Svētie Raksti gan saka, “kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara” (Mt 6:3), tomēr vēlamies dalīties ar prieku, kurš rodas no dāvāšanas.

Radio Marija radās, lai palīdzētu cilvēkiem būt kopā, pat ja viņi nevar satikties. Šādā veidā cilvēki, kas nevar apmeklēt draudzes dievkalpojumus, lūgšanu grupas, Bībeles studijas, var turpināt savu garīgo slāpju remdēšanu ar Radio Marija starpniecību.

Tāpēc RML komanda devās uz Austrumu slimnīcu, lai dāvātu dažus desmitus radio uztvērējus pacientu garīgajām vajadzībām. Radio uztvērējus varam dāvināt tāpēc, ka paši tos esam saņēmuši. Radio Marija klausītāji, kuri ziedo Radio Marija uzturēšanai visā pasaulē, ir tie, kuru dēļ arī daži Latvijas pacienti var saņemt šādus radio uztvērējus un sekot līdzi svētajām Misēm, kopā lūgtos un papildināt savas zināšanas.

jun_2_kam_divi_svarki

Pateicos Austrumu slimnīcas personālam, kas atļāva piedzīvot šo dalīšanās prieku, pateicos visiem ziedotājiem, jo pateicoties viņu dāsnumam, Radio Marija var dalīt šādas dāvanas un pateicība Dievam, kurš visu vada un rāda savu spēku.

Lūdzu Dievu, lai arvien vairāk cilvēku var piedzīvot satikšanās prieku ar Dievu un ar citiem cilvēkiem, lai arvien mazāk būtu tādi, kurus nomoka vientulības radītās skumjas.

Pr. Pēteris Skudra, RML programmas direktors

Foto: Gintars Marks Heidemanis