Laikā no 14. līdz 17. maijam sinodālā ceļa procesa ietvaros Rīgā viesojās Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs kardināls Mario Grehs. Rīgā viņš tikās ar lajiem, konsekrētajām personām, kā arī dažādu organizāciju pārstāvjiem un jauniešiem, lai dalītos pārdomas un pieredzē par sinodālo ceļu un tā nozīmi. 

Arī Radio Marija Latvija komandai bija izdevība klātienē tikties ar šo augsto viesi un dziļāk izprast sinodālā ceļa nozīmi Baznīcā.

Tā piemēram, RML koordinatore Līva Kupfere dalās savās pārdomās: “Pēc tikšanās ar kardinālu Grehu sapratu, ka Sinodālais ceļš ir kopīgās pieredzes ceļš, ko ejam daloties par savu pieredzi. Tas ir laiks, kurā pārdomājam, kur esam, kādi esam kā kopiena, draudze, sabiedrība un kur Svētais Gars mums aicina doties. Mani visvairāk uzrunāja kardināla teiktais, ka šajā dalīšanās procesā nav jāsasniedz konkrēts rezultāts, bet gan jāļauj Dievam mūs pārsteigt, ieklausoties Viņā, sevī un citos. Manuprāt, šādas kopā sanākšanas (virtuāli vai klātienē) ir ļoti svarīgas šajā pandēmijas laikā, kad esam vēl jo vairāk attālinājušies viens no otra un iespējams esam aizmirsuši dzīvot kopībā.

Savukārt, RML promotere Jolanta Grāvīte stāsta, tikšanās viņu iedvesmojusi. “Kardināls uzsvēra, ka šis process ir kā aicinājums visai Baznīcai – pamosties! Celties augšā un saprast, kur mēs esam un kurp dodamies kā kopiena. Tā nav tikai aptauja, tas ir kas daudz vairāk. Teikšu godīgi, ka sākotnēji dzirdot par Sinodālo ceļu bija grūti izprast tā jēgu, taču mēģinot iedziļināties un izprast tā nozīmi, kā arī ieklausoties Kardināla Greha teiktajā esmu guvusi lielāku pārliecību, ka mums kā Baznīcai ir jāmācās pirmkārt, dalīties ar savu pieredzi, otrkārt- vairāk jāieklausās vienam otrā, saglabājot un dziļāk izprotot savu identitāti. “

Rīgas arhidiecēzes jauniešu koordinatore Anda Aleksandrova uzsver to, ka kardināla cilvēcība, vienkāršība un atvērtība ļoti iepriecinājusi. “Sinodālais jeb Kopīgais ceļš ir par mūsu pašu un mūsu līdzcilvēku iesaisti tajā. Piemēram, jautājums “Ko tu vēlētos pateikt Baznīcai?” Tieši tu!? Vai “Cik saprotami Baznīca runā ar jauniešiem? Kas pietrūkst?” Ja jūtam, ka Baznīcā notiek kādi nepareizi procesi – par to jārunā! Uz to aicina ne tikai Kardināls un Pāvests. Es ticu, ka aicina pats Dievs.Tā ir Baznīcas atjaunotne. Dievs aicina Sv. Gara spēkā uz to, lai Baznīca atgrieztos pie patiesā, pie pirmatnējās Baznīcas. Tādēļ šis ceļš ir tik svarīgs! Un ar savu vienkāršību Kardināls iedvesmoja arī mani personīgi tajā vairāk iesaistīties!”

Radio Marija direktors priesteris Pēteris Skudra uzskata, ka Kardināls Grehs lieliski izskaidroja Baznīcu, kura ir Dieva tauta.” Visi tajā ir Dieva bērni. Tai pat laikā Baznīca ir hierarhiska. Kādam tā var likties pretruna, bet Svētais Gars palīdz Baznīcai būt uzticīgai Kristum caur abām šīm jomām. Lai saprastu sinodālo ceļu, ir svarīgi saprast, kas ir Baznīca. Visi kristītie pateicoties Sakramentiem sevī ietver ticības izpratni (sensus fidelium), kas ir nemaldīga. Hierarhiskā Baznīcas daļa skaidro ticīgo izpratni un palīdz tai izvairīties no Dieva pielāgošanas mirklīgām izjūtām. Sinodālais ceļš ir lieliska iespēja mums katram apzināties, ka esam būtiska Baznīcas daļa, bez kuras tā nebūtu tā, kas tā ir. Tai pat laikā mēs neesam patiesības kritērijs. Kristus, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība atklājas kopienā. Tāpēc ir svarīgi, ka kopienas locekļi dalās un tādējādi mēs varam atklāt sv. Gara darbību. Ticu, ka šis process turpināsies draudzēs un kopienās arī pēc sinodes.”

Vairāk par savām gūtajām atziņām dalījāmies arī RML ēterā otrdien, 24. maijā plkst. 9:00 (Radījuma ierakstu skaties šeit!)
Savukārt, plkst. 10:00 varēsi dzirdēt Jezuītu Tēva Jāņa Meļņikova sarunu ar pašu kardinālu Grehu.
Ieslēdz, klausies, iesaisties un dalies ar savam atziņām arī Tu!