Dzīvojot šai Adventa laikā, varam uz savas ādas piedzīvot dažādus izaicinājumus, pārbaudījumus. Gluži kā Marija, kura, būdama kā piemērs mums, sevi un savu aicinājumu pilnībā atvēlēja Dievam. Īss fragments par Mariju ir lasāms Lūkasa evanģēlijā, attiecīgi, sākot ar 1. nodaļas 26. pantu līdz pat 38. pantam.

Kā varam Mariju sasaistīt ar baltu liliju? Pirmkārt, jau tādēļ, ka balta lilija, kas simbolizē nevainību un mīlestību, pilnīgi atspoguļo Marijas būtību, kādēļ Dievs ar viņas starpniecību realizēja vienu no svarīgākajām Pestīšanas plāna daļām – Kristus dzemdināšanu un audzināšanu. Otrkārt, zinot to, kā Marija īstenoja savu aicinājumu šeit virs zemes, viņa, teju kā zieds, kura sniedz augli, ļāva Dieva Dēlam nonākt starp mums, kļūstot mums līdzīgam.

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Artūrs Mozga, bet par dzīves stāstu parūpējies RML brīvprātīgais Arnolds Slišāns.

Jautājumi, ko šodien varam sev uzdot:

1) Kam es ļauju “dzimt” savā sirdī? Vai esmu ļāvis Dievam sevī izkopt tikumus?

2) Kā es jūtos par Dieva plāniem, kurus es nesaprotu?

3) Uz ko Dievs aicina mani šajā dzīves posmā?

Izmanto iespēju noklausīties arī šīs dienas tēmai veltīto Priestera katehēzi – plkst. 09:00 tiešraidē un plkst. 23:00 atkārtojumā.

Vakardien aplūkotais simbols bija gliemežvāks, un mēs pārdomājām kristības tēmu. Rītdien, savukārt, aplūkotais simbols būs zīmulis un tāfele.