Svētīgi miera nesēji, jo viņus sauks par Dieva bērniem. (Mt 5:9)

Liturģiskā laika 4. nedēļu iesākam ar Kalna sprediķi, kurā Jēzus uzskaita patiesa Dieva bērna īpašības, kuras izpelnās Dieva svētības. Viena no Dieva bērnu īpašībām, pēc kurām mūs arī apkārtējie pazīst kā Dieva bērnus, ir miera veicināšana. Būdami kristieši, mēs saņemam Dieva garu, kurš ir klātesošs pasaulē jau kopš tās radīšanas brīža (sal. 1Moz 1:2). Šis gars, kurš ienes pasaulē kārtību, harmoniju, skaistumu, mūs mudina palīdzēt viņam šajā misijā.

16265829_808305262641827_8009119660512597603_n

Mēs esam aicināti nest mieru tajās situācijās un tajās vietās, kur Dievs mūs sūta – mūsu mājās, mūsu ģimenēs, darbā, draugu vidū, sabiedriskajā transportā braucot uz darbu un atpakaļ utt. Pirmkārt, es varu nest mieru pasaulē, neveicinot naidu. Rīta katehēzēs pagājušonedēļ lasījām pāvesta Franciska ekseģēzi par Pāvila 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļu, kurā ir aprakstītas mīlestības īpašības. Viena no tām saka, ka mīlestība ir pacietīga, tā neskaišas un tā panes un apklāj visu (sal 1Kor 13: 4 – 7). Tas nozīmē, ka mīlestība pret otru mani mudina būt savaldīgam. Arī tajos brīžos, ja man nodara pāri. Savaldība man palīdz nereaģēt neadekvāti asi uz kādu pārkāpumu un savas cieņas sargāšanu nepārvērst par aklām atriebības alkām (sal. Amoris Laetita 105). Tātad miera nešana izriet no mīlestības pret otru.

Otrkārt, miera nešana nav tikai pasīva ļaunuma neveicināšana. Tā ir aktīva rīcība, lai “celtu tiltus”, pārvarētu naida radītus šķēršļus, aizspriedumus, pārpratumus. Tāpēc jau arī Jēzus saka: “miera nesēji”. To es varu darīt veicot dažādus tuvākmīlestības žestus, kuri var būt pavisam mazi un niecīgi, bet kuri atkal atgriež harmoniju un mieru sabiedrībā. Vienā no katehēzēm pāvests Francisks saka, ka nereti ģimenē var plīst trauki un aizcirsties durvis, bet viņš mudina ģimenes nekad neiet gulēt vakarā neizlīgušiem. Vienmēr centīsimies ar kādu žestu tiekties uz izlīgumu un mieru. (sal. Amoris Laetitia 104)

Ceru, ka mums visiem kopā izdosies atsaukties šai Jēzus svētībai – nest mieru pasaulē. Nest mieru nevis tāpēc, ka tā vienkārši ir ērtāk dzīvot, kad nav konfliktu, bet gan lai miera nešana pasaulē ir mūsu mīlestības auglis pret visiem tiem, kurus Dievs sūta mūsu dzīves ceļā. Šādā veidā arī mēs Radio Marija ģimene būsim uzticīga savam aicinājumam, jo RM kā vienu no pamatmērķiem sev ir izvirzījusi nest cerību tiem, kuri ir tumsā, nest mieru tiem, kuri ir izmisumā, mierināt noskumušos, būt kopā ar vientuļajiem…

Šī mīlestība nevienu nešķiro, neprasa otra reliģisko pārliecību, kādas grāmatas viņš vai viņa raksta vai lasa, kādai konfesijai pieder, par kādu politisku spēku balso. Šī mīlestība, kas nes mieru visai pasaulei, katrā saskata to skaistumu un svēto, ko tajā ir ielicis pats Dievs.

Lai tev svētīga šī jaunā nedēļa!

Pr. Pēteris Skudra
Radio Marija programmas direktors