Adventa laiks ir labs brīdis, kad nodoties žēlsirdības un taisnības darbu veikšanai. Kristus ceļa sagatavotājs, Jānis Kristītājs, sludināja taisnību. Un, izmantodams Jordānas ūdeni, kristīja Jēzu. Kā tas notika, var lasīt Mateja evanģēlija 3. nodaļā no 13. līdz tās noslēgumam.

Par spīti tam, ka Jānis Kristītājs dzīvoja vienā laikā ar Jēzu, viņš neatlaidīgi sludināja par nepieciešamību šķīstīties no grēkiem. Tas bija vajadzīgs, lai sagatavotu cilvēkus Jēzus uzņemšanai. Savukārt Jēzus vērsās pie Jāņa, rādīdams mums visiem piemēru, kā atsaukties Dieva aicinājumam.

Šīs dienas pārdomas sagatavojis pr. Bernards Vagalis, savukārt ar stāstu no dzīves dalās RML brīvprātīgā Inese Slišāne.

Šodien iedziļinies tēmā, pārdomājot šos jautājumus:

1) Kad esmu kristīts? Noskaidro savu kristību vietu un laiku, ja to esi aizmirsis!

2) Ko kristība man ir devusi? Kādos gadījumos par to atceros?

3) Ko man nozīmē atgriešanās? Kā to piedzīvoju ikdienas dzīvē?

Jāņa Kristītāja dzīvi, kā arī kristības nozīmi šodien iepazīsim arī Priestera katehēzē, ko tiešraidē vari dzirdēt plkst. 09:00 RML tiešraidē, kā arī plkst. 23:00 atkārtojumā.

Vakardien aplūkotais simbols bija valis un ieskatījāmies Jonas grāmatā, bet rīt, Kristus dzimšanas svētkiem strauji tuvojoties, kā simbolu aplūkosim baltu liliju, pārdomājot Marijas dzīvi.