Kristus augšāmcēlies!

Visur Baznīcā skan prieka saucieni, kas mums atgādina pašu svarīgāko vēsti, uz kuras balstās kristietība – Jēzus ir augšāmcēlies un uzveicis nāvi. Šie svētki ir tik īpaši Baznīcā, ka kristiešu Jēzus augšāmcelšanās svētdienu svin 8(!) dienas no vietas!

Šajos svētkos mēs varam pārdomāt, ko man nozīmē Lieldienas? Vai es ticu, ka Jēzus ir augšāmcēlies? Vai ticu, ka Jēzus ir uzveicis ļaunumu, grēku un nāvi? Vai šī atziņa par Jēzus uzvaru ietekmē manu dzīvi? Vai manī ir cerība uz mūžīgo dzīvi?

Uz šiem jautājumiem katrs atbildi lai meklē pats. Visi kopā mēs varam mācīties svinēt šos svētkus, smelt no tiem prieku, kas mūs pavada arī dzīves grūtībās, un saglabāt stipru cerību, ka Dievs mūs nepieviļ. Novēlu mācīties dalīties ar šo prieku un dāvāt to citiem, kuri ir zaudējuši cerību. Jo vairāk mēs dalāmies ar prieku, jo vairāk to saņemam atpakaļ. Līdz ar to arī pasaule kļūst daudz skaistāka. Līdzīgi kā Lieldienu liturģijā, kad tumšā Baznīcā tiek ienesta Lieldienu svece, kura simbolizē Kristu un no kuras mēs aizdedzam savējās, telpa kļūst daudz gaišāka, tāpat arī kristieši, kuri saņēmuši Kristus mīlestību, esam aicināti to dāvāt tālāk.

Mums kristiešiem ir, par ko priecāties. Priecāsimies paši un mācīsimies dāvāt prieku arī citiem! Būsim augšāmcelšanās liecinieki kā mācekļi. Nebaidīsimies no savas kristieša identitātes. Priecāsimies un darīsim pasauli labāku, dodot cerību tiem, kuri to zaudējuši.

Priecīgas Lieldienas!

Pr. Pēteris Skudra17861640_1513640905315320_1756865154645103341_n