Cilvēks dabiski uztraucas par daudzām lietām.

Tas ir pilnīgi saprotami, ja cilvēks ir norūpējies par savu iztiku, par darbu, par spēju parūpēties par savu ģimeni…

Jēzus izaicina šīs mūsu rūpes.

Var gadīties, ka rūpes par to, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, kļūst par mūsu elku, kas izstumj no mūsu dzīves Dievu, kurš patiesībā ir visu lietu radītājs un devējs.

Jēzus nenosoda bagātību kā tādu. Viņš paliek uzticīgs Radīšanas grāmatas pavēlei kopt zemi un cītīgi strādāt (sal. Rad 3,17). Personīgais īpašums var arī tiešām kalpot kā Dieva svētības zīme. Tas, ko Jēzus nosoda, ir nepareizas prioritātes. Jēzus vēlas, lai prioritāte numur viens mūsu dzīvē ir Dievs, kurš ir visu labumu avots. Ja mums ir Dievs, tad mums ir viss pārējais.

Kas ir tavas prioritātes?

Aizmirstot, ka visa avots ir Dievs, mēs savas ikdienas rūpes padarām par savu elku. Pārlieku raizējoties par iztiku, mēs kļūstam par naudas vergiem. Pārlieku raizējoties par savas ģimenes drošību, mēs ierobežojam citus. Pārlieku baidoties par nākotni, mēs nespējam atklāt neko jaunu. Pārlieku ilgojoties pēc citu novērtējuma, mēs pazaudējam savu identitāti. Tās visas ir labas un vitāli nepieciešamas lietas, bet tās nedrīkst mūs paverdzināt. Tas viss ir radīts mūsu dēļ, nevis lai mēs kalpotu šīm lietām.

Visu mēs saņemam no Dieva un nevienam līdz šim nav izdevies ar savām raizēm pielikt kaut vienu dienu savam mūžam klāt. Jēzus mums tikai atgādina šo patiesību un palīdz ar tādu reālistisku skatienu paraudzīties uz savu dzīvi.

Vai tu spēj atlaist rūpes un visu, kas tev rada šķietamu drošības sajūtu?

Vai tu patiesi tici, ka Dievs ir tavs cietoksnis (sal. Ps 62), kurā tu vari justies patiesi droši?

Nedomā, ka šis Jēzus izaicinājums attiecas tikai uz bagātajiem un tiem, kuriem, kā tev šķiet, ir daudz naudas. Var būt bagāts cilvēks, kurš nav piesaistījis sirdi savai mantai un ir brīvs attiecībā uz tās pielietojumu, kurš nekalpo savai mantai. Baznīcas vesturē redzam daudzus dižciltīgus svētos, kuri nebija atkarīgi no sava stāvokļa sabiedrībā, no savas slavas vai bagātības, bet kuri kalpoja Dievam un vispirms meklēja svētumu, lai kur arī atrastos.

Tajā pašā laikā tev var nekas nepiederēt, bet tu vienalga vari būt mantas vergs. Katrs noteikti esam piedzīvojoši tādu brīdi dzīvē, kad mums nav tā, ko kārojam iegūt, un tad kļūstam par šīs lietas vergu, darot visu iespējamo, lai to iegūtu (nereti būdami gatavi pielietot jebkuru līdzekli), apskaužot tos, kuriem ir tas, ko kārojam un nevaram iegūt, skumstot par to, kā mums nav, un nespējot paraudzīties sev apkārt un priecāties par to, kas mums ir. Tā vietā, lai pilnvērtīgi izmantotu visu, ko mums devis Dievs, pateiktos viņam un baudītu, mēs zaudējam laiku, enerģiju un prieku, tiecoties pēc tā, kā mums nav.

Aicinu meklēt svētumu, meklēt Dievu ikdienā, pateikties Dievam par visu, ko Viņš devis un ļāvis piedzīvot, priecāties un baudīt dzīvi visā tās pilnībā, ļaujot Dievam rūpēties par mums.

Radio Marija noteikti tev var palīdzēt šajā izaicinājumā. Ar tā palīdzību tu vari ikdienas gaitās ievīt lūgšanu, atcerēties par Dieva prioritāti, sastapt citu vajadzības un atklāt to, ka neesi viens.

Lai tev laba šī nedēļa!

Ar cieņu,

pr. Pēteris Skudra
RML direktors