Kas ir baznīcas identitāte? Ar ko tā nodabojas un kāds tās mērķis? Kas vada Baznīcu un kāda ir
cilvēku loma Baznīcā? Kas ir priesteri un mūķenes? Kā veidot attiecības ar citām kristīgajām
konfesijām un citām reliģijām? Vai Baznīca pielūdz Mariju un svētos?
Uz šiem un citiem jautājumiem atbild priestera katehēžu cikls balstoties Vastikāna II koncila
dokumentā Lumen Gentium.

Lumen Gentium jeb gaisma tautām ir dokuments, kas skaidro Baznīcas identitāti, kas mēs
esam? Pamats Baznīcas identitātei un gaisma pasaulei ir Kristus, bet Baznīca šo gaismu
atspoguļo, līdzīgi kā mēnesis atspīd sauli.

IESAISTIES RAIDĪJUMĀ ARĪ TU!

Klausies katehēzes tiešraidē darba dienās plkst. 9:00 un atkārtojumā plkst. 23:00!