Dārgie draugi,

Pirms nedēļas 12. martā piedalījāmies ikgadējā akcijā 24 stundas Kungam. Šajā dienā Rīta katehēzes viesis monsinjors Kšištofs Marcjanovičs (Krzysztof Marcjanowicz) pastāstīja par šīs akcijas mērķi – dot cilvēkiem iespēju sastapt Jēzu īpašā veidā adorācijā un Izlīgšanas sakramentā. Arī Radio Marija Latvija šīs akcijas laikā izmaina savu ikdienas skanējumu, lai klausītājiem dotu iespēju iesaistīties šajā akcijā virtuālā veidā.

Šogad akcijas moto bija ņemts no 103. Psalma 3. Panta: Viņš piedod visas tavas vainas. Tāpec RML ēterā akciju iesākām ar 103. Psalma lasīšanu un ieklausīšanos, ko tas mums katram saka. Paldies kustībai Pro Sanctitate, kura vadīja lūgšanu ar Dieva Vārdu.

Pēc tam sekoja sv. Mises translācija, vesperes un rožukroņa lūgšana, kā tas ir ierasts mūsu ēterā. Pēc tam ēterā bija iespēja uzticēt Dievam savus aizlūgumus. Pateicamies par aizlūgšanas kalpojumu pr. Arnim un Marijas skolas slavētājām, kā arī mūsu brīvprātīgajai Ritai.

Pēc aizlūgšanām ēteru turpināja sv. Jāzepa rožukronis, kuru vadīja kustība Pro Sanctitate. Pēc svētā Jāzepa Rožukroņa varējām pielūgt Dievu ar garīgām dziesmām un meditācijām par svēto Jāzepu un izlīgšanas sakramentu Radio Marija Latvija brīvprātīgo jauniešu vadībā.

Pusnaktī varējam iedziļināties meditācijā, kas balstīta 103. Psalma vardos kopā ar Ludzas draudzi. Liels paldies draudzes priesteriem Rodionam Doļam un Jurim Skutelim, kā arī pārējiem draudzes locekļiem.

Naktī varējām slavēt Dievu kopā ar Draudzi “Pilsēta”, kuri bija sagatavojuši ierakstus visas nakts garumā.

Sestdienas rītā pēc rožkroņa lūgšanas un Mises translācijas varējām ieklausīties Liepājas bīskapa Viktora Stulpina katehēzē par Izlīgšanas sakramentu un sirdsapziņas izmeklēšanu, pēc kuras varējām ielūkoties savā sirdsapziņā un sagatavoties labia grēksūdzei bīskapa vadībā.

Turpinājumā RML ēterā klausītāji varēja dalīties ar savu grēksūdzes pieredzi un liecināt citiem par tās iedarbīgumu, kā arī slavēt un pateikties Dievam par saņemtām žēlastībām. Tāpat varējām atkal saslēgties ar Ludzas draudzi, kura vadīja pusdienlaika krusta ceļa lūgšanu.

Plkst 14:00 varējām iedziļināties piedošanas jautājumā. Kas ir piedošana? Kā mēs varam piedot? Par to stāstīja māsa Hanna OP, kura raksta savu doktora darbu par šo tematu.

Pēcpusdienā akciju noslēdzām ar aizlūgšanām mūsu nodomos un vajadzībās. Liels paldies pr. Pāvelam Komolam, kurš uzklausīja cilvēku vajadzības, aizlūdza izteiktajos nodomos un mudināja slavēt Dievu par saņemtām žēlastībām.

Šī gada akcijas 24 H Kungam ētera ieraksti atrodami mūsu arhīvā. Tur vari arī noklausīties aktivitātes no iepriekšējiem gadiem! Patīkamu klausīšanos!