No 6. līdz 8. decembrim Radio Marija Latvija ēterā Mariatons!

Kas ir Mariatons?

Mariatons ir labdarības akcija, kuras laikā pateicamies Dievam par mums dāvāto dāvanu – Radio Marija. Tie ir arī svētki, kuru laikā varam dalīties ar savu liecību par piedzīvoto Dieva klātbūtni ar Radio starpniecību, iedrošināt vienam otru palikt vienotiem ēterā un lūgšanā. Mariatons ir laiks, kad varam pateikties Dievam par saņemtajām žēlastībām un kopīgi lūgties par tālākajām gaitām, lai Radio Marija vienmēr ir uzticīga savai misijai – ļaut piedzīvot Dieva klātbūtni ikvienam tā klausītājam.

Šoreiz vācam ziedojumus radiostacijas darbības nodrošināšanai. Tu jau noteikti zini, ka Radio Marija ir nekomerciāla radio stacija, kura pieder klausītājiem – tas ir, paši klausītāji ir tie, kas to uztur un rūpējas par tā skanējumu. Līdz šim joprojām radio ikmēneša maksājumi pārsniedz saziedoto summu. Jāsaka gan, ka pēdējā gada laikā ir bijuši izņēmumi – mēneši, kad saziedotā summa nosedz visas mēneša izmaksas. Tāpēc šīs akcijas laikā kā dāvanu radio dzimšanas dienā, mēģināsim sadāvināt iztrūkstošo summu, lai nosegtu visus šī gada izdevumus. Tā ir arī iespēja Tev uzrunāt savus draugus, radus un paziņas, kuri vēl neklausās Radio Marija un pastāstīt viņiem, kāpēc Radio Tev ir svarīgs un ko viņi var piedzīvot to klausoties. Tāpat Tu vari aicināt savus draugus atbalstīt RML projektu pat, ja viņi neklausās Radio Marija, bet iespējams viņi to darīs Tevis dēļ, jo Tev tas ir svarīgs. Dzirdot Tavu liecību, kāpēc Tu klausies RML, tas var uzrunāt arī citus sekot Tavam piemēram.

Tomēr Mariatona mērķis nav tikai saziedot gana daudz līdzekļu, lai nosegtu iztrūkstošo summu tekošo rēķinu segšanai. Mariatons ir arī laiks, kad mēs varam palīdzēt Radio Marija attīstīties un pilnveidoties. Lai nodrošinātu 24/7 skanējumu studijā ir nepieciešama aparatūra, kas strādā 24/7. Līdz ar to ir nepieciešams nemitīgi atsvaidzināt datorus, mikrofonus, cietos diskus, pultis, kas tiek lietotas dien dienā, tāpat arī vēl nav pieejamas visas telpas, kurās varētu noritēt darbs, tāpēc šajā Mariatona akcijā aicinām Tevi atbalstīt Radio Marija gan parādu segšanai, gan arī palīdzot radio attīstībai.

Kaut arī viss uzskaitītais var šķist kaut kas ļoti liels un parastam cilvēkam neaizsniedzams, tad tomēr mums pa visiem kopā, katram ar savu mazumiņu viss ir aizsniedzams. Šo labdarības akciju varam uzskatīt kā pateicības upuri, kuru pienesam Dievam. Katrs mazākais atbalsts, dāvāts no sirds Dieva godam, ir ar milzīgu vērtību Dieva priekšā. Atceramies, ka arī apustuļi Jēzum teica, ka viņiem nekā nav, kā vien 5 maizes. Kad Jēzus tās svētīja, tad ar šīm 5 maizēm tika pabaroti pieci tūkstoši un vēl pāri palika. Lai šis Mariatons arī ir iespēja Tev piedzīvot to, ka Tavā nabadzībā Dievs parāda savu bagātību.

Vēj jāpiebilst, ka desmitā tiesa no visiem ienākušajiem ziedojumiem, arī šoreiz tik novirzīta kādam žēlsirdības projektam. Šajā reizē mēs to ziedosim labdarības maratonam “Dod Pieci!” , kas veltīts neārstējami slimu cilvēku dzīves nogalei un paliatīvās aprūpes sistēmas sakārtošanai Latvijā.

Liels paldies visiem, kuri atbalsta radio Marija līdz šim. Ar jūsu atbalstu Radio Marija var nest Dieva klātbūtni neskaitāmiem cilvēkiem jau 4 gadus!

Pr. Pēteris Skudra RML direktors