Priestera katehēzes septembra un oktobra mēnesī ir veltītas Vatikāna II koncila dokumentiem. Kā pirmais tiek lasīts Lumen Gentium jeb latviski Gaisma Tautām dokuments definē un apraksta Baznīcu. Mūsdienu cilvēkiem tas var šķist kā parasta lietu kārtība, bet kaut kādā ziņā šis dokuments attīsta tālāk Baznīcas izpratni pašai par sevi un raksta par lietām, kas dokumenta sarakstīšanas laikā bija zināms jaunums, piemēram, ekumēniskās un starpreliģiskās attiecības kā citu konfesiju, reliģiju cilvēki ir saistīti ar Baznīcu. Iespējams mūsdienām aktuālāk ir jautājums par lajiem un iesaisti Baznīcas dzīvē. Piemēram,  pāvesta Franciska izsludinātā sinodalitāte jeb kopīgais ceļš nav nekāds jaunums, bet drīzāk Vatikāna II koncila gars, kas jau izceļ ticīgo cilvēku tiesības un pienākumu iesaistīties Baznīcas dzīvē arī ar savu viedokli. Protams, ka tas ir komplekss process un vienkārši viedoklis vēl nevar kļūt par principiem, kas var ietekmēt visu cilvēku dzīvi Baznīcā. Taču būtiskākais, ka šāda iesaiste ir paredzēta un ir vēlama, pat izcelta kā tiesības, kas norāda uz laju lielo nozīmi un cieņu Baznīcā.

Mēs tiekam aicināti uz svētumu un iespējams pat šis aicinājums šķiet ir kaut kas šaurs un domāts tikai priesteriem un klostercilvēkiem, bet tiek uzsvērts, ka tas ir visu kristīto ticīgo cilvēku aicinājums. Atkal mēs tiekam izaicināti, jo svētums pat katoļiem ne vienmēr asociējas ar kaut ko vēlamu, jo šķiet pieprasa attiekties no cilvēciskiem baudām un labumiem, atteikšanos no sevis. Bet, ja palūkojamies uz Baznīcas mācību, tad svētums tiek definēts kā mīlestības pilnības ceļš. Tas nebūt nav mazāk izaicinošs uzdevums, bet ir daudz saprotamāks un pieņemamāks un ja pārdomājam, ko tas nozīmē- varam nonākt pie secinājuma, ka tas ir aicinājums dzīvot mīlestības attiecībās un censties tās izdzīvot aiz vien pilnīgāk. Ja mīlestība nosaka mūsu rīcību, uzvedību un lēmumus, tad varam iedomāties arī daudz labāku ne tikai personīgo dzīvi, bet arī sabiedrības. Ja svētumu redzam kā tieksmi dzīvot mīlestības attiecībās, tad tas izmaina mūsu izpratni par to, kāds ir mūsu ikviena būtība un mērķis.      

Savukārt  pāvests Francisks šomēnes, svinot Vatikāna II koncila 60 gadu jubileju, uzrunāja  ticīgos ar Jēzus vārdiem, ko Viņš uzdeva Pēterim un šodien svētku kontekstā prasa mums: ” Vai tu mani mīli?” un tad dod arī atbildi: “baro manas avis!”. Pāvests uzsver, ka šis ir jautājums, ko Jēzus uzdod Baznīcai visu laiku un Baznīca atbildēja ar Vatikāna II koncilu.  Vatikāna dokumentu atbilde ir mīlestības atbilde uz Dieva aicinājumu.

Iepazīstot šos dokumentus mēs varam aizvien dziļāk izprast Baznīcu, mūsu vietu Baznīcā un pasaulē un pilnvērtīgāk izdzīvot arī savu ticības ceļu, jo dokumenti liek pārskatīt mūsu priekšstatus un izpratni par sevi un aicina mainīties un piedzīvot vajadzīgo transformāciju, lai mūsos dzīvotu vairāk Kristus.

Klausies un iepazīsti so dokumentu kopā ar RML!
Šeit atradīsi pr. Katehēžu ierakstus:

Priestera katehēze | RML S08E032 | Konsekrētās personas 2. daļa | Pr. Tadeušs Ciesļaks | Pr. Jānis Meļņikovs | 14.10.2022
Priestera katehēze | RML S08E031 | Konsekrētās personas Lumen Gentium | Pr. Jānis Meļņikovs | 13.10.2022
Priestera katehēze | S08E30 | Vispārējais aicinājums uz svētumu | Pr. Jānis Meļņikovs | 12.10.2022
Priestera katehēze | S08E29 | Laju attiecības ar hierarhiju Lumen Gentium | Pr. Tadeušs Ciešļaks | Pr. Jānis Meļņikovs | 11.10.2
Priestera katehēze | S08E28 | Laju vispārējā priesterība Lumen Gentium | Pr. Jānis Meļņikovs | 10.10.2022
Priestera katehēze | RML S08E027 | Laji modernajā pasaulē | Olafs Volrāts | Pr. Jānis Meļņikovs | 07.10.2022
Priestera katehēze | S08E26 | Laju loma Baznīcā Lumen Gentium | Pr. Jānis Meļņikovs | 06.10.2022
Priestera katehēze | S08E025 | Diakona kalpojums Lumen Gentium | Pr. Jānis Meļņikovs | 05.10.2022
Priestera katehēze | RML S08E024 | Priesterība dokumentā Lumen Gentium | Pr. Jānis Meļņikovs | 04.10.2022
Priestera katehēze | RML S08E022 | Bīskapa kalpojums | Bīskaps Viktors Stulpins | Pr. Jānis Meļņikovs | 30.09.202250:21
Priestera katehēze | RML S08E021 | Bīskapu mērķis un sūtība Baznīcā | Pr. Jānis Meļņikovs | 29.09.202248:58
Priestera katehēze | RML S08E020 | Baznīcas misionārais aicinājums dokumentā Lumen Gentium | Pr. Jānis Meļņikovs | 28.09.2022
Priestera katehēze | RML S08E019 | Katoļu Baznīca un citas konfesijas | Pr. Ilmārs Tolstovs | Pr. Jānis Meļņikovs | 27.09.202251:39
Priestera katehēze | RML S08E018 | Ekumēnisms | Pr. Dmitrijs Artjomovs | Pr. Jānis Meļņikovs | 26.09.2022 41:24
Priestera katehēze | RML S08E017 | Bez Baznīcas nav pestīšanas | Pr. Andris Ševels | Pr. Jānis Meļņikovs | 23.09.2022 45:15
Priestera katehēze | RML S08E016 | Kas ir Baznīca | Pr. Jānis Meļņikovs | 22.09.2022 52:08
Priestera katehēze | RML S08E015 | Lumen Gentium – Dieva Tauta un vispārējā priesterība | Pr. Jānis Meļņikovs | 21.09.2022 57:15
Priestera katehēze | RML S08E014 | Kas ir Baznīca Vatikāna II koncila dokumentos | Pr. Jānis Meļņikovs | 20.09.2022 51:49
Priestera katehēze | RML S08E013 | Lumen Gentium | Pr. Jānis Meļņikovs | 19.09.2022 50:4
Vatikāna II koncila dokumenti | Priestera katehēze | RML S08E007 | Velta Skolmeistare | Pr. Jānis Meļņikovs | 09.09.202255:19
Vatikāna II koncila dokumenti | Priestera katehēze | RML S08E006 | Pr. Kārlis Miķelsons | Pr. Jānis Meļņikovs | 08.09.202247:50
Vatikāna II koncila dokumenti | Priestera katehēze | RML S08E005 | Pr. Jānis Meļņikovs | 07.09.202250:10
Vatikāna II koncila dokumenti | Priestera katehēze | RML S08E004 | Pr. Jānis Meļņikovs | 06.09.202256:0
Ievads Vatikāna II koncila dokumentos | Priestera katehēze | RML S08E003 | Pr. Edgars Cakuls | Pr. Jānis Meļņikovs |