 gadiem, kas tiek veltīti lūgšanai, pateicībai par saņemtām žēlastībām, īpaši uzsverot grēku piedošanu, kuru saņemam no Dieva žēlsirdības. Pāvests Francisks negaidīja 2025. gadu, bet izsludināja 2015., 2016. gada mijā. Tāpēc tas tika saukts par ārkārtas žēlsirdības gadu, ne kārtējo.

Izsludinot žēlsirdības gadu pāvests Francisks rakstīja: “mums pastāvīgi ir jāapcer žēlsirdības nozlēpums. Tas ir prieka un miera avots. Mūsu pestīšana ir atkarīga no tā. Žēlsirdība: vārds, kas atklāj Vissvētās Trīsvienības noslēpumu. Žēlsirdība: visaugstākais un galīgais darbs, ar kuru Dievs vēršas pie mums, lai mūs sastaptu. Žēlsirdība: fundamentāls likums, kas ir atrodams ikviena cilvēka sirdī, kas sirsnīgi raugās brāļu un māsu acīs, kuri šķērso viņu dzīves ceļu. Žēlsirdība: tilts, kas savieno Dievu un cilvēku, atverot mūsu sirdis cerībai tikt mīlētiem mūžīgi neskatoties uz mūsu grēčigumu.” (Misericordiae vultus 2)

Katehēzes, kuras būs iespējams dzirdēt turpmākās divas nedēļas ir neliels ieskats Dieva Žēlsirdības noslēpumā. Varēsim uzzināt, ko Baznīca saprot ar Dieva žēlsirdību, kā tā izpaužas grēksūdzes sakramentā, kā arī iepazīt visus 14 žēlsirdības darbus, kurus varam veikt, lai būtu žēlsirdīgi, kā mūsu Tēvs ir žēlsirdīgs.

Priestera katehēzes skan katru darba dienas rīt plkst. 9:00 kā arī atkārtojumā 23:00.

Patīkamu klausīšanos!

 

Pr. Pēteris Skudra Radio Marija Latvija direktors