17. un18. martā, diecēžu baznīcas visā pasaulē vienosies iniciatīvā “24 stundas Kungam”, kas ir piemērots brīdis, lai izdzīvotu Izlīgšanas sakramentu Euharistiskā Jēzus klātbūtnē.

RML ēterā lūgšanu tiešraides, sarunas, pārdomas un meditācijas, kas palīdzēs veikt sirdsapziņas izmeklēšanu un atrast tuvako grēksūdzes iespēju.

📌Piektdien, 17. martā

18:00 Nožēlas dievkalpojums no Romas kopā ar Pāvestu Francisku, studijā pr. Toms Priedoliņš un brīvprāīgā Rita

19:00 Rožukronis

20:00 Lūgšana ar dziesmām un pārdomām tiešraidē no RML studijas

21:00 Vakara pasaciņa

21:15 Kompletorijs/ Vatikāna ziņas

22:00 Krustaceļš tiešriadē, studijā Olga un Māris Veliki

00.00 Rožukronis ar klausītāju iesaisti, studijā Olga un Māris Veliki

📌Sestdien, 18.martā

9:00 Sirdsapziņas izmeklēšana (pārdomas), vadīs Pr. Renārs Birkovs

10:10 Jauniešu liecības par grēksūdzi, sarunas ar klausītājiem

12:00 Lūgšana “Kunga eņģelis”, Katehēze bērniem par grēksūdzi līdz 13 gadiem, dziesmas tiešraidē no Siguldas Jēzus sirds draudzes

15:00 Žēlsirdības kronītis kopā Rīgas Sv. Terēzes draudzi

15:10 Krusta ceļš tiešraidē no Rīgas Sv. Terēzes draudzes

16:00-18:00 Aizlūgšanas ēterā kopā ar Māri un Olgu Velikiem

Akcijas 24h Kungam pieejami šeit: