Turpinot Adventa laikam raksturīgās pārdomas, tālāk apdomāsim Elizabetes un Zaharija bijību un atvērtību Dieva plānam. Par viņu kopīgo piekrišanu Kungam varam lasīt Lūkasa evanģēlija 1. nodaļā no 39. līdz 80. pantam.

Zīmulis un tāfele – šādi priekšmeti bija vajadzīgi, piekrītot savu dēlu saukt par Jāni, lai Elizabete un Zaharijs ar šo ārējo zīmi varētu kļūt vienoti ar Dievu. Turklāt šis šķietami nelielais žests bija labs sākumpunkts tam, lai Dievs varētu lielas lietas ne tikai viņu, bet arī citu cilvēku dzīvēs. Un tas mudina darīt žēlsirdības darbus un sekot Dieva norādēm gan ikdienā, gan arī šajā Adventa laikā.

Šīs dienas pārdomas sagatavojis pr. Guntars Skutels, bet tām sekojošais stāsts nāk no RML brīvprātīgās Annas Mednes.

Jautājumi, kas palīdzēs iedziļināties šīs dienas tēmā:

1) Ko šajā Adventa laikā esmu paveicis apkārtējo cilvēku labā? Ko varu vēl paspēt izdarīt?

2) Kādus labus darbus Dievs ir darījis manu tuvinieku dzīvēs?

3) Kas ir tas, pēc kā mana sirds ilgojas? Kā es redzu Dieva klātbūtni šajās vēlmēs?

Kā ierasts, izmanto iespēju noklausīties arī Priestera katehēzi, kas veltīta šīs dienas katehēzei – tiešraidē plkst. 09:00 un atkārtojumā plkst. 23:00.

Vakar pārdomājām liliju, kas simbolizē Marijas šķīstību. Rīt, savukārt, dienas impulsu iepazīsim caur āmura tēlu.