Dārgie draugi,

Pāvests Francisks mūs aicina svinēt sv. Jāzepam veltītu gadu. Visā pasaulē svētais Jēzus audžutēvs ir īpaši godināts un viņam tiek uzticēti neskaitāmi nodomi un vajadzības. Caur viņa aizbildniecību saņemam daudz žēlastību.

Šī iemesla dēļ Radio Marija visā pasaulē 19. martā svētā Jāzepa dienā spers īpašu soli: šajā dienā, kad svinēsim Baznīcas aizbildņa svētkus, visas 90 Radio Marija tiks uzticētas svētā aizbildniecībai un aizsardzībai. Vienoti ar visām pārējām Radio Marija stacijām lūgsimies konsekrācijas lūgšanu, kurā veltīsim Radio darbu svētajam Jāzepam, lai viņš lūdz par visiem tā darbiniekiem, brīvprātīgajiem, ziedotājiem, atbalstītājiem un ikvienu klausītāju.

Pievienojies arī Tu šai lūgšanai:

Ak, Svētais Jāzep, mēs vēršamies pie tevis kā Radio Marija pasaules ģimene. Esam uzticējuši savu misijas darbu Tavai vissvētākajai Līgavai, un tagad paļāvībā lūdzam Tavu tēvišķo aizsardzību.

Tev, mūsu Pestītāja gudrajam un uzticamajam kalpam, gādīgajam tēvam un modrajam aizstāvim, mēs uzticam darbus, ko esam uzņēmušies, un vēršamies pie Tevis kā mūsu aizstāvja, aizbildņa un aizlūdzēja:

Aizsargā Radio Marija klausītājus, jo īpaši slimos, ciešanās esošos un mirstošos cilvēkus. Aizsargā mūsu brīvprātīgos un darbiniekus, esi viņiem līdzās kalpošanā Kunga vīna dārzā. Vadi mūs visus pa svētuma ceļu un uzturi mūsos vienotības, mīlestības, evaņģelizācijas un ziedošanās garu. Aizsargā mūsu biroju, studijas, apraides iespējas, komunikāciju platformas, un pasargā mūs no ļaunuma slazdiem.

Palīdzi labi un uzticami pārvaldīt mums uzticētos resursus un iespējas, lai varat dot augļus Dieva valstībai.

Tavai varenajai aizbildniecībai uzticam visas mūsu finansiālās un materiālās vajadzības, jo īpaši vajadzības par jaunām apraides stacijām un vajadzības nabadzīgajās valstīs. Mēs Tev uzticam jaunu, spējīgu un kvalificētu darbinieku un brīvprātīgo atrašanu. Mēs Tev uzticam Radio Marija attīstību un paplašināšanos visās evaņģelizācijas jomās.

Dodies mums pa priekšu un pavadi mūs jaunajās valstīs un reģionos, visur, kur vien kādai dvēselei ir nepieciešama glābšana.

Svētais Jāzep, tāpat kā Tu vadīji un aizsargāji Svēto ģimeni no visām briesmām, tā vadi arī Radio Marija pasaules ģimeni šajā grūtajā laikā, un uzlūko ikvienu no mums ar savu tēvišķo skatienu. Āmen

 

Radio Marija Latvija ēterā konsekrācijas lūgšanu lūgsimies uzreiz pēc rīta Svētās Mises. Pēc tam priestera katehēzē plkst 9:00 sarunāsimies ar priesteri Aivaru Līci par to, kāpēc Jāzeps ir tik īpašs Baznīcai.

 

Vairāk par sv. Jāzepa gadu vari uzzināt katehēzē, kas veltīta vēstulei, ar kuru pāvests iesāka šo gadu.