Lūgsimies:

Debesu Tēvs, Tava Dēla Jēzus Kristus ciešanu un nāves apceri veltījam kā aizlūgumu par mieru Ukrainā un pasaulē! Jēzus Kristus vārdā! Āmen!

 • Pirmā stacija – Jēzus Ģetzemanes dārzā

Jēzu, naktī pirms savas nāves Tu nāci uz olivdārzu, lai pielūgtu Tēvu. Vēl pāris stundas, un Tevi arestēs. Kā cilvēks Tu dabiski piedzīvo neaprakstāmu spriedzi, un sviedri, sajaukti ar asinīm, rit pāri Tavam vaigam. Jēzu, šobrīd tik daudzi Ukrainas iedzīvotaji bumbu patversmēs, pagrabos, metro stacijās un bēgļu gaitās piedzīvo bailes. Tu viņus saproti, jo arī pats Ģetzemanē piedzīvoji baiļu agoniju! Kungs, apžēlojies par šiem ļaudīm, kurus ļoti mīli! Dod viņiem drosmi un nesalaužamu garu!

 • Otrā stacija – Jēzus tiek Jūdas nodots un apcietināts

Ir sāpīgi piedzīvot, ka tevi nodod. Vēl sāpīgāk ir, kad tevi nodod draugs. Jūda ir viens no Jēzus draugiem. Tagad nakts vidū viņš ir uzmeklējis Jēzu, lai nodotu viņu tiem, kuri griež zobus naidā pret Kungu un karsti vēlas Viņu noslepkavot. Kā nožēlojams sarkasms seko nodevīgais skūpsts.

Kungs, Jēzu, šodien ir tik sāpīgi redzēt, kā brāļi nogalina brāļus Ukrainas teritorijā. Krievi un ukraiņi ir slāvu tautas – brāļi. Un nu, noziedzīga režīma savtīgu ambīciju dēļ starp viņiem ir asinspirts. Kungs, apžēlojies! Apturi šo bezjēdzīgo karu!

 • Trešā stacija – Jēzus tiek tie notiesāts augstajā tiesā

Jēzu, pēc tam, kad esi sagūstīts, Tevi aizved uz augsto tiesu jeb sinedriju. Pierādījumu par pārkapumiem nav, bet spriedums tik un tā jau ir zināms – viņi grib Tavu nāvi. Evaņģēlijā teikts, ka daudzi deva viltus liecības pret Tevi. Mīļais Jēzu, Tu zini, cik daudz viltus liecību pret Ukrainu izplata Putina režīma propaganda! Televīzijas kanāli kā notekūdeņus pludina melus, ka nav nekāda kara, vien militārā specoperācija. Tiek melots, ka pa civiliedzīvotājiem neviens jau nešaujot, lai gan starp bojā gājušajiem ir pat bērni. Meliem ir īsas kājas. Jēzu, satriec melu varu! Palīdzi arvien vairāk Krievijas iedzīvotājiem ieraudzīt, kas notiek patiesībā, un uzdrošināties pateikt: Pietiek! Nē! šim bezjēdzīgajam karam!

 • Ceturtā stacija – Pēteris noliedz Jēzu

Kad kalpone norāda uz Pēteri, kurš sildās pie ugunskura, ka viņš arī bijis kopā ar Jēzu, Pēteris atbild: “Es viņu nepazīstu un nesaprotu, ko tu runā” (sal. Mk 14, 68) Pēteri, vai tiešām tu nepazīsti Jēzu – to, kurš tevi ir aicinājis? To, ar kuru trīs gadus esi bijis kopā misijā?

Šodien Putina režīms turpina noliegt ukraiņu tautas tiesības pašiem lemt par savu likteni. Svētais Dievs, mēs lūdzam par Ukrainas neatkarību! Lai nekādi pret to vērsti triecieni nespēj sagraut šīs tautas garu, drosmi un paļāvību uz Tevi! Dievs, svētī Ukrainu!

 • Piektā stacija – Pilāts notiesā Jēzu

Mūsu sarunvalodā ir teiciens “mazgāt rokas nevainībā”. Pilāts, izpildot pūļa vēlēšanos, lai Jēzus tiek sists krustā, simboliski mazgā rokas, it kā sacīdams: “Man gar to visu nav nekādas daļas. Tā ir jūsu darīšana!”

Kungs, apžēlojies, ja šodien, lasot ziņas par karu Ukrainā, domājam – tā nav mūsu darīšana! Kungs Jēzu, iespējams, mēs nevaram palīdzēt daudz, bet dari, lai mēs nebūtu vienaldzīgiem pret cilvēku ciešanām. Palīdzi mums dedzīgi un neatlaidīgi lūgt par mieru Ukrainā! Palīdzi mums ziedot Ukrainas atbalstam! Palīdzi mums, ja vien tas iespējams, kaut ko darīt bēgļu labā! Palīdzi mums nestāvēt maliņā, mazgājot rokas tā, it kā uz mums tas viss nemaz neattiektos.

 • Sestā stacija – Jēzus tiek šaustīts un kronēts ar ērkšķiem

Jēzu, Tevis kronēšana ar ērkšķiem ir cinisma un ņirgāšanās paraugs. Kareivji Tevi nežēlīgi šausta. Viņi sit Tev pa galvu, Tevi apspļauda un apņirdz:  “Esi sveicināts, Jūdu ķēniņ!”

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24.februārī Krievijā pretkara akcijās aizturēto skaits pārsniedzis 10 000 cilvēku (06.03.2022. LETA). Daudzi no tiem ir saskārušies ar drošības struktūru brutalitāti, fizisku un emocionālu vardarbību. Jēzu, es ticu, ka Tu jūti līdzi šiem cilvēkiem, jo arī pats tiki pazemots. Arī Tev sāp šī netaisnība!

Mēs lūdzam par miermīlīgo pretkara opozīciju Krievijā, lai tā, kļūstot par plašu masveida kustību, ir Krievijas tautas gribas manifestācija – Nē, karam! Nē brāļu slapkavošanai!

 • Septītā stacija – Jēzus ņem savu krustu

Mīļais Pēstītāj, uz saviem pleciem Tu ņem smagu, raupju un skabargainu krustu, lai to nestu uz Golgātu. Nu jau aptuveni 2 miljoni ukraiņu savos plecos ir ņēmuši smagas mugursomas un rokās koferus ar to, ko steigā ir paspejuši paķert līdzi. Viņi ir uzsākuši bēgļu gaitas prom no savas dzimtenes. Uz cik ilgu laiku? Neviens to nezin.

Jēzu, sniedz mierinājumu un atbalstu Ukrainas bēgļiem! Kungs, apžēlojies!

 • Astotā stacija – Kirēnietis palīdz Jēzum

Jēzu, Tavi spēki ir izsīkuši. Tu krīti zem krusta smaguma ceļmalā. Smiltis un akmeņi sāpīgi ietriecas Tavās rētās. Galva sareibst un uz brīdi Tu saļimsti nespēkā. Šķiet, ka visa pasaule Tev apkārt sāk griezties riņķī. Kareivji Tavam asinīm notraipītajam krustam nevēlas piedurt ne pirkstu. Viņi aiztur kādu nejauši sastaptu vīru vārdā Sīmanis no Kirēnas un piespiež viņam Tev palīdzēt.

Kungs Jēzu, mēs lūdzam par tiem, kas šī kara laikā palīdz Ukrainas bēgļiem! Svētī organizācijas, misijas un individuālās iniciatīvas Ukrainas tautas atbalstam! Ļauj viņiem būt par palīgu tiem, kam ceļš kļuvis par grūtu!

 • Devītā stacija – Jēzus satiek Jeruzalemes sievietes

Ceļmalā stāv sievietes. Viņām ir laba un līdzjūtīga sirds. Jēzu, krusta ceļā viņas raud par Tev nodarīto netaisnību! Kā tā var būt? Kā kaut kas tāds ir iespējams? Cik šodien pazīstams jautājums! – Kā kaut kas tāds ir iespējams? Kā šodien, 21. gadsimta Eiropā var būt šāds slaktiņš?

Jeruzalemes sievietēm Tu atgādini, lai neraud par Tevi, bet par sevi un saviem bērniem. Arī Dievmāte Fatimā un citās parādīšanās vietās ir aicinājusi uz radikālu grēku nožēlu un gandarīšanu, kas novērstu šausmīga kara briesmas. Kungs, dod mums un visai pasaulei žēlastību apraudāt savus grēkus! Mēs visi esam grēkojuši – Krievijā, Ukrainā, Latvijā, Eiropā, Amerikā. Kungs, apžēlojies par mums! Kungs, sūti atmodu!

 • Desmitā stacija – Jēzus tiek sists krustā

Sarūsējusi nagla ar veseri tiek iedzīta Tavā plaukstā, skarot sāpīgus nervus. Veseris turpina klaudzināt – vēlreiz un vēlreiz, un vēlreiz…

Tāpat vēlreiz un vēlreiz Ukrainā kādus caurdur lodes. Raķetes turpina triekties, nešķirojot militārus objektus, dzīvojamos rajonus, bērnudārzus un slimnīcas – vēlreiz un vēlreiz, un vēlreiz….

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apturi šo neprātu!

 • Vienpadsmitā stacija – Jēzus apsola savu valstību grēkus nožēlojošajam laupītājam

Jēzu, Tev pa labi un pa kreisi ir citi krusti. Pie tiem pakārti noziedznieki. Viens no tiem Tevi zaimo, šņākdams apvainojumus un lāstus. Otrs, grēku nožēlas pārņemts par saviem nežēlības un alkatības aptraipītajiem dzīves ceļiem, izdveš vārdus: “Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!” Tu, Jēzu, viņam apsoli atvērtas durvis uz paradīzi.

Jēzu, uzrunā to cilvēku sirdsapziņas, kuri šo karu ir izraisījuši un uztur! Palīdzi viņiem apjaust, ka reiz par šo asinspirti būs jādod norēķins Tavā priekšā! Virzi uz miera ceļa to lēmumus un domas, no kuriem ir atkarīga šī kara izbeigšana!

 • Divpdsmitā stacija – Krustā sistais Jēzus, Māte un māceklis

Jēzu, Tu joprojām smagi ciet, karājoties krustā. Acis ir aizlipušas ar putekļiem, asinīm un sviedriem. Ir grūti kaut ko saskatīt, tomēr Tu ievēro netālu no krusta divus pazīstamus stāvus. Jā, tā ir Marija, Tava Māte! Līdzās viņai arī viens no Taviem labākajiem draugiem – Tavs māceklis, kuru tu mīlēji. Tavas lūpas izdveš: “Māte, redzi, Tavs dēls!” un ar savu aizmigloto skatienu Tu norādi uz Jāni. “Jāni, redzi, tava māte!”

Vissvētākā Jaunava, Tavs Dēls Tev kā māmiņai ir uzticējis arī mūs. Kijevas Dievmāte, Tavam patvērumam un aizsardzībai uzticam visas Ukrainas pilsētas. Lūdzam, sargā galvaspilsētu Kijevu, lai ikviens plānotais uzbrukums tiek atvairīts! Sargā Ukrainas valdību un prezidentu! Sargā Harkovu, Hersonu, Mariupoli, kur pēdējās dienās ir iestājusies humārā krīze, kā arī visu valsti! Vissvētākā Jaunava Marija, Tavai Bezvainīgajai Sirdij mēs veltījam Krieviju!

 • Trīspadsmitā stacija – Jēzus mirst pie krusta

Nu jau vairākas stundas agonijā pie krusta… Elpot kļūst arvien grūtāk. Sirdsdarbība kļūst nevienmērīga. Jēzu, Tu esi nomocīts līdz nemaņai! Tu sajūti, ka trauslais dzīvības pavediens tūlīt plīsīs. Tu iesaucies: “Tēvs, Tavās rokās es atdodu savu garu!” Un viss…

Viss…! Bet vai tiešām? Šobrīd šķiet, ka jā! Tomēr nāvei nebūs pēdējais vārds! Nāve tiks aprīta uzvarā! Vēl trīs dienas, un Tu, Jēzu, piecelsies no miroņiem kā uzvarētājs. Ja arī tagad šķiet, ka tumsa pārņem zemi un karš ārdās kā nezvērs, mēs apliecinām ticību, ka arī šajā cilvēces mijkrēslī kādu dienu Tu svinēsi uzvaru – uzvaru pār ikvienu demonisku spēku, kas stāv aiz šī kara! Uzvaru pār meliem un netaisnību! Uzvaru pār ļaunumu un vardarbību! Mēs pasludinām Jēzus vārdā, ka tumsas plāni tiek atcelti, un beigu beigās triumfēs miers un taisnība!

 • Četrpadsmitā stacija – Jēzus tiek guldīts kapā

Jēzu, Tavs mirušais ķermenis saļimst Tavas Sāpju Mātes klēpī. Klusums. Nav vārdu. Tikai dziļas, dziļas sāpes.

Strauji tuvojas sabats, tāpēc ar Tavas miesas apbedīšanu nedrīkst kavēties. Tevi gulda kapā turpat netālu no Golgātas. Akmens tiek aizvelts.

Kungs, Jēzu, tik daudzas mātes šajās kara dienās Ukrainā ir zaudējušas savus dēlus abās karojošās pusēs. Daudzām mātēm nemaz nebūs iespējas piedalīties savu bērnu apbedīšanā. Savu “darbu” padarīs Krievijas armijas mobilie krematoriji, vai arī mirušie tiks guldīti brāļu kapos kaut kur Baltkrievijā, bet kapa plāksni rotās tikai anonīms numurs… Par bezjēdzīgā kara upuriem kļuvuši arī mierīgie civiliedzīvotāji.

Mēs lūdzam par bojā gājušo dvēselēm: Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem! Lai viņi dus mierā! Āmen!

NOSLĒGUMA LŪGŠANA:

Dievs, pie kā lai mēs tveramies šajā laikā, ja ne pie Tevis! Esi mūsu miers! Sargā mūs no bezcerības un izmisuma! Lai paļaujamies uz Tevi, ticot, ka pēdējais vārds ikvienā vēsturiskajā norisē pieder Tev! Stiprini mūs, gaidot augšāmcelšanās rītu, kad vairs nebūs kara un asinsizliešanas, un Tu būsi mūsu Miera Ķēniņš! Āmen

Māris Veliks, 2022. gada martā