Kaut arī skolēnu brīvdienas attiecas uz skolēniem, tomēr arī Radio Marija Latvija vasaras laikā ir izvēlējies ieturēt nelielu radošu pauzi. Pa šiem 6 mēnešiem esam uzzinājuši, kas ir Radio Marija un kā tas darbojas, daudz kas pa šo laiku piedzīvots – kopīgi Ziemassvētki, kopā izdzīvots gavēnis, kuru uzsākām ar pārdomām pelnu trešdienā, kopā nosvinētas Lieldienas un Kristus augšāmcelšanās prieku varējām dalīt kopā ar pāvestu, intensīvi pavadīts Lieldienu laiks, Marijai veltītais maijs ar dziedājumiem pie krustiem Latgalē un Suitos un Mariatona akcija atbalstot Radio Marija izveidošanu Baltkrievijā.

Atskatoties uz visu paveikto, gribas mazliet ievilkt elpu un saprast kā organizēt darbu turpmāk, kā saprast Dieva gribu, lai Radio Marija varētu uzticīgi sekot svētā Gara iedvesmām. Paldies visiem tiem klausītājiem, kas pildīja anketas un izteica savu viedokli par RML raidījumiem, paldies visiem, kas iesaistās RML darbībā gan ar savu darbu, gan ar savu padomu, gan ar savām lūgšanām un finansiālo atbalstu. Radio Marija programmu un tēlu veido katrs klausītājs, un, jo vairāk mēs visi pieliksim roku RML tapšanā, jo vairāk tas varēs pildīt Dieva gribu un aizsniegt arvien jaunus klausītājus.

Tāpēc darba spars RML studijā nerimst. Kaut arī mazāk enerģijas veltām dzīvā ētera nodrošināšanai (“dzīvajā” turpinām translēt svētās Mises un lūgšanas, bet raidījumi skan atkārtojumos), tad vairāk enerģijas tiek veltīts “aizkadrā” – plānojam programmu rudenim, mēģinām saprast kā efektīvāk saplānot ikdienas skanējumu, papildinām skaņdarbu bāzi, ko atskaņot, cenšamies saprast kā aizsniegt dažādu interešu un vecuma klausītājus.

jun_6_skolenu_brivdienas

Lai šis mūsu vasaras darbs, ko varētu salīdzināt ar rekolekcijām (kur, atkāpjoties no ikdienas steigas, tiek veltīts laiks pārdomām, domu sakārtošanai, pagātnes izvērtēšanai un nākotnes lēmumu pieņemšanai), būtu efektīvāks, tad mudinām arī tevi iesaistīties šajā procesā. Tu vari pievienoties šajā vasarā Radio komandai, lai izteiktu komentārus par to, kas dzirdēts līdz šim, lai dalītos ar saviem padomiem, uzzinātu par iespējām iesaistīties radio ikdienas skanējuma nodrošināšanā. Tu vari apgūt kā darboties ar pulti, lai palīdzētu cilvēkiem piedalīties Misē un kopīgās lūgšanās, tu vari nākt ar kāda raidījuma ideju, tu vari nākt palīgā atbildēt uz telefona zvaniem, palīdzēt administratīvo lietu kārtošanā, veicināt RML izplatīšanos un atpazīstamību kā arī daudz, daudz citu lietu.

Lai mums visiem izdevusies šī vasara. Lai izdodas atrast laiku arī atpūsties, baudīt sauli, ūdeni, satikšanos.

Pr. Pēteris Skudra