Strauji tuvojamies Adventa noslēgumam, kā arī Jesses koka galotnei. Šajā reizē varam padomāt par to, cik vērtīgu piemēru Jēzus saskatīja Jāzepa personā. To varam lasīt Mateja evanģēlija 1. nodaļā no 19. līdz 25. pantam.

Būdams Jēzus paraugs, Jāzeps savā vienkāršībā un paļāvībā spēja palikt uzticīgs Kunga gribai un audzināja Jēzu kā paša dēlu. Un, esot galdniekam, bija jānodod savas amata prasmes savam dēlam. Kā ar āmuru – stingri un konkrēti, bet ar mīlestību. Tādā pat veidā Dievs cenšas mūs audzināt un pamācīt.

Šīs dienas garīgo pārdomu autors ir tēvs Jānis Vīlaks, bet stāstu no dzīves piedāvā RML brīvprātīgā Māra Brīvere.

Jautājumi šīs dienas pārdomām:

1) Ko es uzskatu par labu piemēru? Kurš mani iedvesmo un ar savu paraugu mudina darīt labu?

2) Kādu piemēru es vēlos sniegt saviem līdzcilvēkiem? Kā man ar to izdodas?

3) Kā es jūtos procesā, kad Dievs mani maina? Cik viegli man pieņemt notiekošo?

Vakardien pārdomātais simbols ir zīmulis un tāfele, iedziļinājāmies Elizabetes un Zaharijsa stāstā. Rīt, savukārt, Kristus dzimšanas brīdim esot pavisam tuvu, ieklausīsimies stāstā par ganiņiem.