2020. gada 8. decembrī pāvests Francisks katram no mums ir veltījis vēstuli ar nosaukumu Patris Corde – Ar tēva sirdi. Šī vēstule atgādina par 150 gadu jubileju, kopš svētais Jāzeps ir izvēlēts par visas katoliskās Baznīcas debesu aizbildni. Par godu šai jubilejai pāvests Francisks izsludināja sv. Jāzepa gadu, kuru aizvadīsim līdz šī gada 8. decembrim.
Pāvests Francisks vēstulē mums atgādina par sv. Jāzepu kā spēcīgu debesu aizbildni, pie kura varam steigties savās vajadzībās. Tāpat svētais tēvs izceļ dažādas sv. Jāzepa īpašības, kuras varam no viņa mācīties: maigu mīlestību, paklausību Dievam, pieņemšanu, radošu drosmi, darba ētiku. Daudz ko no viņa var mācīties vecāki un skolotāji, kuri audzina un māca bērnus. Aicinām izlasīt šo skaisto meditāciju par Jāzepu.
Pāvests Francisks aicina svinēt Jāzepa gadu, tādēļ Latvijas bīskapu konference ir atsaukusies pāvesta aicinājumam un piedāvā Latvijas iedzīvotājiem veidus, kā vienoties kopīgā svētā Jāzepa godināšanā.
Latvijas draudzes tiek aicinātas katru trešdienu pēc Svētās Mises lūgties Jāzepa litāniju sekojošos nodomos: par Baznīcu, par ģimenēm, par strādājošiem un aicinājumiem uz konsekrēto dzīvi. Cik iespējams, ticīgie ir aicināti trešdienās piedalīties sv. Misē, pieņemt sv. Komūniju, pēc nepieciešamības izsūdzot grēkus. Ja nav iespējams apmeklēt dievanamu, tad varam mājas apstākļos izdarīt sirdsapziņas izmeklēšanu, lūgties lūgšanu “Es atzīstos” un “Garīgās komūnijas lūgšanu. Ja ir iespējams, ievērojot visus pandēmijas pulcēšanās ierobežojumus, dievbijīgi apmeklēt kādu no 10 Latvijas dievnamiem, kas veltīts sv. Jāzepa godam: Kombuļu, Tilžas, Dunavas, Līvbērzes, Liepājas, Jūrkalnes, Silaiņu, Rīgas un Smiltenes baznīcas, kā arī Betānijas dominikāņu māsu klosteri Mārupē.
Arī Radio Marija dzīvojot vienā ritmā ar Universālo Dieva Baznīcu un sekojot Latvijas bīskapu konferences ieteikumiem, centīsies šo Jāzepa gadu pavadīt kopā ar tevi īpašā veidā. Tā kā mūsu klausītājiem sv. Jāzeps jau ir īpaši tuvs un viņa litāniju lūdzamies pēc katra rožukroņa 4 reizes dienā, tad trešdienās pēc sv. Misēm lūgsimies kādu citu svētajam Jāzepam veltītu lūgšanu.
Tāpat “Gavēņa kalendārā”, kuram vari pieteikties šeit, katru dienu ievietosim kādu citātu no pāvesta Franciska Jāzepa gadam veltītās vēstules Patris Corde. Ik pa laikam ēterā skanēs īsi atgādinājumi par šo gadu, veidiem kā to svinēt, kā arī citāti no pāvesta Franciska vēstules.
Lai svētais Jēzus audžutēvs lūdz par mums un iedvesmo uz dedzīgu sekošanu Dievam.
Svētais Jāzep, lūdz par mums!
Priecīgu Jāzepa gadu!