Dārgais Radio Marija draugs,

Ik gadu RML cenšas būt Tavs atbalsts Adventa laikā. Advents ir gaidīšanas laiks, kad gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem. Šajā liturģiskajā laikā Baznīca mūs aicina lasīt dažādus Svēto Rakstu fragmentus, kuri mūs mudina meditēt par Kristus nākšanu pasaulē. Tā nav tikai tāda atskatīšanās uz vēstures posmu, kad Kristus nebija iemiesojies un piedzimis un vēlāk nāca pasaulē; šis laiks mūs mudina saskatīt arī to kā Kristus turpina nākt mūsu dzīvē šodien. Jēzus pie mums turpina nākt sakramentos, kurus mums dod Baznīca, jo īpaši Euharistijas sakramentā, Kristus pie mums nāk caur citiem cilvēkiem, kurus sastopam savā dzīvē, Viņu sastopam ikdienā, kad apzināmies Viņa klātbūtni, jo Viņš ir dzīvs!

Šogad Adventa laikā Baznīca visā pasaulē gatavojas sinodei par Baznīcu, kā kopienu, kuras locekļi dodas vienotā svētceļojumā. Līdz aprīlim draudzes, kopienas un ikviens indivīds ir aicināts ņemt dalību sinodālajā ceļā. Vārds “sinodāls” nozīmē Kopīgs ceļš ar citiem. Tātad Baznīca kā Dieva tauta, kura dodas kopīgā ceļā.

Sinodālo ceļu pāvests Francisks uzsāka 10. oktobrī. Kopš 17. oktobra svinīgā veidā šis ceļš tika uzsākts diecēžu līmenī. Sinodālā ceļa sagavošanās dokuments saka, ka Kopīgais ceļš un kopīgas pārdomas par noieto ceļu ļauj Baznīcai piedzīvot kopību, sasniegt līdzdalību un atvērties misijai. Mūsu kopīgais ceļš tieši visiedarbīgāk īsteno un atklāj Baznīcu kā svētceļojošo un misionāro Dieva tautu.”

Šī procesa laikā, kas vietējā mērogā ilgs līdz aprīlim esam aicināti tikties savās draudzēs, kopienās, aicināt piedalīties savus draugus, kuri uz Baznīcu neiet, lai dalītos savā pieredzē kā jūtamies šajā kopīgajā ceļā, kāds ir bijis šis ceļš līdz šim un kā tas Baznīcai ir ļāvis sludināt Evaņģēliju, kā arī kādus soļus Svētais Gars mudina Baznīcu spert, lai augtu savā kopīga ceļa aicinājumā.

Tāpēc Radio Marija šogad Adventa laikā pievērsīs uzmanību tieši šiem jautājumiem: kas ir Dieva Baznīca, kāda tā ir un kāda ir dažādu cilvēku pieredze tajā? Advents – Kristus gaidīšanas laiks ir piemērots brīdis, kad paraudzīties uz Baznīcu un citiem cilvēkiem sev apkārt un saskatīt kā Kristus nāk pie mums caur tiem.

Savā vēstījumā pirms jauniešu dienām 21. novembrī pāvests Francisks atgādina mums, ka “Cilvēks nevar iepazīt Jēzu, ja nepazīst Baznīcu. Jēzu nevar iepazīt citādi, kā vien caur brāļiem un māsām Viņa kopienā.” Tā nav kāda jauna doma, ko piedāvā pāvests. Jau izsenis Baznīcas tēvi ir teikuši: “kam Baznīca nav par  māti, tam Dievs nav par Tēvu.”

Šajā Adventa kalendārā Tev būs iespēja lasīt fragmentus no Baznīcas dokumentiem, kas ir Baznīca, kā arī dzirdēt dažādu cilvēku liecības, kāda ir viņu pieredze ar Baznīcu un tās misiju. Tas viss Tev ļaus iedziļināties Baznīcas noslēpumā, kurā sastopam Jēzu un kuras daļa esi arī Tu. Tāpat ceru, ka tas mudinās Tevi pašu pārdomāt kāda ir Tava pieredze ar Baznīcu, kā Tu tajā sastopi Kristu un kāda ir Tava līdzdalība tās misijā.

Lai šis Advents mums visiem ļauj labāk iepazīt Jēzu Viņa mistiskajā miesā Baznīcā, kuras locekļi mēs visi esam.

Aicinu Tevi pieteikties Adventa kalendāram šeit: mlgn.to/923w

Atgādinu, ka RML ir nekomerciāla radio stacija un to uztur tās klausītāji. Arī šogad Tevi katru dienu iedvesmos Adventa kalendārs pateicoties neskaitāmiem ziedotājiem, kuri nosedz visas izmaksas. Ja arī Tu vēlies atbalstīt RML darbu, lai tā turpina iedvesmot arī citus, tad apmeklē šo saiti https://rml.lv/ziedo/

Paldies visiem, kuri dara RML darbu iespējamu!

Pr. Pēteris Skudra