Šodien svinam Gavēņa trešo svētdienu. Līdz Lieldienām vairs nav tik tālu. Baznīcas liturģija mums piedāvā pārlasīt Izceļošanas grāmatas fragmentu, kurā Dieva tauta saņem Likumu – desmit baušļus. Sinaja kalnā, kur tas notika, Dievs ar savu izvēlēto tautu noslēdz derību. Tas nozīmē, ka tā vairs nav vienkārši kāda draudzība, bet gan ar zvērestu apstiprinātas attiecības. Dievs un tauta kļūst par ģimeni. Katrā ģimenē ir kādi noteikumi, kuri jāievēro, lai ģimene varētu dzīvot mierā un saticībā. Arī Dieva ģimenē ir šādi noteikumi.

Baušļu uzskaitījums sākas ar Dieva atgādinājumu, ka Viņš ir Dievs, kurš izveda tautu no verdzības Ēģiptē un ved uz apsolīto zemi. Te mēs redzam svarīgu Dieva likumu aspektu. Mums tas ir jāskata brīvības kontekstā. Mēs bieži likumus uztveram kā ierobežojumus, kas apdraud mūsu brīvību. Tomēr Dievs, kurš izved tautu no verdzības, dod likumus, lai šo brīvību varētu saglabāt un veidot veselīgas attiecības gan ar Viņu, gan ar mūsu līdzcilvēkiem. Tātad Dievs vēlas, lai esam brīvi, līdz ar to Viņš mums dod pamatprincipus, kurus ievērojot mēs saglabājam savu brīvību un nekļūstam tās visatļautības vergi, kas apdraud citu cilvēku brīvību.

Vēl kāds svarīgs aspekts, uz kuru mums norāda Katehisms (Nr. 2061–2062), ir tas, ka šie ievad­vārdi saka – Dievs ir pirmais iemīlējis savu tautu. Pēc tam seko paši baušļi, kuri nosaka mūsu saistības ar Dievu. Dievs ir tas, kurš mūs pirmais aicina uz attiecībām ar Viņu, savukārt mūsu morāliskā dzīve, kuru nosaka baušļi, ir atbilde uz šo Dieva iniciatīvu.

Gavēnis ir laiks, kad kopā ar Izredzēto tautu doties tuksnesī un pieredzēt to, kā Dievs mani mīl, atklāt Dieva aicinājumu uz brīvību, uz attiecībām ar Viņu. Dieva klātbūtnē mēs varam meklēt un atrast, kas mūsos ir tā Ēģipte, kura mūs pa­verdzina. Viņš vēlas mūs no tā visa atbrīvot. Gavēņa laikā mēs kopā ar Dieva tautu varam apstāties pie Sinaja kalna un noslēgt ar Viņu derību, piekrist Viņa mīlestības pilnajām rūpēm par katru no mums, ļauties Viņa vadībai un atbildēt uz to ar savām izvēlēm, kas pakārtotas Dieva mīlestības loģikai.

Dārgā māsa, dārgais brāli, Dievs tevi mīl! Viņš vēl tev brīvību. Viņš tevi aicina uz nebeidzamas mīlestības pilnām attiecībām ar sevi. Atsaucies šai mīlestībai! Pieņem to! Atbildi tai! Izmanto šo Gavēņa laiku, lai atliktu malā satraukumu par Covid sasirgušo un nomirušo skaitļiem, par vakcīnu iedarbīgumu; neraksti kārtējo komentāru sociālajos tīklos vai ziņu portālos, lai pierādītu savu taisnību. Izmanto šo Gavēņa laiku tam, lai atjaunotu savas attiecības ar Dievu un izvērtētu savu atbildi Dieva mīlestībai. Lēnām pārlasi dekalogu un ieklausies savā sirdī – kāda ir tava atbilde Dieva rūpēm par tavu brīvību? Atver Katehismā skaidrojumu par desmit baušļiem vai paņem mazo lūgšanu grāmatiņu – sadaļā par sirdsapziņas izmeklēšanu vari pārlasīt jautājumus, kuri palīdzēs šos desmit likumus saprast labāk.

Kāda ir tava atbilde tev paustajai Dieva mīlestībai, kuras visradikālāko un neprātīgāko izpausmi – apkaunojošu un mokošu nāvi – svinēsim jau pēc dažām nedēļām?

Priesteris Pēteris Skudra