Tu noteikti jau esi pamanījis, ka visapkārt parādās Ziemassvētku dekorācijas, gaismiņas un dziesmas. Daudzus jau pati doma vien kaitina, ka vēl neesam paspējuši nosvinēt Valsts svētkus, kad jau skan “Ziemassvētki sabraukuši” un “Zvaniņš skan”. Un ne bez iemesla! Ir zinātnieki, kas uzskata, ka pārāk bieža Ziemassvētku dziesmu klausīšanās, ir kaitīga Tavai veselībai.

Radio Marija Latvija Tev piedāvā lielisku alternatīvu. Pavadi Adventa laiku, gatavojoties Ziemassvētkiem, kur galvenais nav tas, ka atnāks pavecs vīrs ar garu bārdu, lai iedotu kādu dāvanu, bet gan Kristus, pasaules Glābēja, dzimšanas diena!

Kāda tad ir šī alternatīva?

Adventa rekolekcijas Tavā ikdienā

Radio Marija Latvija Tev piedāvā iespēju gatavoties Kristus dzimšanas dienai, lasot Svētos Rakstus.

Katru dienu mūsu mājaslapā būs pieejams dienas garīgais impulss par kādu no Jesses koka simboliem, kas ļaus iedziļināties pasaules glābšanas stāstā, sākot no tās radīšanas līdz pat Kristus dzimšanai. Impulss būs pieejams īsa audio faila formātā, ko varēsi lejuplādēt telefonā vai datorā, kā arī vienkārši noklausīties tiešsaistē. Tajā dzirdēsi dažas minūtes garu kāda garīdznieka meditāciju. To papildinās stāsts no dzīves, kuros dalīsies RML brīvprātīgie un draugi, kā arī noslēgumā – praktisks pamudinājums uz konkrētu rīcību, ko šajā dienā paveikt.

Lai nepalaistu garām kādu no impulsiem, seko mums līdzi Facebook un Instagram, tāpat ŠEIT vari pieteikties saņemt rekolekciju materiālu savā epastā.

Kā impulss var kļūt par Tavām rekolekcijām?

Šos pārdomu impulsus vari izmantot par ievadu savai personiskajai lūgšanai. Pavadot laiku klusumā pārdomās par Svēto Rakstu fragmentu un piedāvāto tā skaidrojumu, vari sagatavot savu sirdi. Tad, iespējams, tā būs atvērtāka Kristum un noteikti kļūs daudz mājīgāka par Betlēmes kūti.

Kā reiz teica Sv. Hieronīms: “Kas nepazīst rakstus, tas nepazīst Kristu.” Apcerot dažādus Vecās Derības tēlus un notikumus, mēs varēsim iepazīt tuvāk to, kura dzimšanas dienu tik ļoti gaidām.

Lai vēl vairāk nofokusētu savu skatienu uz to, kā gadsimtu gaitā visa radība ir gaidījusi šo notikumu, savu izpratni par katras dienas simbolu vari bagātināt, noklausoties plašāku skaidrojumu priestera katehēzē. Tā šajā laikā Radio Marija Latvija ēterā būs dzirdama katru rītu plkst. 09:00, atkārtojumā plkst. 23:00, tāpat pēcpusdienā būs pieejama arī šeit, mājaslapā, un RML arhīvā.

Un tomēr – kas īsti ir Jesses koks?

Pravieša Isaja grāmatā mēs lasām vārdus: “Zars riesīsies no Jesses celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.” (Is 11, 1 – 2) Jesse ir karaļa Dāvida tēvs. Bet par Jēzu sakām, ka viņš nāk no Dāvida cilts. Tātad šis Isaja pravietojums ir par Jēzu.

Viduslaikos, kad daudzi cilvēki nevarēja atļauties pirkt grāmatas, tajā skaitā Bībeli, viņiem pestīšanas vēsture tika atklāta caur zīmējumiem un vitrāžām. Tā mēs varam atrast vitrāžas, kurās ir redzams koks, kas aug no Jesses. Kokā ir vairāki zari, kuros ir attēloti dažādi Vecās Derības tēli un notikumi, kuri kalpo kā pravietojums par Kristus nākšanu pasaulē vai viņa misiju, bet koka galotnē ir zvaigzne vai pats Kristus, kurš tad arī nāk kā visu šo pravietojumu piepildījums.

Tu noteikti zini Adventa kalendāra tradīciju, kas nereti tiek īstenota taustāmā veidā un rotā daudzas mājas. Daudz kur pasaulē arī Jesses koks tiek vizualizēts – mājās tiek atnests vai vienkārši uzzīmēts zars, kas katru dienu tiek papildināts ar atbilstošo simbolu. Par to, lai arī RML sekotāji katru dienu varētu saņemt arī vizuālu simbolu, rūpēsies RML brīvprātīgā no Jēkabpils – Inese Začeste – kopā ar savām meitām.

Vairāk par Jesses koka tradīciju vari lasīt šeit.

Viss sākās jau ļoti, ļoti sen… Daudz senāk, nekā domājam!

Grupa Queen savā debijas albumā dzied:

Visi steidzas redzēt Jēzu.
Tas viss sākās ar trim gudriem vīriem,
Kuri sekoja zvaigznei, kas viņus aizveda uz Betlēmi,
Un pa visu zemi izplatījās ziņa,
Ka ir dzimis ļaužu vadonis!

Īstenībā Fredijs Merkūrijs ar saviem draugiem mazliet kļūdās. Ziemassvētku stāsts nesākas ar Betlēmes zvaigzni un trim gudrajiem. Viss sākās daudz, daudz senāk. Tas viss sākās jau ar pasaules radīšanu! Jau kopš pasaules radīšanas Dieva plānā bija Kristus nākšana pasaulē un misija (Sal. 1 Moz 3, 15) uzņemt cilvēku Dieva ģimenē. Ļausim lai šī Jesses koka tradīcija mums to atklāj!

Lai Tev šajā Adventā izdodas sagatavoties Kristus dzimšanas dienai. Radio Marija Latvija Tev ir gatava palīdzēt šajā darbā!

Pr. Pēteris Skudra
Radio Marija Latvija direktors