Šonedēļ visā pasaule svin kristiešu vienotības nedēļu. Šo nedēļu raksturo kopīgas lūgšanas par vienotību kristiešu starpā, lai tādējādi atbildētu Jēzus lūgšanai Tēvam – “Lai viņi ir viens, itin kā mēs.” (Jņ 17, 11) -, kā arī nestu patiesi autentisku liecību par Kristu un Viņa dibināto Baznīcu, kas nes glābšanu mums visiem. Šogad šī lūgšana mums ir īpaši aktuāla, jo lūgšanu tekstus, kurus lasa visa kristīgā pasaule, ir sagatavojuši latvieši – dažādas kopienas un institūcijas, kas ikdienā izdzīvo ekumenismu unikālā veidā. Arī Radio Marija pievienojas šai lūgšanai – katru dienu divas reizes ēterā izskan šīs meditācijas un lūgšanas.

Baznīca mūs mudina arī iepazīt citam citu un censties izprast otru, balstoties uz kopīgiem patiesības meklējumiem, ne savstarpējiem aizspriedumiem (Unitatis Redintegratio 9). Lai varētu patiesi saprasties un meklētu vienotību, mums jāmācas paraudzīties uz pasauli ar otra cilvēka acīm, jācenšas iedziļināties viņa vēsturē un viņa uzskatos. Radio Marija Latvija programma katru dienu plkst. 10:10 piedāvā iespēju iepazīt vienu konfesiju, kuras pārstāvis pastāsta par sevi un to, kādi ir viņa kopienas uzskati par ticību.

Lai varētu iepazīt otru, veidot ar viņu attiecības, nepieciešams arī pašam apzināties savu identitāti, savu vēsturi un mantojumu. Ja es nezinu, kas es esmu, tad dialogs ar otru ir apgrūtināts, jo, nepazīstot sevi, ir grūti izprast otra identitāti. Tāpēc aicinu turpināt sekot līdzi priestera katehēzēm plkst. 9:00, kā arī daudziem citiem raidījumiem mūsu ēterā. Īpašu uzmanību iesaku pievērst RARZI veidotajam raidījumam “Duc in Altum”, kurš šomēnes pirmo reizi izskan radio ēterā. RARZI pasniedzēji, Latvijā zināmi teologi, filozofi un patiesības meklētāji mums palīdzēs padziļināt mūsu zināšanas pašiem par sevi un savu mantojumu, tādējādi nostiprinoties savā identitātē.

Novēlu visiem Radio Marija Latvija klausītājiem ik dienas atcerēties par Jēzus aicinājumu mīlēt un būt vienotiem. Lai to varētu iedzīvināt mūsu ikdienā, mums ir jābūt pietiekami pazemīgiem, lai uzklausītu otru bez augstprātības un nicinājuma. Novēlu ikdienas nostiprināties pašiem savā identitātē, lai saskarsmē ar citiem nepazaudētu savu pamatu.

Radio Marija Latvija programmas direktors pr. Pēteris Skudra