Marta mēnesī Radio Marija Latvija darbības nodrošināšanai ziedojumos ir saņemti 13 627,94 eiro

Izdevumi 16 961,83 eiro

Izdevumu sadaļu sastāda:

Algas 4 675,53 eiro
Nodokļu maksājumi 3433,98 eiro
Izdevumi par skanējumu FM frekvencēs (Signāls, noma, elektrība, internets) 4220,98 eiro
Studijas komunālie maksājumi, siltums, elektrība, internets, telefons: 1902,44 eiro
Ceļošanas izdevumi 945,83
Promo izdevumi 363,96

Patiesi un no sirds pateicamies visiem, kas ar savu ziedojumu atbalsta Radio Marija Latvija darbību!
Ar ziedojumu Tu ļauj Dieva Vārdam sasniegt arī tos, kuriem tā ir vienīgā iespēja būt vienotībā ar Baznīcu, ļauj saņemt garīgo maizi ikdienas kristieša dzīvei un ļauj rast patvērumu Dievā 24h diennaktī!