Tuvojoties Kristus dzimšanas svētkiem, varam iepazīties ar cilvēkiem, kuriem pirmajiem Dievs atklāja lielo ziemassvētku noslēpumu un prieku. Tie bija gani – sabiedrības nepieņemti un attumti sava dzīvesveida dēļ. Viņi ir pirmie, kuri mums atklāj, ka Kristus nāk pie ikviena – pie maziem, atstumtiem, pie ikviena.

Šīs dienas pārdomas sagatavojis pr. Mārtiņš Klušs, savukārt stāstā no dzīves dalās RML brīvprātīgā Rita Šteinberga.

Jautājumi, kas palīdzēs vairāk izdzīvot šīs dienas impulsu:

1) Kādās situācijās es jūtos atstumts, nepieņemts?

2) Vai esmu kādreiz juties, ka mana nodarbošanās vai piederībai kādai sabiedrības daļai mani nošķir no “normālās” sabiedrības?

3) Kuri ir tie cilvēki, kurus es pats esmu izstūmis no savas “normālības” kategorijām tikai tāpēc, ka viņi pieder citai kultūrai, profesijai vai pārliecībai?

Šodien, Kristus dzimšanas svētkiem jau esot pavisam tuvu, plkst. 10:00 noklausies Priestera katehēzi, lai šīs dienas tēmu atklātu dziļāk. 

Vakar Jāzepa personību mums atklāja darba simbols – āmurs. Rītdienas impulss noslēgs Jesses koka tradīciju un pasaules glābšanas vēstures stāsts piedzīvos savu kulmināciju