Gluži kā iepriekšējās dienas, kurās varējām apdomāt Mozus darbību Kunga vadībā, arī šodien, Adventa laikam esot pusceļā, izdzīvosim Mozus piedzīvojumus kopā ar Dievu. Šajā brīdī, konkrētāk – Izceļošanas grāmatas 19. nodaļā, kā arī 20. nodaļā no 1. līdz 20. pantam, lasām par to, kā Dievs pamudināja Mozu izmantot viņam dotās akmens plāksnes.

Abas akmens plāksnes, uz kurām rakstīto Dievs pavēlēja visai tautai ievērot, ir atgādinājums par noslēgto Derību starp Dievu un cilvēkiem. Šī Derība, kā varam noprast, ir nepilnīga, tomēr tik un tā noderīga. Lai arī Jēzus Kristus ir Tas, kuru gaidām un kurš spēj piepildīt mūsu siržu dziļumus, tomēr Kungs vēlas mūsu līdzdarbību Viņa mīlestības tālāknodošanā.

Par šīs dienas garīgajām pārdomām ir parūpējies tēvs Benedikts jeb Rinalds Stankevičs, bet liecību no dzīves sagatavojusi Inese Začeste.

Lūk, šīs dienas jautājumi pārdomām:

1) Kādos veidos esmu sajutis pamudinājumu darboties/kalpot draudzes dzīvē vai sabiedrības labā?

2) Ko es varu darīt, lai Dieva mīlošā gādība varētu realizēties?

3) Kādos veidos Dievs man atklāj savu gribi? Kā es tajā ieklausos?

Iedziļināties šīs dienas tēmā Tev palīdzēs arī Priestera katehēze, kas veltīta šai tēmai – ēterā plkst. 09:00 un atkārtojumā plkst. 23:00.

Vakardien aplūkojām jēru kā simbolu, bet rītdienas stāstu iepazīsim, aplūkojot tādu simbolu kā mūris. Ja negribi palaist garām kādu no rekolekciju impulsiem, tad piesakies Adventa rekolekcijām šeit.