Adventa laiks ir jauna liturģiskā gada sākums. Baznīca jauno gadu sāk ar klusu gaidīšanu. Tā gaida sava Glābēja nākšanu pasaulē. Šo Glābēju gaidīja tik daudzi! Tēvs viņu bija solījis dāvāt jau Ādamam un Ievai. Un visi Vecās Derības ļaudis uzticīgi gaidīja, kad pienāks šī apsolījuma piepildīšana. Adventā Baznīca mācās no šiem varoņiem kā gaidīt savu glābēju un sargāt savas sirdis, lai tās būtu gatavas Viņu pazīt.

Glābējs reiz atnāca, cilvēki Viņu varēja iepazīt, sekot Viņam. Daudzi tomēr neatpazina un noraidīja Viņu. Baznīca gaida savu Glābēju otru reizi, kad Viņš, sagatavojis mums mājokļus, nāks lai pārveidotu pasauli un ieviestu tajā savu mieru un kārtību.

Arī mēs aicināti kopā ar Baznīcu mācīties gaidīt. Gaidīt pacietīgi un uzticīgi, sargājot sevi no visa liekā, lai atnācis mūsu Glābējs atrastu skaistu mājokli, kas sagatavots tikai Viņam.

Lielisks paraugs šajā laikā mums ir Marija – Dieva Dēla māte. Astotajā decembrī svinam viņas bezvainīgo ieņemšanu. Šajā dienā mēs pateicamies Dievam, ka Viņš jau no ieņemšanas brīža dāvāja Marijai žēlastību būt brīvai no grēka. Šajā dienā mācāmies arī no Marijas, kura palika uzticīga Dieva dotajai žēlastībai, kura ļāva Dieva gribai notikt savā dzīvē un kuras paklausības dēļ mūsu Glābējs varēja nākt pasaulē.

Šis Advents mums ir īpašs, jo Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētku dienā, astotajā decembrī mēs esam saņēmuši skaistu dāvanu no katoļiem visā pasaulē. Šī dāvana ir Radio Marija. Šī radiostacija mums var būt lielisks atbalsts gaidot savu Glābēju, iepazīstot Viņu tuvāk un sagatavojot savas sirdis tīras un skaidras, lai tās būtu gatavas uzņemt mūsu Glābēju Jēzu Kristu.

Svētīgu jums Adventa laiku, dārgie Radio Marija klausītāji. Gaidīsim kopā mūsu Glābēju.

Radio Marija Latvija programmas direktors pr. Pēteris Skudra