Pavisam strauji, varbūt pat nemanot, ir piesteidzies Gavēņa laiks. Vai esi jau izraudzījies kādu apņemšanos? Ja neesi apņēmies atteikties no mediju (piemēram, radio :)) lietošanas, tad ceram, ka šo sagatavošanās un pārdomu laiku iesi kopā ar mums. Lūk, daži Radio Marija programmas punkti, kuri Tavu Lielā Gavēņa laiku palīdzēs darīt piepildītāku:

Krustaceļš

Lūdzies Krustaceļu katru dienu (izņemot svētdienas) plkst. 12:00, 21:15, kā arī 3:00. 14 stacijas, pārdomājot Jēzus ciešanas un nāvi pie krusta, palīdzēs atcerēties, cik liela ir Dieva mīlestība. Starp citu, sakarā ar Lielā gavēņa programmas izmaiņām, raidījumi krievu valodā, kas līdz šim ēterā skanēja 21:30, tagad būs dzirdami plkst. 22:00.

Gavēņa kalendārs

Arī šogad Gavēņa kalendārs sadarbībā ar portālu Katolis.lv katru darbdienu plkst. 10:00. Šoreiz tas ir veltīts Latvijas simtgadei. Tajā piedāvātas dažādu Latvijas garīgo autoritāšu pārdomas, kuri mūsu zemē Latvijā atstājušas nozīmīgu garīgo mantojumu.

Rūgtās asaras

“Rūgto asaru” dziedājums ēterā otrdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 13:30.

Gavēņa skanošais noformējums

Radio Marija skanējums Gavēņa laika noskaņās – klusāka mūzika, gavēņa dziedājumi, fragmenti no pāvesta Franciska vēstījuma Lielajam Gavēnim 2018. gadā. Noteikti iesakām izlasīt arī pašu vēstījumu kopumā, ko Katolis.lv piedāvā izdarīt šeit.

 

Svētītu Gavēņa laiku vēlot,
Radio Marija Latvija